Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie startpagina gezinsreconstructies Antwerpen.

2 Dit zijn voorouders van Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel, die een aanzienlijke bijdrage leverde in het onderzoek op archieven (zie ook voorwoord/startpagina).

3 Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is natie een Zuid-Nederlandse term voor een corporatie of gilde. In de Antwerpse haven zijn "naties" of natiebedrijven vennootschappen, oorspronkelijk verenigingen met gildenstempel, die de behandeling en het vervoer van de goederen tussen de kade en de magazijnen of pakhuizen verzorgden. Het laden en lossen van de schepen zelf was het domein van de stouwerijen. In Nederland worden dergelijke ondernemingen met de naam veem aangeduid. Naties waren vennootschappen met een coφperatieve structuur. De aandeelhouders van een natie waren de natiebazen; een natiebaas stond aan het hoofd van een ploeg havenarbeiders (natiegasten) die hij, of zijn afgevaardigde, elke dag in het aanwervingslokaal (het "kot") ging ronselen. Tijdens de jaren van de Franse Revolutie werden gilden en naties door de Franse bezetters ontbonden, maar na de val van Napoleon opnieuw opgericht; als eerste in 1817 de Valkeniersnatie. Deze is in 2001 overgenomen door Katoen Natie, dat werd opgericht in 1855. De namen van de natiebedrijven verwijzen vaak naar het soort goederen waar ze zich op toelegden ("Tabaknatie", "Katoennatie", "Wolnatie", "Chocoladenatie"...).

4 De grootmoeder van Jan Frans Lauwers, Maria Magdalena Bosmans, trok naar verluid naar Wouw, NL, in 1808, na de dood van grootvader Peter Jacques. Zij nam haar kinderen mee en deze werden te Wouw ingeschreven als Lauwens. De kinderen kwamen in 1838 terug naar Belgiλ en verkregen in Kontich terug de naam Lauwers. De kinderen die in  Antwerpen terecht kwamen, kregen volgens beroepsstukken ofwel de naam Lauwers of Lauwens. Zij waren vooral slachters en hespenkoopmannen (Bron: stamboom Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel).

5 Zie ook gezin Lauwers-Vermeren, 1761, Boom.

6 Zie ook meldingen van de burgerwachten te Antwerpen in 1830.

7 Zie verhaal vicaris-generaal van kardinaal Sterckx uit 1855.

8 Zie verhaal “Burgemeester van Wechelderzande”, 1815. [Met dank aan Jules Van Olmen, voorzitter van de heemkundige kring te Wechelderzande, mei 2011].

9 Zie achtergrondverhaal uit 1828.

10 Zie ook achtergrondverhaal van Louis Zimmer, horlogemaker te Lier in 1878.

11 Zie ook Religieuzen in de 19e eeuw en in de 20e eeuw.

12 Zie ook verhaal Florent Crabeels uit 1863.

13 Zie ook verhaal uit 1926.

14 Lauwers Eduard was notaris van 1 januari 1870 tot 1 januari 1893. Hij werd opgevolgd door notaris Leclef Louis en was zelf opvolger van notaris Verbeeck Pierre.

15 Zie ook blog over de familienaam Lauwen sinds 1470.

16 Zie ook achtergrondverhaal uit 1858.

17 Zie ook achtergrondverhaal brouwerij De Koninck in 1833.

18 Zie ook verhaal over Jean-Joseph Lauwens, overleden in Congo in 1912.

19 Zie gezin Lauwers-Maes in Boom in 1798.

20 Carolus Lauwers wordt vermeld in de lijst van personen ingeschreven als arbeider in een Turnhoutse drukkerij of als boekbinder, die een werkboekje ontvingen tussen 1846-1883, met uitzondering van de periode 1868-1871. In Boek 5 (401-500) vinden we vemeldingen op 17 maart 1843 “Lenaerts-Van Gorp”, uit 22 september 1850, en op 23 september 1850 “Dierckx Bepols”.

21 Zie ook ouderlijk gezin Lauwens-Tuyaerts in Eppegem in 1821.

22 Zie achtergrondverhalen bij Luitenant-Generaal William Lauwens uit 1914 en 1924.

23 Augustinus Johannes ging als metser bijna altijd te voet naar het werk, en verplaatste zich met een stok die nog steeds bewaard wordt in het heemkundig museum van Kontich. Deze wandelstok heeft een leeuwenkop. Zijn bijnaam “De Rog” als zoon van een visverkoper, zou hij te danken hebben aan het feit dat hij, omstreeks 1927 met zijn stok de rokjes van de jonge meiden placht op te heffen.

24 Zie soldaten in de Groote Oorlog, 1914-1918.

25 Akte van 1934 ”Op de verklaring gedaan door Octavie Van Horenbeeck, een 33 jarige Mechelse vroedvrouw, Antonia Maria Gabriella Lauwens, waarvan hier nevenstaande akte nr. 581 heeft te Antwerpen op 29 maart 1934 een verklaring van landskeuze ondertekend, krachtens art. 18, 2e der Wet van 15 mei 1922 en art. 9 van de wet van 15 oktober 1932 om de hoedanigheid van Belg te behouden zoals het blijkt uit een schrijven van de ambtenaar van de Burgelijke Stand te Antwerpen van de 29e dezelfde maand Mechelen de 30e maart 1934.”

26 Zie gesneuvelde burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

27 Zie ook achtergrondverhaal brouwerij “De Ster” in 1891.

28 Gabrovo (Bulgaars: Габрово) is een stad in Bulgarije met 63.004 inwoners (31 dec 2005). Het is de hoofdstad van de oblast Gabrovo. Gabrovo strekt zich uit langs de rivier de Jantra en ligt nabij het geografische middelpunt van het land. Gabrovo ontstond aan een belangrijke handelsroute, die van de Donau over de Sjipkapas naar het zuiden liep. De stad was in de 19de eeuw een van de centra van de nationale Bulgaarse wedergeboorte. Ze ontwikkelde zich aan het eind van die eeuw tot een belangrijk centrum van textielindustrie, het Manchester van Bulgarije. Sinds 1995 heeft Gabrovo een technische universiteit. De legendarische stichter van de stad is de smid Ratsjo (Ratsjo Kovatsja), voor wie op een rots in de Jantra een standbeeld is opgericht. De inwoners van Gabrovo staan in Bulgarije bekend om hun zuinigheid en hun humor. Gabrovo was in 1935 de geboortestad van Christo Vladimirov Javacheff, die vooral dankzij zijn ingepakte gebouwen waarschijnlijk de bekendste Bulgaarse kunstenaar van zijn tijd is geworden. Een familielid was aan boord van de Titanic: “Ilia Stoytcheff, 19, a potter from Gumostnik (Gumoshtnik), Lovec (Lovech), Bulgaria, boarded the Titanic at Southampton as a third class passenger. He was accompanied by fellow inhabitants of his home village: Lailio Jonkoff, Peju Colcheff, Marin Markoff, Lazar Minkoff, Stoytcho Mionoff, Penko Naidenoff, and Nedialco Petroff. To reach his destination Chicago, Illinois, Mr Stoytcheff bought ticket number 349205 for £7 17s 11d.”

29 Zie achtergrondverhalen Karel Lauwers, kunstenaar en soldaat uit 1918 en Irma Lauwers huwde burgemeester Craeybeckx uit 1925.

30 Zie achtergrondverhaal Emiel Lauwers, omgekomen in het concentratiekamp Gross Strehlitz in 1944.

31 Zij was de moeder van de Lierse horlogemaker Louis Zimmer (zie verhaal uit 1878).

 

© Foto’s Patrik Lauwens, oktober 2019 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020. – Bewerking kaart Districten Antwerpen onder Creative Commons licentie CC BY-SA 2.0, Maximilian Dφrrbecker (Chumwa), mei 2015 (Bron: Wikimedia).

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Antwerpen vanaf 1801

 

In Antwerpen en omgeving vinden we sporen van de Brabants-hertogelijke stamlijnen uit het Mechelse1, naast sporen van eerdere en andere migraties vanuit het Graafschap Vlaanderen naar het voormalige hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn noodzakelijk verwant aan de Mechelse families. Omdat er heel wat (familie-)naamgenoten in deze stad passeerden of woonden, warden de gezinsreconstructies opgedeeld in drie tijdsblokken.

 

Gezinsreconstructies Antwerpen en omgeving - startpagina

Gezinnen tot 1700

Gezinnen 1701-1800

Gezinnen vanaf 1801

 

 

 

 

Gezinnen in Antwerpen

 

ANT XIII – 0716 GEZIN Lauwers – De Craen 1801  Antwerpen

Lauwers Matthias huwde op 30 januari 1801 te Antwerpen met De Craen Johanna Theresia.

Lauwers Matthias werd geboren omstreeks 1756 te Antwerpen als zoon van Lauwers Johannes en Pittoirs Magdalena [ZIE ANT XII – 0487]. Hij was kleermaker en overleed op 2 december 1827 te Antwerpen. De Craen Johanna Theresia werd geboren omstreeks 1760 te Antwerpen als dochter van De Craen Johannes en Van den Bergh Maria Theresia.

·         Lauwers Adrianus Matthias werd geboren op 17 oktober 1802 te Antwerpen. Hij was mandenmaker en overleed er ongehuwd op 12 december 1829, 27 jaar, 1 maand en 24 dagen oud.

 

BERch XIII – 0715 GEZIN Lauwers – Van Den Wijngaert 1801  Berchem 2

Lauwers Sebastianus huwde op 1 maart 1801 te Berchem met Van den Wijngaert Maria Petronella.

Lauwers Sebastianus werd vermoedelijk geboren als zoon van Lauwers Petrus en Van Berckelaer Anna Maria [ZIE HOB XII – 0484].

·         Lauwers Johannes werd geboren op 8 juni 1802 te Berchem [ZIE BERch XIV – 0995].

 

ANT XIII – 0721 GEZIN Lauwers – Cornelis 1801  Antwerpen / Berchem

Lauwers Franciscus huwde op 7 september 1801 te Antwerpen met Cornelis Petronella.

Lauwers Franciscus werd geboren op 2 november 1770 te Berchem als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij overleed op 20 maart 1845 te Berchem. Cornelis Petronella werd geboren op 16 oktober 1778 te Hulst, NL, als onwettige dochter van Cornelis Johanna. Zij overleed op 5 november 1846 te Berchem.

·         Lauwers Balthasar werd geboren op 20 februari 1802 te Berchem [ZIE ANT XIV – 0984].

·         Lauwers Maria Johanna werd geboren op 18 januari 1806 te Berchem.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 11 augustus 1809 te Berchem.

·         Lauwers Henricus werd geboren op 20 januari 1812 te Berchem. Hij was schilder en overleed er ongehuwd op 2 juli 1836, 24 jaar, 5 maanden en 12 dagen oud.

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 26 februari 1813 te Berchem.

 

ANT XIII – 0722 GEZIN Eggers – Lauwers 1801  Antwerpen

Eggers Petrus Josephus huwde op 11 december 1801 te Antwerpen met Lauwers Petronella.

Eggers Petrus Josephus werd geboren omstreeks 1775 te te Antwerpen als zoon van Eggers Johannes Baptist en Van Sichelen Maria. Lauwers Petronella werd geboren te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes en Van den Bosch Elisabeth [ZIE ANT XII – 0479]. Zij was eerder gehuwd met De Bruyn Petrus en overleed op 19 juli 1824 te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0723 GEZIN Huybers – Lauwers 1801  Antwerpen

Huybers Johannes huwde op 31 december 1801 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina  .

Huybers Johannes werd geboren te Bergheyk, NL als zoon van Huybers Johannes Petrus en Willems Adriana. Hij was werkman. Lauwers Anna Catharina werd geboren in 1779 te Boom als dochter van Lauwers Petrus   en Vermeren Anna Catharina [ZIE BOOm XIII – 0505] 5.

 

ANT XIV – 0723b GEZIN Lauwers 1802  Antwerpen

Lauwers Catharina kreeg ongehuwd een kind.

Lauwers Catharina werd geboren in 1771 te Antwerpen als dochter van Lauwers Laurentius Franciscus en Breydel Johanna Maria [ZIE ANT XIII – 0558]. Zij overleed kort na de geboorte van haar dochter op 31 mei 1802 te Antwerpen.

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 9 februari 1802 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0725 GEZIN Lauwers – Baetens 1802  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 19 februari 1802 te Antwerpen met Baetens Anna Catharina (getuige: Lauwers Jacobus, hovenier, 38 jaar, broer van de bruidegom). Baetens Anna Catharina werd geboren in 1765 te Antwerpen Sint-Laurentius als dochter van Baetens Petrus en Van Siggelen Elisabeth. Zij overleed op 7 november 1808 te Antwerpen. Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 5 december 1753 te Deurne als zoon van Lauwers Adrianus en Van Den Bosch Elisabeth [ZIE ANT XII – 0467]. Hij was hovenier en hertrouwde op 10 januari 1810 te Antwerpen met Faes Maria [ZIE  ANT XIII – 0805].

·         Lauwers Johanna werd geboren op 9 december 1805 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1058].

 

ANT XIII – 0724 GEZIN Lauwers – Van Soom 1802  Antwerpen

Lauwers Henricus huwde op 25 februari 1802 te Antwerpen met Van Soom Elisabeth.

Lauwers Henricus werd geboren op 24 februari 1777 te Antwerpen als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was handelaar en hertrouwde op 4 februari 1815 te Antwerpen met Van Camp Petronella Maria [ZIE ANT XIII – 0830]. Van Soom Elisabeth werd geboren omstreeks 1783 te Antwerpen als dochter van Van Soom Petrus en Vandeneynden Elisabeth (19 jaar bij het huwelijk). Zij overleed omstreeks 1814.

 

ANT XIV – 0732 GEZIN Lauwers – Coeckx 1802  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 11 maart 1802 te Antwerpen met Coeckx Theresia (getuige: Lauwers Franciscus, 56 jaar, hovenier, vader van de bruid). Lauwers Petrus werd geboren in 1773 te Antwerpen als zoon van Lauwers Fransiscus en Janssens Susanna [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij overleed op 18 januari 1845. Coeckx Theresia werd geboren in 1767 te Antwerpen als dochter van Coeckx Cornelius en Renders Anna Elisabeth. Zij was eerder gehuwd met Van Gunsel Nn. (van wie een zoon Johannes Baptist werd geboren omstreeks 1800-1801).

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 28 april 1803 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1061].

·         Lauwers Isabella werd geboren op 12 juni 1806 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1205].

·         Lauwers Maria werd geboren op 28 maart 1811 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1041] en [ZIE ANT XV – 1188].

 

ANT XIV – 0726b GEZIN Lauwers 1802  Antwerpen

Lauwers Anna Maria kreeg ongehuwd een kind. Lauwers Anna Maria werd geboren op 28 november 1779 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus en Van Ombergen Elisabeth Isabella [ZIE BERc XIII – 0561]. Zij overleed op 18 november 1817 te Antwerpen.

·         Lauwers David werd geboren op 13 juli 1802 te Antwerpen

 

ANT XIII – 0727 GEZIN Van Bortel – Lauwers 1802  Antwerpen

van Bortel Guilielmus Franciscus huwde op 10 augustus 1802 te Antwerpen met Lauwers Johanna Cornelia  .

Baron van Bortel Guilielmus Franciscus werd geboren omstreeks 1770 te Antwerpen als zoon van Van Bortel Petrus, baron, en De Cleyn Anna Isabella. Hij was schrijver. Lauwers Johanna Cornelia werd geboren omstreeks 1776 te Antwerpen als dochter van Lauwers Petrus Paulus   en Van Meerssen Barbara Theresia [ZIE ANT XII – 0554].

 

ANT XIII – 0729 GEZIN Lauwers – Van Extel 1802  Antwerpen

Lauwers Jacobus huwde op 25 augustus 1802 te Antwerpen met Van Extel Anna Maria. Lauwers Jacobus werd geboren omstreeks 1767 te Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Van Bulck Maria [ZIE BOOm XII – 0537]. Hij was werkman. Van Extel Anna Maria werd geboren omstreeks 1777 te Antwerpen als dochter van Van Extel Antonius en De Wever Suzanna, ouders woonachtig te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0733 GEZIN Eggers – Lauwers 1802  Antwerpen

Eggers Jacobus huwde op 9 november 1802 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria (getuigen: Lauwers Johannes Baptist, 25 jaar, hovenier, broer van de bruid, en Cootmans Gasparus, 40 jaar, hovenier, schoonbroer van de bruid). Eggers Jacobus werd geboren te Antwerpen als zoon van Eggers Johannes Baptist en Van Huygelen Maria. Hij was werkman of arbeider. Lauwers Anna Maria werd geboren te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Baptist en Baetens (Batens) Johanna Maria [ZIE ANT XII – 0583].

·         Eggers Jacobus

 

Merk ook het huwelijk van een naamgenoot van haar vader, Lauwers Johannes Baptist, met Baetens Anna Catharina op 19 februari 1802 te Antwerpen [Zie ANT XIII – 0725].

 

ANT XIV – 0735 GEZIN Lauwers – Hermans 1803  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist Antonius huwde op 11 januari 1803 te Antwerpen met Hermans Johanna Maria Theresia (getuige: Lauwers Johannes Antonius, 22 jaar, dagloner, broer van de bruidegom). Lauwers Johannes Baptist Antonius werd geboren op 22 maart 1778 te Antwerpen als zoon van Lauwers Antonius Johannes en Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0580]. Hij was zijdebewerker en hertrouwde met met Van Meerbergen Johanna Cornelia [ZIE ANT XIV – 0828]. Hermans Johanna Maria Theresia werd geboren te Ekeren-Brasschaat als dochter van Hermans Johannes Jacobus Gasparus en Delamontagne Maria Anna Theresia.

·         Lauwers Amelia Johanna werd geboren op 5 november 1804 te Antwerpen.

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren op 27 november 1810 te Antwerpen [Mogelijk ZIE ANT XV – 1135]. Hij overleed op 5 februari 1892 te Antwerpen.

 

DEUrn XIII – 0738 GEZIN Lauwers – Roofthooft 1803  Deurne

Lauwers Henricus huwde op 17 mei 1803 te Deurne met Roofthooft Johanna Catharina => ook Roofschoofs.

Lauwers Henricus werd geboren op 3 januari 1778 te Wommelgem als zoon van Lauwers Petrus en De Ridder Catharina [ZIE WOMm XII – 0497]. Hij was eerder gehuwd op 31 november 1789 te Wommelgem met De Cordt Johanna Catharina [ZIE WOMm XIII – 0662]. Hij overleed op 23 maart 1818 te Deurne of Borgerhout. Roofschoofs Johanna werd geboren in 1780 te Onze-Lieve-Vrouwe-Waver, deelgemeente Sint-Katelijne-Waver, als dochter van Roofschoofs Gummarus en Opdebeeck Elisabeth. Zij hertrouwde op 22 februari 1819 te Borgerhout met Verhelst Matthias.

·         Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 30 augustus 1803 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1040n].

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 11 september 1805 te Borgerhout [ZIE ANT XIV – 0998].

·         Lauwers Johannes Josephus werd geboren op 18 januari 1808 te Borgerhout (Deurne) [ZIE HOVe XIV – 1043]

 

ANT XIII – 0738 GEZIN Lauwers – Conraets 1803  Antwerpen

Lauwers Petrus Franciscus huwde op 9 november 1803 te Antwerpen met Conraets Cornelia => ook Coenraets (getuige: Lauwers Franciscus, 39 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom). Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 27 juli 1781 te Antwerpen als zoon van Lauwers Martinus Matthias en Gommers Elisabeth [ZIE ANT XII – 0491]. Conraets Cornelia werd geboren te Antwerpen als dochter van Conraets Petrus en Brughmans Anna Petronella. Hij was kleermaker.

·         Lauwers Johanna Cornelia werd geboren op 30 maart 1809 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 27 oktober 1870, 61 jaar en 7 maanden oud.

 

ANT XIV – 0759 GEZIN Van Peel – Lauwers 1804  Antwerpen

Van Peel Johannes huwde op 23 augustus 1804 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria.

Van Peel Johannes werd geboren omstreeks 1756 te Antwerpen als zoon van Van Peel Guilielmus en Ceulemans Petronella. Hij was dagloner. Lauwers Anna Maria werd geboren op 10 februari 1763 te Berchem als dochter van Lauwers Johannes en Van Issenhoven Petronella [ZIE BERch XIII – 0505]. Zij hertrouwde op 30 januari 1811 te Antwerpen met Henderix Johannes Baptist [ZIE ANT XIV XIV – 0806c].

 

ANT XIII – 0762 GEZIN Lauwers – Van Den Beck 1805  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 6 maart 1805 te Antwerpen met Van Den Beck Elisabeth Barbara (getuige: Lauwers Johannes Baptist, hovenier, 27 jaar, broer van de bruidegom). Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1781 te Antwerpen als zoon van Lauwers Johannes Baptist en Baetens Johanna Maria [ZIE ANT XII – 0583]. Van Den Beck Elisabeth Barbara werd geboren omstreeks 1761 te Antwerpen als dochter van Van Den Beck Gerardus en Poelmans Lucia (woonachtig te Antwerpen). Zij was weduwe van Van Uffelen Petrus.

 

ANT XIV – 0763 GEZIN Siebeck – Lauwers 1805  Antwerpen

Siebeck Waltherus Johannes Franciscus huwde op 30 april 1805 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria Theresia.

Siebeck Waltherus Johannes Franciscus werd geboren in 1780 te Antwerpen als zoon van Siebeck Waltherus en Van Groeningen Johanna Margaretha => ook Van Groeninghen. Hij was kleermaker. Lauwers Anna Maria Theresia werd geboren op 27 augustus 1777 te Deurne – Borgerhout als dochter van Lauwers Petrus en Vandervelde Elisabeth [ZIE BORg XIII - 0517]. Zij overleed op 16 december 1839 te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0767 GEZIN Engels – Lauwers 1806  Antwerpen

Engels Bartholomeus huwde op 17 maart 1806 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina. (ook Lauwens) Engels Bartholomeus werd geboren in 1785 te Antwerpen als zoon van Engels Petrus, brouwersgast, en Lambert Susanna. Hij was brouwersgast. Lauwers Anna Catharina werd geboren in 1763 te Borgerhout als dochter van Lauwers Petrus (ook Lauwens) en Van De Velde Elisabeth [ZIE BORg XIII – 0517]. Zij was eerder gehuwd, en weduwe van, Leyssens Petrus [ZIE ANT XIV – 0632]. Zij overleed op 17 januari 1831 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0768 GEZIN Douair – Lauwers 1806  Antwerpen

Douarir Hubertus Josephus huwde op 26 maart 1806 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria. Douair Hubertus Josephus werd geboren in 1780 te Bonlez, deelgemeente Chaumont-Gistoux, als zoon van Douair Everard, metser, en Notte Anna Josephine. Hij was metser. Lauwers Anna Maria werd geboren op 26 januari 1780 te Hoboken als dochter van Lauwers Adrianus en Pauwels Anna Catharina [ZIE HOB XII – 0581].

 

ANT XIV – 0768b GEZIN Mertens – Lauwers 1806  Antwerpen

Mertens Theodorus Johannes huwde op 21 mei 1806 te Antwerpen met Lauwers Philippina Petronella. Mertens Theodorus Johannes werd geboren te Antwerpen als zoon van Mertens Petrus Jacobus en De Maissant Anna Catharina. Hij was meubelmaker.  Lauwers Philippina Petronella werd geboren op 6 mei 1776 te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Petrus en Joris Maria Catharina [ZIE ANT XIII – 0584]. Zij was herbergierster en overleed op 18 maart 1852 te Antwerpen.

·         Mertens Ludovicus werd geboren op 7 maart 1807 te Antwerpen. Hij overleed er ongehuwd op 18 maart 1871. Hij was maalder en 64 jaar oud bij zijn overlijden.

·         Mertens Johannes Sebastianus werd geboren omstreeks 1817. Hij was blikslager.

 

ANT XIII – 0769 GEZIN Lauwers – Guys 1806  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 4 juni 1806 te Antwerpen met Guys Anna Catharina (getuigen: Lauwers Petrus, hovenier, 26 jaar, broer van de bruidegom, en Eggers Jacobus, dagloner, 33 jaar, schoonbroer van de bruidegom). Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 30 december 1776 te Antwerpen als zoon van Lauwers Johannes Baptist en Baetens Johanna [ZIE ANT XII – 0583]. Hij was hovenier en overleed op 26 december 1861 te Antwerpen. Guys Anna Catharina werd geboren op 19 december 1779 te Antwerpen als dochter van Guys Johannes Franciscus en Van Immerseel Maria Elisabeth. Zij overleed er op 1 juli 1864.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 9 juni 1806 te Antwerpen. Hij overleed er ongehuwd op 29 april 1855, 48 jaar oud.

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 21 december 1807 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1037]

·         Lauwers Johannes Gerardus werd geboren op 30 maart 1810 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1063].

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren op 20 februari 1812 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1225c].

·         Lauwers Petronella werd geboren op 1 februari 1814 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 5 augustus 1878, 64 jaar oud.

·         Lauwers Elisabeth Barbara werd geboren op 21 november 1815 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Jacobus werd geboren op 21 januari 1818 te Antwerpen. Hij overleed er op 16 december 1822, 4 jaar en 6 maanden oud.

·         Lauwers Maria Elisabeth werd geboren op 21 april 1820 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1238].

·         Lauwers Petrus Ludovicus werd geboren op 25 december 1822 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1231].

 

ANT XIV – 0771 GEZIN Van De Velde – Lauwers +/- 1806  Antwerpen

Van De Velde Johannes huwde Lauwers Anna Catharina.

·         Van De Velde Petrus Franciscus werd geboren op 26 december 1806 te Antwerpen. Hij huwde (1) Faes Johanna en (2) op 1 juni 1854 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina [ZIE ANT XV – 1226aa].

 

HOB XIII – 0777 GEZIN Flebus – Lauwen 1807  Hoboken

Flebus Jean huwde op 17 januari 1807 te Hoboken met Lauwen Elisabeth.

 

ANT XIII – 0783 GEZIN De Meyer – Lauwers 1807  Antwerpen

De Meyer Johannes Antonius huwde op 8 april 1807 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina (getuige: Lauwers Johannes Baptist, 30 jaar, hovenier, en Lauwers Petrus Franciscus, 27 jaar, hovenier, broers van de bruid). De Meyer Johannes Antonius werd geboren te Antwerpen als zoon van De Meyer Petrus en Vonck Theresia. Hij was hovenier. Lauwers Anna Catharina werd geboren te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Baptist en Baetens Theresia [ZIE ANT XII – 0583]. Zij was eerder gehuwd met Cootmans Gasparus.

 

ANT XIV – 0785 GEZIN Lauwens – Grimon 1807  Antwerpen

Lauwens Johannes Baptist   huwde op 17 juni 1807 te Antwerpen met Grimon Elisabeth => ook Lauwers (getuige: Lauwens Johannes Baptist, 45 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom). Lauwens Johannes Baptist werd geboren omstreeks 1772 te Antwerpen als zoon van Lauwers Andreas en Verrijken Maria Catharina [ZIE ANT XIII – 0507]. Hij was perruqier of pruikenmaker. Grimon Elisabeth Carolina werd geboren omstreeks 1786 te Antwerpen als dochter van Grimon Ludovicus en Wissels Elisabeth.

·         Lauwens Ludovicus   werd geboren op 3 maart 1808 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1131]

·         Lauwers Johannes Baptist Maximilianus   werd geboren op 26 september 1809 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1230] en [ZIE ANT XV – 1235].

·         Lauwers Elisabeth Hortensia Alexandra   werd geboren op 15 september 1811 te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0785a GEZIN Lauwers – Van Camp 1807  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 24 juni 1807 te Antwerpen met Van Camp Anna Theresia.

Lauwers Johannes Baptist werd geboren omstreeks 1774 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus en Janssens Suzanna Philippina [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij was hovenier. Van Camp Anna Theresia werd geboren omstreeks 1775 te Antwerpen als dochter van Van Camp Johannes, hovenier, en Coens Anna Catharina.

 

ANT XIII – 0785b GEZIN Lauwers – Van den Panhuysen 1807  Antwerpen

Lauwers Antonius Franciscus huwde op 8 juli 1807 te Antwerpen met Van den Panhuysen Maria Theresia => ook Vandenpanhuysen. (getuigen: Lauwers Petrus Jacobus, 32 jaar, en Lauwers Johannes Josephus, 29 jaar, broers van de bruidegom). Lauwers Antonius Franciscus werd geboren omstreeks 1778 te Antwerpen als zoon van Lauwers Petrus en Barbara Theresia Van Meersen [ZIE ANT XII – 0554]. Van den Panhuysen Maria Theresia werd geboren omstreeks 1779 te Antwerpen als dochter van Vandenpanhuysen Guilielmus, kruidenverkoper, en Huybrechts Maria Theresia.

 

ANT XIV – 0786 GEZIN Lauwers – Goossens 1807  Antwerpen

Lauwers Johannes Franciscus huwde op 2 november 1807 te Antwerpen met Goossens Maria Magdalena (getuigen: Lauwers Sebastianus, 37 jaar, metser, en Lauwers Henricus, 34 jaar, metser, broers van de bruidegom, en Vermeulen Johannes Baptist, hovenier, 44 jaar, schoonbroer van de bruidegom). Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 6 juni 1776 te Berchem als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was hovenier en hertrouwde op 19 april 1815 te Berchem met De Winter Maria Seraphina [ZIE BERch XIV – 0833]. Goossens Maria Magdalena werd geboren te Deurne als dochter van Goosens Johannes, dagloner, en Peeters Johanna. Zij overleed op 21 januari 1815 te Berchem.

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 1 januari 1809 te Antwerpen.

·         Lauwers Johanna werd geboren op 21 december 1810 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1126].

·         Lauwers Maria Catharina werd geboren op 24 juni 1813 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1064].

 

ANT XIII – 0787 GEZIN Casters – Lauwers 1807  Antwerpen

Casters Johannes Ludovicus huwde op 4 november 1807 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina (getuigen: Lauwers Sebastianus, 37 jaar, metser, Lauwers Henricus, 31 jaar, hovenier, Lauwers Petrus, 26 jaar en Lauwers Johannes, 33 jaar, hovenier, broers van de bruid).

Casters Johannes Ludovicus werd geboren te Goetsenhoven, deelgemeente Tienen, als zoon van Casters Johannes Baptist, dagloner, en Struyve Maria Catharina. Hij was suikerrafineerder. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 oktober 1775 te Berchem als dochter van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Zij overleed op 7 maart 1852 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0789 GEZIN Maudou – Lauwers 1808  Antwerpen

Madou Josephus huwde op 28 september 1808 te Antwerpen met Lauwers Johanna Catharina. Madou Josephus werd geboren in 1786 te Koolskamp als zoon van Madou Emmanuel en Tempelaere Catharina. De ouders woonden te Lokeren. Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 3 november 1784 te Hoboken als dochter van Lauwers Adrianus en Pauwels Anna Catharina [ZIE HOB XII – 0581].

 

BERch XIV – 0795 GEZIN Lauwers – De Ridder 1808  Berchem

Lauwers Cornelius huwde op 29 november 1808/1809 te Berchem met De Ridder Maria Anna.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 31 maart 1810 te Berchem [ZIE BERch XIV – 1059].

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren op 19 mei 1812 te Berchem [ZIE BERch XV – 1063].

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 25 juni 1823 te Berchem [ZIE BERch  XV – 1216].

 

BORg XIV – 0793 GEZIN Harneveldt – Lauwers +/- 1807  Borgerhout

Harneveldt Josephus huwde Lauwers Maria Theresia.

·         Harneveldt Maria Josepha werd geboren op 13 maart 1809 te Borgerhout. Zij huwde (1) met Van De Leur Johannes, van wie weduwe, en (2) op 31 mei 1877 te Antwerpen met Harneveldt Gerardus (begrafenisondernemer, geboren op 16 juli 1808 te Antwerpen als zoon van Harneveldt Johannes Franciscus en Horemans Adriana Catharina, zelf weduwnaar van Jacobs Maria Barbara).

 

ANT XIV – 0792 GEZIN Lauwers – Van Mechelen 1809  Antwerpen

Lauwers Johannes Antonius huwde op 1 februari 1809 te Antwerpen met Van Mechelen Anna Elisabeth (getuige: Lauwers Antonius Johannes, vader, en Lauwers Johannes Baptist, lakenwever, 31 jaar, broer van de bruidegom). Lauwers Johannes Antonius werd geboren op 9 mei 1783 te Antwerpen als zoon van Lauwers Antonius Johannes en Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0580]. Hij overleed op 8 december 1861 te Antwerpen. Van Mechelen Anna Elisabeth werd geboren op 3 juli 1788 te Antwerpen. Zij overleed er op 11 september 1869.

 

ANT XIV – 0796 GEZIN De Cauter – Lauwers 1809  Antwerpen

De Cauter Petrus Johannes Franciscus huwde op 26 april 1809 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina Johanna.

Lauwers Anna Catharina Johanna werd geboren op 9 mei 1775 te Antwerpen als dochter van Lauwers Antonius Johannes en Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0580]. Zij overleed er op 5 februari 1857. De Cauter Petrus Johannes Franciscus werd geboren op 23 april 1777 te Antwerpen als zoon van De Cauter Cornelius en Morren Johanna Elisabeth.

 

ANT XIV – 0798 GEZIN Laenens – Lauwers 1809  Antwerpen

Laenens Josephus Goswinus huwde op 28 juni 1809 te Antwerpen met Lauwers Elisabeth.

Lauwers Elisabeth werd geboren op 7 november 1788 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus, hovenier, en Janssens Susanna [ZIE ANT XIII – 0569]. Zij overleed op 25 augustus 1866 te Antwerpen. Laenens Josephus Goswinus werd geboren op 22 juli 1782 te Antwerpen als zoon van Laenens Gummarus, hovenier, en Henderickx Elisabeth. Hij was hovenier.

·         Laenens Franciscus Xaverius werd geboren op 21 maart 1810 te Antwerpen.

·         Laenens Isabella werd geboren op 30 september 1811 te Antwerpen. Zij huwde Dijckmans Johannes Franciscus en overleed op 31 januari 1879 te Antwerpen.

·         Laenens Johannes Baptista werd geboren in 1813. Hij was arbeider.

·         Laenens Petrus werd geboren op 21 juli 1816 te Antwerpen. Hij was hovenier en huwde op 21 april 1841 te Borgerhout met Duprι Catharina, winkelierster (geboren op 18 januari 1813 te Antwerpen, weduwe van Mertens Johannes Franciscus).

·         Laenens Josephus werd geboren op 5 februari 1821 te Antwerpen. Hij was koetsier en huwde (1) met Hoolister Anna Maria en (2) op 4 augustus 1853 te Antwerpen met Mattens Rosalia, dienstmeid (geboren in Izegem op 23 augustus 1815 als dochter van Mattens Johannes en Deldijke Theresia, arbeidster, ouders woonachtig te Roeselare). Hij overleed op 13 april 1882 te Antwerpen.

·         Laenens Cornelia werd geboren op 9 augustus 1823 te Antwerpen. Zij was dienstmeid en huwde op 13 augustus 1856 te Antwerpen met Arnouts Jacobus, dienstbode (geboren op 22 juli 1820 te Wuustwezel als zoon van Arnouts Petrus Johannes en Greefs Johanna).

·         Laenens Franciscus Petrus werd geboren omstreeks 1823-1824.

·         Laenens Anna Maria Theresia werd geboren op 12 november 1833 te Antwerpen. Zij was kleermaakster en huwde op 27 januari 1853 te Antwerpen met De Bruyn Leopoldus Franciscus (koetsier, geboren op 16 oktober 1831 te Rupelmonde als zoon van De Bruyn Petrus Johannes, bleker, en Vertongen Johanna Francisca). Getuigen bij het huwelijk waren Laenens Johannes Baptist, 39 jaar, Laenens Josephus, 30 jaar, Laenens Franciscus Petrus, 29 jaar, broers van de bruid.

 

ANT XIII – 0797 GEZIN Lauwers – Reupsaet 1809  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 15 november 1809 te Antwerpen met Reupsaet Anna Maria (getuige: Lauwers Henricus, hovenier, 32 jaar, broer van de bruidegom). Lauwers Petrus werd geboren op 9 maart 1780 te Berchem als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Eulalia Cornelia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was suikerbakker en suikerrafineerder en hertrouwde op 9 augustus 1820 te Antwerpen met Lauwers Maria Theresia [ZIE ANT XIV – 0911] en overleed op 27 september 1860 te Antwerpen. Reupsaet Anna Maria werd geboren op 22 maart 1777 te Rotterdam, NL, als dochter van Reupsaet Wijnandus en De Kivit Anna.

·         Lauwers Maria werd geboren op 26 december 1805 te Antwerpen als Reupsaet, en werd erkend bij het huwelijk [ZIE ANT XIV – 0982].

·         Lauwers Henricus werd geboren op 7 mei 1810 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1109].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 30 mei 1812 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1038].

 

ANT XIII – 0804 GEZIN Leemans – Lauwers 1810  Antwerpen

Leemans Cornelius huwde op 3 januari 1810 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina (getuige: Lauwers Adrianus, dagloner, 27 jaar, broer van de bruid). Leemans Cornelius werd geboren op 11 maart 1782 te Antwerpen als zoon van Leemans Johannes Franciscus en Goris Catharina. Hij was schoenmaker. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 22 oktober 1775 te Wilrijk als dochter van Lauwers Petrus en Ven Johanna Maria [ZIE WILr XII – 0564]. Zij overleed op 29 december 1828 te Antwerpen.

·         Leemans Elisabeth werd geboren op 12 maart 1813 te Antwerpen. Zij huwde Spruydt Carolus Guilielmus.

 

ANT XIII – 0805 GEZIN Lauwers – Faes 1810  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 10 januari 1810 te Antwerpen met Faes Maria (getuige: Lauwers Jacobus, hovenier, 46 jaar, broer van de bruidegom). Faes Maria werd geboren op 8 maart 1766 te Antwerpen als dochter van Faes Cornelius en Pooters Maria. Zij hertrouwde op 3 juni 1812 te Antwerpen met Van Rompay Johannes Baptist, hovenier, en overleed op 22 oktober 1828 te Antwerpen.

Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 5 december 1753 te Deurne als zoon van Lauwers Adrianus en Van Den Bosch Elisabeth [ZIE ANT XII – 0467]. Hij was eerder gehuwd op 19 februari 1802 te Antwerpen met, en weduwnaar van, Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0725] en overleed op 30 juli 1811 te Antwerpen. Hij was hovenier. Mogelijk was Johannes Baptist al eerder gehuwd op 21 juli 1783 te Antwerpen Sint-Jacob met Maes Johanna [ZIE ANT XIII – 0627].

 

ANT XIV – 0803 GEZIN Lauwers – Coens 1810  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde op 30 mei 1810 te Antwerpen met Coens Anna Maria. Lauwers Franciscus werd geboren op 30 april 1777 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus en Janssens Susanna [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij was hovenier en hertrouwde op 8 november 1815 te Antwerpen met Van Rommedonck Anna Cornelia [ZIE ANT XIV – 0857]. Coens Anna Maria werd geboren op 26 december 1773 te Antwerpen als dochter van Coens Petrus en Rummens Johanna. Zij overleed op 29 mei 1815.

·         Lauwers Henrica Catharina werd geboren op 14 september 1811 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1054].

·         Lauwers Fransciscus Josephus werd geboren op 27 april 1813 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1469].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 24 mei 1815 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1458j].

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren omstreeks 1816-1817. Hij was hovenier.

·         Lauwers Jacobus werd geboren omstreeks 1820-1821. Hij was winkelier.

·         Lauwers Philippus Jacobus werd geboren omstreeks 1825-1826. Hij was koopman. [vermoedelijk ZIE BORg XV – 1177].

 

ANT XIV – 0806c GEZIN Lebbeneur – Lauwers +/- 1810  Antwerpen

Lebbeneur Ludovicus huwde met Lauwers Clara. Lauwers Clara overleed te Elsene. Lebbeneur Ludovicus werd geboren op 12 juli 1792 te Antwerpen als zoon van Lebbeneur Franciscus en Stobbeleer Theresia. Hij overleed op 18 oktober 1864 te Edegem.

 

ANT XIV – 0806 GEZIN Lauwers – Verhoeven +/- 1810  Ekeren

Lauwers Franciscus huwde Verhoeven Isabella. Lauwers Franciscus werd geboren op 9 juli 1778 te Stabroek als zoon van Lauwers Joannes Gerardus en De Beuckelaer Maria [ZIE KAPn XIII – 0596]. Verhoeven Isabella werd geboren in 1775 te Ekeren als dochter van Verhoeven Antonius en Dieltjens Anna Maria. Zij overleed er op 18 juli 1845.

·         Lauwers Joannes Baptist werd geboren op 16 maart 1811. Hij werd priester en vicaris-generaal van kardinaal Sterckx 7.

ANT XIV XIV – 0806c GEZIN Henderix – Lauwers 1811  Antwerpen

Henderix Johannes Baptist huwde op 30 januari 1811 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria (getuige: Lauwers Cornelius, hovenier, 37 jaar woonachtig te Antwerpen, broer van de bruid). Henderix Johannes Baptist werd geboren op 20 september 1788 te Hoboken als zoon van Henderix Johannes en Staes Anna. Hij was weduwnaar van Jacobs Barbara. Lauwers Anna Maria werd geboren op 10 februari 1763 te Berchem als dochter van Lauwers Johannes en Van Issenhoven Petronella [ZIE BERch XIII – 0505]. Zij was eerder gehuwd op 23 augustus 1804 te Antwerpen met Van Peel Johannes [ZIE ANT XIV – 0759].

 

ANT XIII -0807 GEZIN Lauwers – Geleys 1811  Antwerpen

Lauwers Petrus Jacobus huwde op 8 mei 1811 te Antwerpen met Geleys Theresa Catharina => ook Gelijs, Gelys (getuigen: Lauwers Antonius Franciscus, 33 jaar, en Lauwers Johannes Josephus, 33 jaar, broers van de bruidegom). Lauwers Petrus Jacobus werd geboren op 25 juli 1774 te Antwerpen Sint-Walburgia als zoon van Lauwers Petrus Paulus en Vermeerssen Barbara Theresia [ZIE ANT XII – 0554]. Hij was drogist en was eerder gehuwd op 30 januari 1798 te Antwerpen met Antonissen Catharina Johanna Maria [ZIE ANT XIII – 0704], overleden op 8 oktober 1809 te Antwerpen. Hij overleed op 8 februari 1836 te Antwerpen. Gelys Theresia Catharina werd geboren op 5 september 1768 te Antwerpen als dochter van Geleys Petrus Henricus en Zeyne Maria Margaretha => of Reyne.

·         Lauwers Jacobus Maria Johannes werd geboren op 19 april 1812 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1167].

·         Lauwers Antonia Francisca Maria werd geboren op 5 maart 1814 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1355].

 

ANT XIV – 0810 GEZIN Schiltz – Lauwers 1811  Antwerpen

Schiltz Theodorus Gerardus huwde op 29 mei 1811 te Antwerpen met Lauwers Catharina (getuige: Lauwers Franciscus, 62 jaar, hovenier, broer van de bruid). Schiltz Theodorus Gerardus werd geboren om 7 juli 1742 te Stokkem als zoon van Schiltz Johannes en Doumen Maria Anna. Hij was mandenmaker en weduwnaar van Peeters Johanna Theresia. Lauwers Catharina werd geboren op 7 januari 1760 te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Baptist en Peeters Petronella [ZIE ANT XIII – 0502]. Zij hertrouwde op 10 oktober 1821 te Antwerpen met Van Ishoven Jacobus [ZIE ANT XIV – 0925].

 

ANT XIV – 0813 GEZIN Verbraeken – Lauwers 1812  Antwerpen

Verbraeken Sebastianus huwde op 2 januari 1812 te Antwerpen met Lauwers Theresia Francisca => ook Verbraecken.

Verbraeken Sebastianus werd geboren op 17 februari 1775 te Nijlen als zoon van Verbraeken Johannes, dagloner, en Haverhals Maria Catharina. De ouders woonden te Nijlen. Hij was dagloner. Lauwers Theresia Francisca werd geboren op 31 juli 1780 te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Petrus en Goris Maria Catharina [ZIE ANT XIII – 0584]. Het gezin woonde te Antwerpen.

·         Verbraeken Philippina Petronella werd geboren op 25 december 1815 te Antwerpen. Zij huwde op 12 mei 1853 te Antwerpen met Van Camp Petrus Johannes (arbeider, geboren op 6 november 1822 te Hove als zoon van Van Camp Franciscus Albertus en Claes Maria Magdalena, weduwnaar van Van Mol Anna Isabella).

·         Verbraeken Henricus werd geboren omstreeks 1819-1820 (melding bij het huwelijk van Verbraeken Philippina Petronella in 1853).

·         Verbraeken Nn. huwde Crets Franciscus (vermeld als 40-jarige schoonbroer bij het huwelijk van Verbraeken Philippina Petronella in 1853).

 

ANT XIV – 0823 GEZIN Melot – Lauwers 1812  Antwerpen

Melot Johannes Franciscus huwde op 26 augustus 1812 te Antwerpen met Lauwers Elisabeth. Melot Johannes Franciscus werd geboren op 2 februari 1774 te Hautain l’Eveque als zoon van Melot Jιrome, landbouwer, en Brouckmans Johanna Maria. Hij was “marechal fourrant” (hoofdmagazijnier). Lauwers Elisabeth werd geboren op 30 september 1789 te Antwerpen als dochter van Lauwers Cornelius en Schoofs Anna Maria [ZIE ANT XIII – 0622].

 

ANT XIV – 0824 GEZIN Lauwers – Van Engelen 1812  Antwerpen/Hoboken

Lauwers Jacobus huwde op 5 december 1812 te Antwerpen met Van Engelen Catharina => ook Van Engelghem. (getuigen: Lauwers Petrus, hovenier, 41 jaar, en Lauwers Johannes, 38 jaar, hovenier, broers van de bruidegom). Lauwers Jacobus werd geboren op 14 oktober 1781 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus en Janssens Susanna Philippina [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij was hovenier en overleed op 18 mei 1825 te Antwerpen. Van Engelen Catharina werd geboren op 5 juni 1791 te Geel als dochter van Van Engelen Michaelis Josephus en Mathι Maria. Zij hertrouwde na het overlijden van Jacobus, want bij het huwelijk van de dochter Elisabeth op 5 mei 1852 werd een stiefvader vermeld (Van Hal Carolus, hovenier, 50 jaar). Zij was hovenierster.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 6 april 1814 te Hoboken [ZIE ANT XV – 1225B].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 12 november 1825 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1223a].

 

ANT XIV – 0825 GEZIN Bauch – Lauwers 1813  Antwerpen

Bauch Johannes Adamus huwde op 20 januari 1813 te Antwerpen met Lauwers Johanna Gertruda Anna. Lauwers Johanna Gertruda Anna werd geboren op 10 oktober 1779 te Schoten als dochter van Lauwers Johannes en Van Issenhoven Petronella [ZIE BERch XIII – 0505]. Bauch Johannes Adamus werd geboren op 14 februari 1789 te Plessingue als zoon van Bauch Henricus en Vandermande Magdalena. Hij was schoenmaker.

 

ANT XIV – 0827 GEZIN Van den Bosch – Lauwers 1813  Antwerpen

Van den Bosch Franciscus huwde op 21 april 1813 te Antwerpen met Lauwers Maria Catharina.

Lauwers Maria Catharina werd geboren op 5 april 1790 te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Baptista en Maes Johanna [ZIE ANT XIII – 0627]. Zij overleed op 6 januari 1844 te Mechelen. Van den Bosch Franciscus werd geboren op 28 januari 1791 te Antwerpen als zoon van Van Den Bosch Adreas Lapidaire en Willebors Maria Theresia. Hij was kleermaker en overleed te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0829 GEZIN Lauwers – Lefθvre 1813  Antwerpen

Lauwers Adrianus huwde op 14 juli 1813 te Antwerpen met Lefθvre Henrica Henrietta (getuige: Decoster Henricus, handelaar, 31 jaar, schoonbroer van de bruidegom). Lauwers Adrianus werd geboren op 6 februari 1783 te Wilrijk als zoon van Lauwers Petrus en De Laet Johanna Maria [ZIE BERch XII – 0629]. Hij was koffiehuis houder en hertrouwde op 1 september 1824 te Antwerpen met Dirickx Maria Anna [ZIE ANT XIII – 0947]. Lefevre Henrica Henrietta werd geboren te Cromwick (Crenwick), FR (Dιpartement de l’Ourthe), als dochter van Lefevre Lambertus, koehandelaar, en Braibant Henrica.

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 24 september 1814 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1143].

·         Lauwers Anna Maria Ludovica werd geboren op 12 oktober 1817 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1212].

 

ANT XIV – 0828 GEZIN Lauwers – Van Meerbergen +/- 1813  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist Antonius huwde met Van Meerbergen Johanna Cornelia => ook Van Meerberghen. Lauwers Johannes Baptist Antonius werd geboren op 22 maart 1778 te Antwerpen als zoon van Lauwers Antonius Johannes en Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0580]. Hij  was vermoedelijk eerder gehuwd op 11 januari 1803 te Antwerpen met Hermans Johanna Maria Theresia [ZIE ANT XIV – 0735]. Hij overleed te Antwerpen op 13 december 1868.

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren omstreeks 1809-1810. Hij was onderwijzer.

·         Lauwers Petrus (vermeld in 1850).

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 9 november 1813 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1211].

 

BERch XIV – 0830 GEZIN Koelman – Lauwers +/- 1814  Berchem

Koelman Georgius Franciscus huwde met Lauwers Maria Barbara Sophia . Koelman Georgius Franciscus was suikerrafineerder. Lauwers Maria Barbara Sophia werd gedoopt op 15 mei 1791 te Mechelen Sint-Rombouts als dochter van Lauwens Johannes Antonius   en Van Salm Maria Barbara [ZIE MEC XIII – 0646].

·         Koelman Maria Margaretha Stephania werd geboren op 15 september 1814 te Antwerpen. Zij huwde op 18 oktober 1836 te Antwerpen met Rosart Henricus Josephus (hotelhouder, geboren op 19 december 1806 te Brussel als zoon van Rosart Ludovicus Josephus, hotelhouder, en Rijckaert Francisca. De ouders woonden te Brussel).

·         Koelman Maria Theresia Paulina Eugenia werd geboren op 31 oktober 1819 te Antwerpen. Zij was huisvrouw en huwde op 19 mei 1840 te Antwerpen met Van Den Wouwer Johannes Cornelius Carolus (geboren op 11 februari 1817 te Antwerpen als zoon van Van Den Wouwer Franciscus Hernricus, suikerrafineerder, en Verluyten Anna Catharina). Getuigen bij dit huwelijk waren Rosart Henricus Josephus, 33 jaar, hotelhouder, en Strohm Gustavus, commisionair, schoonbroers van de bruid.

·         Koelman Felicitas Johanna Sophia Ludovica werd geboren op 10 augustus 1821 te Antwerpen (tweeling). Zij huwde op 22 september 1847 te Antwerpen met Van Den Wouwer Eduardus Benedictus Franciscus (commissaris, geboren op 10 juli 1819 te Antwerpen als zoon van Van Den Wouwer Franciscus Henricus, suikerrafineerder, en Verluyten Anna Catharina). Haar man was een jongere broer van de echtgenoot van haar zus Maria Theresia. Getuigen bij het huwelijk waren Rosart Henricus Josephus, en Strohm Gustavus, schoonbroers van de bruid.

·         Koelman Elisabeth Maria Angelica werd geboren op 9 augustus 1821 te Antwerpen (tweeling). Zij huwde op 2 mei 1848 te Antwerpen met Van Acker Eugenius Ferdinandus (advocaat, geboren op 26 juni 1807 te Gent als zoon van Van Acker Ferdinandus Josephus, procureur, en Minne Suzanne; ouders woonachtig te Gent).

·         Koelman Sophia Theresia Maria werd geboren op 11 juni 1825 te Antwerpen. Zij huwde op 20 oktober 1851 te Antwerpen met De Coen Josephus Felicianus Maria (koopman, geboren op 17 mei 1810 te Ninove als zoon van De Coen Johannes Franciscus en Cools Johanna, grondeigenares, woonachtig te Ninove).

 

ANT XIII – 0830 GEZIN Lauwers – Van Camp 1815  Antwerpen

Lauwers Henricus huwde op 4 februari 1815 te Antwerpen met Van Camp Petronella Maria. Lauwers Henricus werd geboren op 24 februari 1777 te Antwerpen als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was eerder gehuwd op 25 februari 1802 te Antwerpen met Van Soom Elisabeth [ZIE ANT XIII – 0724] en hertrouwde (3e huwelijk) met Braedt Anna Catharina Cornelia [ZIE ANT XIII – 0909]. Hij was handelaar en hovenier. Van Camp Petronella Maria werd geboren op 8 september 1782 te Berchem als dochter van Van Camp Cornelius en Boutmans Elisabeth. Zij overleed op 25 februari 1819 te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0833 GEZIN Lauwers – Moreels 1815  Antwerpen

Lauwers Josephus   huwde op 4 februari 1815 te Antwerpen met Moreels Johanna Theresia. Lauwers Josephus werd geboren op 13 februari 1787 te Mechelen als zoon van Lauwers Goswinus   en Gordijn Maria [ZIE MEC XIII – 0627]. Moreels Johanna Theresia werd geboren op 17 augustus 1792 te Antwerpen als dochter van Morel Petrus Johannes, schrijnwerker, en Van Soom Anna Maria.

 

BERch XIV – 0833 GEZIN Lauwers – De Winter 1815  Berchem

Lauwers Johannes Franciscus huwde op 19 april 1815 te Berchem met De Winter Maria Sara. Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 6 juni 1776 te Antwerpen als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was eerder gehuwd op 2 november 1807 te Antwerpen met Goossens Maria Magdalena [ZIE ANT XIV – 0786] en overleed op 29 november 1854 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 18 februari 1816 te Berchem [ZIE ANT XV – 1122].

·         Lauwers Laurentius werd geboren op 17 september 1818 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1224c].

·         Lauwers Anna Catharina Cornelia werd geboren op 18 november 1824 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1186].

 

ANT XIII – 0842 GEZIN Kerckx – Lauwers 1815  Antwerpen

Kerckx Guilielmus huwde op 10 mei 1815 te Antwerpen met  Lauwers Anna Maria (getuigen: Lauwers Adrianus, wever, 32 jaar, broer van de bruid, en De Coster Henricus, handelaar, 26 jaar, schoonbroer van de bruid). Kerckx Guilielmus werd geboren op 7 oktober 1775 te Antwerpen als zoon van Kerckx Johannes Bernardus en Van Gansen Petronella Theresia Maria. Hij was huissier (portier). Lauwers Anna Maria werd geboren op 29 januari 1792 te Antwerpen als dochter van Lauwers Petrus en De Laet Johanna Maria [ZIE BERch XII – 0629].

 

ANT XIV – 0844 GEZIN Smans – Lauwers 1815  Antwerpen

Smans Petrus huwde op 19 juli 1815 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina (getuigen: Lauwers Franciscus, 38 jaar, hovenier, en Lauwers Johannes Baptist, 40 jaar, hovenier, broers van de bruid). Smans Petrus werd geboren op 30 december 1787 te Wechelderzande, deelgemeente Lille, als zoon van Smans Adrianus, burgemeester 8, en Cloots Elisabeth. Hij was postbediende. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 7 november 1784 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus en Janssens Philippina Susanna [ZIE ANT XIII – 0569]. Zij overleed op 25 februari 1826 te Antwerpen.

·         Smans Anna Catharina werd geboren op 5 februari 1818 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 19 januari 1877, 68 jaar, 11 maanden oud.

·         Smans Judocus werd geboen op 20 mei 1826 te Antwerpen. Hij huwde op 9 januari 1866 te Antwerpen met Borstlap Maria Amelia, modewerkster, geboren op 8 december 1840 te Kapellen als dochter van Borstlap Henricus Josephus, kleermaker, en Hesfels Maria Catharina.

 

ANT XIV – 0845 GEZIN Daems – Lauwers 1815  Antwerpen

Daems Franciscus Josephus huwde op 13 september 1815 te Antwerpen met Lauwers Maria Christina. Daems Franciscus Josephus werd geboren op 27 januari 1794 te Antwerpen als zoon van Daems Jacobus, kleermaker, en De Huytenbroeck Clara Maria. Hij was kleermaker. Lauwers Maria Christina werd geboren op 11 februari 1790 te Brussel als dochter van Lauwers Jacobus en Bonjan Anna Theresia [ZIE MEC XIII – 0661].

·         Daems Maria Josephina werd geboren op 23 maart 1816 te Antwerpen.

 

ANT XIV – 0846 GEZIN Lauwers – Van Campt 1815  Antwerpen

Lauwers Johannes Franciscus huwde op 20 september 1815 te Antwerpen met Van Campt Maria Theresia => mogelijk ook Van Camp (getuige: Lauwers Franciscus, 60 jaar, vader van de bruidegom). Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 18 augustus 1796 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus Cornelius Matthias en Delforce Maria Francisca Josepha [ZIE ANT XIII – 0648]. Hij overleed op 14 november 1861 te Antwerpen. Van Campt Maria Theresia werd geboren op 8 september 1788 te Antwerpen als dochter van Van Campt Johannes Baptist en Broek (Brock) Maria Elisabeth, dagloonster.

 

ANT XIV – 0857 GEZIN Lauwers – Van Rommedonck 1815  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde op 8 november 1815 te Antwerpen met Van Rommedonck Anna Cornelia => ook Rommedonck (getuigen: Lauwers Petrus, 44 jaar, hovenier, en Lauwers Johannes Baptist, 40 jaar, hovenier, broers van de bruidegom). Lauwers Franciscus werd geboren op 30 april 1777 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus en Janssens Susanna [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij was weduwnaar van Coens Anna Maria bij het huwelijk [ZIE ANT XIV – 0803]. Hij overleed op 6 januari 1850 te Antwerpen. Van Rommedonck Anna Cornelia werd geboren op 30 juli 1791 te Antwerpen als dochter van Van Rommedonck Johannes Franciscus en Bulens Johanna Maria (overleden op 23 juni 1801 te Antwerpen). Zij was hovenierster en overleed op 25 maart 1865 te Antwerpen.

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren op 17 augustus 1816 te Antwerpen [ZIE BORg XV – 1351].

·         Lauwers Anna Maria Catharina werd geboren op 16 februari 1820 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1182].

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 3 maart 1822 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1224b] en [ZIE ANT XV – 1484e].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 27 juli 1824 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1183].

·         Lauwers Philippus Jacobus werd geboren op 7 februari 1826 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1347] en [ZIE DUFf XV – 1420].

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 3 februari 1828 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1224f].

·         Lauwers Judocus werd geboren op 26 juni 1829 te Antwerpen. Hij overleed er op 20 augustus 1829, 18 weken oud.

·         Lauwers Josephus Jacobus werd geboren op 14 augustus 1830 te Antwerpen [ZIE OOStm XV – 1345].

·         Lauwers Petrus Johannes werd geboren op 30 mei 1832 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1438c].

·         Lauwers Henrica Catharina werd geboren op 17 juli 1834 te Antwerpen. Zij overleed er op 4 januari 1835, 5 maanden en 18 dagen oud.

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 5 oktober 1835 te Antwerpen. Hij overleed er op 25 oktober 1835, 20 dagen oud.

 

ANT XIV – 0867 GEZIN Perremans – Lauwers +/- 1815  Antwerpen

Perremans Franciscus Petrus Jacobus huwde Lauwers Catharina Johanna => ook Peremans.

·         Perremans Clara werd geboren op 4 maart 1816 te Antwerpen. Zij was naaister en huwde op 2 juni 1852 te Antwerpen met De Ruissaux Christianus Antonius, zoetenkoekbakker (geboren op 28 juli 1827 te Vlissingen, NL, als zoon van De Ruissaux Antonius Andreas, arbeider, en Verhaert Maria Christina).

 

ANT XIII – 0868 GEZIN Lauwens – Baert 1816  Antwerpen

Lauwens Johannes Baptist huwde op 14 mei 1783 te Antwerpen met Baert Isabella.

Lauwens Johannes Baptist werd geboren op 7 mei 1783 te Antwerpen als zoon van Lauwens Petrus en Van Ertbruggen Maria Theresia [ZIE BERch XII – 0621]. Hij was hovenier. Baert Isabella werd geboren op 8 juni 1797 te Antwerpen als dochter van Baert Franciscus en Bonduel Anna. Zij was dagloonster.

 

ANT XIV – 0876bb GEZIN Scheuninck – Lauwers 1817  Antwerpen

Scheuninck Franciscus Josephus Johannes huwde op 16 april 1817 te Antwerpen met Lauwers Magdalena.

Scheuninck Franciscus Josephus Johannes werd geboren op 4 december 1791 te Antwerpen als zoon van Scheuninck Ludovicus en Oblen Catharina, spinster. Hij was dagloner en metser. Lauwers Magdalena werd geboren op 5 mei 1784 te Berchem als dochter van Lauwers Franciscus en Van Ombergen Elisabeth Isabella [ZIE BERc XIII – 0561].

·         Scheuninck Maria Josepha werd geboren op 15 februari 1818 te Antwerpen. Zij was dienstmeid en huwde op 10 januari 1843 te Schoten met Faes Petrus Johannes (timmerman, rentmeester en opzichter, geboren op 14 maart 1821 te Schoten, er overleden op 27 mei 1897).

 

ANT XIV – 0876 GEZIN Vandermueren – Lauwers 1817  Antwerpen

Vandermueren Petrus Jacobus huwde op 23 april 1817 te Antwerpen met Lauwers Johanna Catharina (getuige:Lauwers Johannes Baptist, 32 jaar, “commis vegoriand”, broer van de bruid). Vandermueren Petrus Jacobus werd geboren op 2 maart 1787 te Hoogstraten als zoon van Van Der Mueren Johannes Franciscus en Borsten Johanna Catharian, lakenverkoopster. Hij was bakker. Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 21 juni 1787 te Berchem als dochter van Lauwers Ferdinandus Josephus en Meulemans Maria Theresia [ZIE HOB XIII – 0611].

 

ANT XIV – 0879 GEZIN Lauwers – Pulinckx 1817  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 1 oktober 1817 te Antwerpen met Pulinckx Maria Elisabeth => ook Pullinckx. (getuige: Lauwers Andreas, 30 jaar, schoenmaker, broer van de bruid). Lauwers Petrus werd geboren op 14 mei 1794 te Antwerpen als zoon van Lauwers Corneliusen Schoofs Anna Maria [ZIE ANT XIII – 0622]. Hij  was winkelier en kleermaker en hertrouwde te Antwerpen met Aerden Maria Elisabeth [ZIE ANT XIV – 0997]. Pulinckx Maria Elisabeth werd geboren op 1 januari 1795 te Antwerpen als dochter van Pulinckx Christianus en Plevoets Catharina Agnes, dagloners woonachtig te Antwerpen.

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 15 augustus 1821 te Antwerpen. Zij overleed op 22 augustus 1821 te Wilrijk, 7 dagen oud.

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 27 augustus 1822 te Antwerpen. Hij overleed op 8 april 1823 te Wilrijk, 7 maanden, 11 dagen oud.

·         Lauwers Thomas Josephus werd geboren op 7 april 1825 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1348].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 12 september 1826 te Antwerpen. Hij overleed er op 22 maart 1831, 4 jaar, 6 maanden en 10 dagen oud.

 

ANT XIV – 0880 GEZIN Lauwers – De Craen 1817  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 24 december 1817 te Antwerpen met De Craen Johanna Catharina. Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 2 februari 1774 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus en Janssens Susanna Philippina [ZIE ANT XIII – 0569]. Hij was weduwnaar van Van Camp Anna Theresia [ZIE ANT XIV – 0785a]. Hij was hovenier en overleed op 3 augustus 1859 te Antwerpen. De Craen Catharina werd geboren op 25 november 1791 te Antwerpen als dochter van De Craen Petrus (hovenier, geboren omstreeks 1757, weduwnaar van Janssens Anna Maria Theresia, overleden op 4 februari 1839 te Antwerpen) en Van Camp Petronella. Zij overleed op 19 juli 1865 te Antwerpen.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 1 januari 1821 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1226a].

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 14 februari 1823 te Antwerpen. Hij overleed er op 26 augustus 1825, 2 jaar, 4 maanden en 12 dagen oud.

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 10 februari 1825 te Antwerpen. Hij overleed er op 11 augustus 1832, 7 jaar, 5 maanden en 26 dagen oud.

·         Lauwers Josephus Franciscus werd geboren op 7 mei 1827 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1224g].

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 14 augustus 1829 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 17 november 1847, 18 jaar, 3 maanden en 5 dagen oud.

·         Lauwers Johannes Bernardus werd geboren op 6 augustus 1831 te Antwerpen. Hij overleed er op 23 april 1833, 1 jaar, 8 maanden en 15 dagen oud.

 

ANT XIV – 0886 GEZIN Lauwers – Maes 1818  Antwerpen

Lauwers Carolus huwde op 19 augustus 1818 te Antwerpen met Maes Anna Catharina. Lauwers Carolus werd geboren op 21 januari 1787 te Antwerpen als zoon van Lauwers Johannes en Beirens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0647]. Hij was schilder en overleed op 26 oktober 1839 te Antwerpen. Maes Anna Catharina werd geboren op 20 september 1789 te Antwerpen als dochter van Maes Franciscus en Vandervelden Anna Maria. Zij was naaister en overleed op 14 januari 1853 te Antwerpen.

·         Lauwers Adrianus Henricus Waltherus werd geboren op 12 juli 1817 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 3 juni 1819 te Antwerpen [ZIE DIE XV – 1142]

·         Lauwers Maria Johanna [ZIE ANT XV – 1166].

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 13 januari 1824 te Antwerpen. Hij overleed er op 20 augustus 1825.

·         Lauwers Henricus Adrianus Waltherus werd geboren op 18 juni 1826 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1215].

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 20 november 1828 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1189].

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 21 januari 1831 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1297].

 

Merk ook dat Maes Anna Catharina te Mechelen een kind had met Lauwens Goswin (kind geboren in 1808) [ZIE MEC XIV – 0795].

 

DEUrn XIV – 0888 GEZIN Lauwers – Segers +/- 1818  Deurne

Lauwers Petrus huwde met Segers Anna Maria. Lauwers Petrus was hovenier. Het gezin woonde te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1819-1820. Hij was hovenier en vestigde zich te Borgerhout (melding 1853).

·         Lauwers Henricus werd geboren omstreeks 1821-1822. Hij was hovenier en vestigde zich te Soignies (melding 1853).

·         Lauwers Petrus werd geboren op 22 januari 1824 te Deurne [ZIE ANT XV – 1224a].

 

ANT XIV – 0908 GEZIN Lauwers – Van Volcksem 1819  Antwerpen

Lauwers Johannes Sebastianus huwde op 20 oktober 1819 te Antwerpen met Van Volcksem Johanna Catharina => ook Van Vlockxom.

Lauwers Johannes Sebastianus werd geboren op 11 februari 1777 te Antwerpen als zoon van Lauwers Johannes Petrus en Joris Maria Catharina [ZIE ANT XIII – 0584]. Hij was chemist of scheikundige. Van Volckxom Johanna Catharina werd geboren op 1 juli 1798 te Antwerpen als dochter van Van Volckxom Petrus Josephus en Vermeulen Maria Theresia (hovenierster, bij het huwelijk 61 jaar oud, weduwe en woonachtig te Antwerpen).

·         Lauwers Johannes Theodorus werd geboren op 8 september 1828 te Antwerpen [ZIE BORg XV – 1224h].

·         Lauwers Ludovicus werd geboren omstreeks 1835-1836. Hij was meubelmaker.

·         Lauwers Rosa werd geboren op 10 mei 1839 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1367c].

 

ANT XIII – 0909 GEZIN Lauwers – Braedt +/- 1819  Antwerpen

Lauwers Henricus huwde op 29 september 1819 te Antwerpen met Braedt Anna Catharina Cornelia. Braedt Anna Catharina Cornelia werd geboren op 27 mei 1779 te Antwerpen als dochter van Braedt Petrus en Claes Catharina. Lauwers Henricus werd geboren op 24 februari 1777 te Berchem als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was eerder gehuwd op 25 februari 1802 te Antwerpen met Van Soom Elisabeth [ZIE ANT XIII – 0724] en op 4 februari 1815 te Antwerpen met Van Camp Petronella Maria [ZIE ANT XIII – 0830]. Hij was kolenhandelaar.

 

ANT XIV – 0910 GEZIN Huygens – Lauwers +/- 1819  Antwerpen

Huygens Johannes Christianus huwde met Lauwers Johanna Catharina => ook Huyghens. Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 19 februari 1794 te Wommelgem als dochter van Lauwers Henricus en De Cordt Johanna Catharina [ZIE WOMm XIII – 0662]. Zij overleed op 13 oktober 1854 te Antwerpen. Huygens Johannes Christianus overleed op 30 maart 1851 te Antwerpen.

·         Huygens Josephus werd geboren omstreeks 1820. Hij was zijdewerker (melding in 1853).

·         Huyghens Petrus werd geboren in 1822-1823.

·         Hughens Franciscus Petrus werd geboren in 1827-1828.

·         Huyghens Catharina werd geboren op 15 april 1833 te Antwerpen. Zij was arbeidster en fruitverkoopster en huwde (1) op 28 juli 1853 te Antwerpen met Van Eyndt Carolus (arbeider, geboren op 8 oktober 1829 te Ekeren als zoon van Van Eyndt Adrianus Franciscus en Van Doren Anna Cornelia), van wie zij weduwe werd [getuige bij dit huwelijk was Huygens Josephus, 23 jaar, zijdewerker, broer van de bruid], en (2) huwde op 30 januari 1869 te Antwerpen met Spinart Hubertus (kleermakersgast, geboren op 8 augustus 1821 te Antwerpen als zoon van Spinart Simon en Tael Anna Maria, weduwnaar van Van der Poels Johanna Maria). Getuigen bij het tweede huwelijk waren Huyghens Petrus, 46 jaar, en Huyghens Franciscus Petrus, 41 jaar, broers van de bruid.

 

ANT XIV – 0911 GEZIN Lauwers – Lauwers 1820  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 9 augustus 1820 te Antwerpen met Lauwers Maria Theresia (getuige: Lauwers Henricus, kolenhandelaar, 44 jaar, broer van de bruidegom). Lauwers Petrus werd geboren op 9 maart 1780 te Berchem als zoon van Lauwers Carolus en Vleminckx Cornelia Eulalia [ZIE BERch XII – 0545]. Hij was eerder gehuwd met Reupsaet Anna Maria op 15 november 1809 [ZIE ANT XIII – 0797]. Hij was suikerrafineerder en overleed op 27 september 1860 te Antwerpen. Lauwers Maria Theresia werd geboren op 2 maart 1790 te Wilrijk als dochter van Lauwers Cornelis en Peeters Johanna Anna [ZIE WILr XIII – 0659]. Zij was eerder gehuwd en overleed op 7 juni 1858 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes werd geboren op 4 juni 1821 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1175].

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 19 december 1824 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1184].

·         Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1825-1826 te Antwerpen. Hij was arbeider.

·         Lauwers Michaelis werd geboren op 8 januari 1827 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1347b] en [ZIE ANT XV – 1499g].

·         Lauwers Henricus Petrus werd geboren op 11 mei 1830 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1213].

·         Lauwers Franciscus Ludovicus werd geboren op 23 juni 1833 te Antwerpen. Hij overleed er op 5 augustus 1835, 2 jaar en 2 maanden oud.

 

WILr XIII – 1116 GEZIN Peeters – Lauwers +/- 1820  Wilrijk   

Peeters David huwde met Lauwers Elisabeth. Peeters Petrus werd geboren in 1820-1821. Hij was dienstbode.

·         Peeters Josephus werd geboren in 1824-1825. Hij was hovenier.

·         Peeters Ludovicus Johannes werd geboren op 16 januari 1840 te Wilrijk. Hij was metser en huwde op 4 september 1862 te Antwerpen met Bollen Rosalia (arbeidster, geboren op 2 oktober 1843 te Antwerpen als dochter van Bollen Petrus, arbeider, en Nagels Anna Maria). Getuigen waren Peeters Petrus, 41 jaar, dienstbode, en Peeters Josephus, 37 jaar, hoveniers, broers van de bruidegom.

 

ANT XIV – 0924 GEZIN Van Zeeland – Lauwers 1821  Antwerpen 

Van Zeeland Lambertus huwde op 7 oktober 1821 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria. Van Zeeland Lambertus werd geboren op 6 november 1795 te Bois-le-Duc als zoon van Van Zeeland Johannes en Claudemans Petronella. Hij was loodgieter. Beiden overleden vσσr 1875. Lauwers Anna Maria werd geboren op 9 mei 1800 te Antwerpen als dochter van Lauwers Gasparus en Van Gansen Anna Maria [ZIE ANT XIII – 0709].

·         Van Zeeland Josephus Godefridis werd geboren op 9 juni 1823 te Antwerpen. Hij was loodgieter en huwde op 20 november 1850 te Antwerpen met Verdonck Angelica Maria (mutsenmaakster, geboren op 17 mei 1826 te Antwerpen als dochter van Verdonck Cornelius Leonardus, lintwerker, en Horemans Johanna).

·         Van Zeeland Catharina werd geboren op 3 december 1827 te Antwerpen. Zij huwde op 8 april 1850 te Antwerpen met Engels Henricus (diamantslijper, geboren op 7 november 1829 als natuurlijke zoon van Engels Maria).

·         Van Zeeland Johanna Cornelia werd geboren op 7 december 1829 te Antwerpen. Zij was modewerkster en huwde op 26 mei 1853 te Antwerpen met Geertsen Henricus (behanger, geboren op 18 januari 1831 te Antwerpen als zoon van Geertsen Guilielmus, blikslager, en Adams Henrica Hendrina). Als getuigen werden vermeld Engels Henricus, 25 jaar, klerk, schoonbroer van de bruid, en Lauwers Josephus, 24 jaar, kozijn van de bruid).

·         Van Zeeland Johanna Maria Coleta werd geboren op 18 februari 1832 te Antwerpen. Zij was naaister en huwde op 13 augustus 1855 te Antwerpen met Pellens Petrus Paulus (sigarenmaker, geboren op 14 mei 1830 te Antwerpen als zoon van Pellens Johannes, fabrikant, en Blockx Johanna Maria).

·         Van Zeeland Emmanuel werd geboren op 21 maart 1834 te Antwerpen. Hij was loodgieter en huwde op 25 september 1856 te Antwerpen met De Cleyn Maria Catharina (geboren op 26 december 1823 te Antwerpen als dochter van De Cleyn Josephus Guilielmus en Liekens Antonia).

·         Van Zeeland Johannes werd geboren op 11 juli 1836 te Antwerpen. Hij was tingieter en huwde op 2 januari 1862 te Antwerpen met Claes Antonetta (dienstmeid, geboren op 27 februari 1831 te Diest als dochter van Claes Petrus Henricus, smid, en Errens Anna Clara. De ouders woonden te Diest).

·         Van Zeeland Maria werd geboren op 13 oktober 1838 te Antwerpen. Zij huwde (1) met Frederickx Johannes Franciscus, van wie weduwe, en (2) op 29 maart 1875 te Antwerpen met Lambrechts Franciscus Johannes, smidsgast (geboren op 12 februari 1851 te Antwerpen als zoon van Lambrechts Johannes Franciscus, smid, en Verhaegen Anna Maria).

·         Van Zeeland Josephina werd geboren op 4 februari 1841 te Antwerpen. Zij was kleermaakster en huwde op 19 maart 1863 te Antwerpen met Patteet Johannes Ludovicus, schilder, geboren op 24 oktober 1835 te Antwerpen als zoon van Patteet Carolus Egidius, schilder, en Wijnacker Catharina Josephina.

 

ANT XIV – 0925 GEZIN Van Ishoven – Lauwers 1821  Antwerpen

Van Ishoven Jacobus huwde op 10 oktober 1821 te Antwerpen met Lauwers Catharina. Van Ishoven Jacobus werd geboren op 19 juni 1765 te Ranst als zoon van Van Ishoven Guilielmus en Bruens Anna. Hij was weduwnaar van Shoenmakers Maria Catharina. Lauwers Catharina werd geboren op 7 januari 1760 te Antwerpen als dochter van Lauwers Johannes Baptist en Peeters Petronella [ZIE ANT XIII – 0502]. Zij was eerder gehuwd met Schiltz Theodorus Gerardus [ZIE ANT XIV – 0810].

 

ANT XIV – 0939 GEZIN Lauwers – Boudeloot 1822  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde op 22 mei 1822 te Antwerpen met Baudeloot Theresia Eulalia Catharina => ook Baudeloo, Boudeloot. (getuige: Lauwers Petrus, 27 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom). Lauwers Franciscus werd geboren op 20 april 1783 te Antwerpen als zoon van Lauwers Cornelius en Schoofs Anna Maria [ZIE ANT XIII – 0622]. Hij was katoeninvoerder en overleed op 15 mei 1858 te Berchem. Boudeloot Theresia Eulalia Catharina werd geboren op 23 april 1787 te Oostende als dochter van Baudeloot Carolus, dagloner, en De Snijder Theresia. Zij overleed op 10 juli 1846 te Berchem.

·         Lauwers Eugenia Theresia werd geboren op 6 april 1812 te Oostende, geboren als Boudeloot en erkend bij het huwelijk [ZIE BERch XV – 1129].

·         Lauwers Petrus Carolus werd geboren op 18 augustus 1824 te Berchem. Hij overleed er op 21 januari 1825.

·         Lauwers Johanna Theresia werd geboren op 10 april 1826 te Berchem [ZIE EDEg XV – 1469].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 6 juni 1828 te Berchem [ZIE BERch XV – 1126].

 

ANT XIV – 0940 GEZIN Lauwens 1822  Antwerpen

Lauwens Henrica kreeg ongehuwd een kind. Lauwens Henrica werd geboren omstreeks 1795 te Antwerpen.

·         Lauwens Maria Ludovica werd geboren op 5 augustus 1822 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1347a].

 

ANT XIV – 0942 GEZIN Lauwers – Durieux +/- 1822  Antwerpen

Lauwers Josephus huwde Durieux Florentina Josepha Henrica. Lauwers Josephus werd geboren te Antwerpen, waar hij overleed. Durieux Florentina Josepha Henrica werd geboren te Doornik (Tourney?).

·         Lauwers Michaelis Antonius werd geboren op 7 augustus 1823 te Antwerpen. Hij huwde Baekelants Maria en overleed op 4 juli 1860 te Geel. Hij was dijkwachter.

 

ANT XIV – 0943 GEZIN Laenen – Lauwers 1823  Antwerpen

Laenen Franciscus huwde op 20 augustus 1823 te Antwerpen met Lauwers Rosina Charlotta (getuige: Lauwers Johannes Franciscus, 31 jaar, schoenmaker, broer van de bruid). Lauwers Rosina Charlotta werd geboren op 11 mei 1797 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus Cornelius Matthias en Delforce Maria Francisca Josepha [ZIE ANT XIII – 0648]. Laenen Franciscus werd geboren op 20 juni 1801 te Antwerpen als zoon van Laenen Martinus en Janssens Maria, kokkin. Hij was meubelschilder.

 

ANT XIV – 0945 GEZIN Lauwers – Verhulst 1823  Antwerpen

Lauwers Josephus huwde op 5 november 1823 te Antwerpen met Verhulst Elisabeth Johanna. Lauwers Josephus werd geboren op 5 november 1801 te Antwerpen als zoon van Lauwers Gasparus en Van Gansen Anna Maria [ZIE ANT XIII – 0709]. Hij was schoenmaker en overleed op 25 januari 1878 te Antwerpen. Verhulst Elisabeth Johanna werd geboren op 12 november 1799 te Antwerpen als dochter van Verhulst Egidius en Tesscham Maria Catharina. Zij overleed op 4 oktober 1860 te Antwerpen.

·         Lauwers Seraphinus Josephus werd geboren op 18 februari 1824 te Antwerpen. Hij overleed er op 24 mei 1826, 3 jaar, 3 maanden en 11 dagen oud.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 21 augustus 1826 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1217].

·         Lauwers Josephus werd geboren op 23 augustus 1828 te Antwerpen. Hij was schoenmaker en overleed er ongehuwd op 29 november 1857, 19 jaar, 3 maanden en 6 dagen oud.

·         Lauwers Anna Maria Cornelia werd geboren op 10 april 1831 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1495ad].

·         Lauwers Emmanuel werd geboren op 12 december 1832 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1235].

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 7 september 1834 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1227].

·         Lauwers Johannes werd geboren op 11 oktober 1836 te Antwerpen. Hij overleed er ongehuwd op 20 december 1859, 23 jaar, 2 maanden en 9 dagen oud.

·         Lauwers Coleta werd geboren op 9 november 1839 te Antwerpen. Zij overleed er op 23 januari 1849, 9 jaar, 2 maanden en 14 dagen oud.

·         Lauwers Ludovicus Josephus werd geboren 1 april 1842 te Antwerpen. Hij overleed er op 10 maart 1849, 6 jaar, 11 maanden en 9 dagen oud.

 

BERc XIV – 0945  GEZIN Lauwers – Daems 1823  Berchem

Lauwers Franciscus huwde op 30 december 1823 te Berchem met Daems Maria Theresia.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 19 augustus 1824 te Berchem [ZIE ANT XV – 1223]

 

ANT XIV – 0946 GEZIN Lauwens – Everaerts 1824  Antwerpen / Brussel 

Lauwens Johannes Baptist huwde op 17 februari 1824 te Antwerpen met Everaerts Johanna Catharina Elisa.

Everaerts Johanna   Catharina Elisa werd geboren op 1 december 1804 te Antwerpen als dochter van Everaerts Joannes Carolus Dominicus en Verbist Maria Theresia. Lauwens Johannes Baptist werd geboren op 7 januari 1793 te Antwerpen als zoon van Lauwens Theodorus en Grauwen Maria Helena [ZIE ESSen XIII – 0677]. Hij was substituut Procureur des Konings bij de Rechtbank van 1e Aanleg te Antwerpen9.

 

BERch XIV – 0984 GEZIN Lauwers – Warly 1824  Berchem

Lauwers Balthasar huwde op 5 mei 1824 te Berchem met Warly Maria Anna. Lauwers Balthasar werd geboren op 20 februari 1802 te Berchem als zoon van Lauwers Franciscus en Cornelis Petronella [ZIE ANT XIII – 0721]. Hij overleed op 18 september 1859 te Berchem.

Warly Maria Anna werd geboren op  4 januari 1798 te Kontich. Zij overleed op 7 september 1849 te Berchem.

·         Lauwers Matthias werd geboren in 1828. Hij was metser en vestigde zich in Borgerhout.

·         Lauwers Franciscus werd geboren in 1836. Hij vestigde zich te Berchem.

·         Lauwers Maria Ludovica werd geboren op 3 juli 1838 te Berchem [ZIE ANT XV – 1481].

 

ANT XIV – 0948 GEZIN Lenaerts – Lauwers 1824  Antwerpen 

Lenaerts Winandus huwde op 5 mei 1824 te Antwerpen met Lauwers Maria Theresia.

Lenaerts Wynandus werd geboren op 24 januari 1792 te Neerlinter als zoon van Lenaerts Josephus, arbeider, en Schils Anna Maria. Hij was suikerbakker. Lauwers Maria Theresia werd geboren op 3 september 1796 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus en Deckers Maria Catharina [ZIE ANT XIII – 0692]. Zij overleed op 17 januari 1868 te Antwerpen.

·         Lenaerts Maria Catharina werd geboren op 19 februari 1825 te Antwerpen. Zij was nijveraarster, huwde Basteleyssen Johannes Franciscus (nijveraar of fabrikant) en overleed op 2 augustus 1879 te Antwerpen.

·         Lenaerts Franciscus Josephus werd geboren op 5 oktober 1826 te Antwerpen. Hij was kleermaker en huwde (1) met Meelberghs Maria Josephina en (2) op 23 september 1867 te Antwerpen met Janssens Maria Elisabeth (geboren op 30 januari 1818 te Arendonk als dochter van Janssens Petrus en Bellemans Maria Elisabeth). Getuigen bij het tweede huwelijk waren Lenaerts Johannes, 34 jaar, schilder, broer van de bruidegom, en Basteleyssens Johannes Franciscus, 43 jaar, fabrikant, schoonbroer van de bruidegom.

·         Lenaerts Maria Theresia werd geboren op 1 februari 1831 te Antwerpen. Zij was kleermaakster en huwde op 5 februari 1851 te Antwerpen met Pierard Ludovicus Josephus (beeldhouwer geboren op 15 oktober 1827 te Antwerpen als zoon van Pierard Jacobus Gasparus en Larbre Angelina). Getuigen bij het huwelijk waren Lauwers Balthasar Johannes, 42  jaar, winkelier, oom van de bruid, en Lenaerts Franciscus Josephus, kleermaker, 25 jaar, broer van de bruid.

·         Lenaerts Petrus Johannes werd geboren op 5 juli 1833 te Antwerpen. Hij was schilder en toneelspeler en huwde op 27 juni 1854 te Antwerpen met Rabiot Maria Ludovica (borduurster, geboren op 10 april 1833 te Antwerpen als dochter van Rabiot Ludovicus en Hermebert Maria Elisabeth, kantwerkster). Hij overleed op 26 juli 1877 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0947 GEZIN Lauwers – Dirickx 1824  Antwerpen

Lauwers Adrianus huwde op 1 september 1824 te Antwerpen met Dirickx Maria Anna (getuigen: Lauwers Michaelis, koffiehuishouder, 38 jaar, broeder bruidegom, en Lauwers Ludovicus, maalder, 32 jaar, neef bruidegom). Dirickx Maria Anna werd geboren op 16 februari 1801 te Heist-op-den-Berg als dochter van Dirickx Petrus en Huysegems Anna Maria. Lauwers Adrianus werd geboren op 6 februari 1783 te Wilrijk als zoon van Lauwers Petrus en De Laet Johanna Maria [ZIE BERch XII – 0629]. Hij was koffiehuis houder en eerder gehuwd op 14 juli 1815 te Antwerpen met Lefθvre Henrica Henrietta [ZIE ANT XIII – 0829].

·         Lauwers Franciscus Eduardus werd geboren op 12 juli 1825 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1216]

·         Lauwers Theresia Rosalia werd geboren op 4 februari 1828 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1204]

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 10 juli 1833 te Antwerpen. Zij overleed er op 15 augustus 1837.

 

ANT XIV – 0949 GEZIN Lauwers – Lauwers 1825  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptista huwde op 12 januari 1825 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria.

Lauwers Johannes Baptista werd geboren op 29 juni 1794 te Antwerpen als zoon van Lauwers Cornelius Josephus en De Grauw Adriana [ZIE ANT XIII – 0685]. Hij was bankiersklerk en overleed op 6 december 1854 te Antwerpen. Lauwers Anna Maria werd geboren op 10 april 1796 te Berchem als dochter van Lauwers Ferdinandus Josephus, drossaard van Berchem, en Meulemans Maria Theresia [ZIE HOB XIII – 0611]. Zij overleed op 3 oktober 1864 te Antwerpen.

·     &n