Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image005.jpg 

Foto Scheutisten uit private collectie (Public Domain, 1900) – Foto collectie museum van de Scheutisten te Brussel, 2006 – Foto Dihua Street Market, Tatung, van Allentchang, 2007 onder Creative Commons licentie (GNU Free documentation license, version 1.2 – Bron: Wikimedia).

 

Verhalen - 1898 - Florent Lauwers, missionaris in Mongolië (Antwerpen)

Florent Lauwers werd geboren op 23 februari 1874 te Antwerpen als zoon van Filip Lauwers en Colette Reypens. Dit moet een zeer religieuze familie zijn geweest, want zowel Florent als zijn oudere broer Jozef, werden priester. Twee zonen van een nog oudere broer, Karel, zouden ook voor het priesterambt kiezen, en één van deze neven, Louis, zou in het voetspoor van 'nonkel pastoor' Florent naar China trekken als missionaris. Een andere neef, Floris, werd kloosterling. Florent Lauwers werd priester gewijd op 25 juli 1898 en vertrok enkele maanden later op 8 september 1898 naar Mongolië. Hij was missionaris van Scheut in China ('Vaticaan van Ningsia', China). Hij zou overlijden te Sleidinge, een deelgemeente van Evergem, op 22 september 1939, bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

image004.jpg

Afbeelding: niet nader gedateerde groepsfoto van Scheutisten net voor hun vertrek naar China.

Uit deze periode kennen we ook Frans Lauwers, een missionaris van Scheut die in september 1926 overleed te Teon-Sou-Mou, Centraal Mongolië. Naar verluid werd hij er gedood. Frans Lauwers was geboren te Antwerpen op 14 februari 1899 als zoon van Georges Lauwers [vermoedelijk ook een oudere broer van voormelde neven], was priester gewijd te Scheut op 24 september 1921, en vertrok op 7 augustus 1923 naar China.

 

Verhalen - 1934 - Louis Lauwers, pater-misionaris in China en priester-professor (Antwerpen)

Louis Lauwers werd geboren op 28 juni 1909 te Antwerpen als zoon van Karel Lauwers en De Meyer Florence. Hij had een oudere broer (mogelijk twee) die voor priester leerde en twee 'nonkels' pastoor, alsook een jongere broer die kloosterling werd, en trad in 1927 toe tot de Missiecongregatie van Scheut om later als missionaris van Scheut in het toenmalige China te werken, in het spoor van zijn nonkel Florent. Deze congregatie werd gesticht in 1862 door pater Theophiel Verbist van "Het Onbevlekt Hart van Maria". De bijnaam "missionarissen van Scheut" kreeg de congregatie omdat hun eerste woning gelegen was aan de Ninoofsesteenweg in de wijk "Scheutveld" te Anderlecht. Doel was de evangelisatie van China. Dit oorspronkelijke Missiehuis van Scheut, werd een museum met tal van voorwerpen uit China (Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel).

image005.jpg

Afbeeldingen: Tatung nu en museumstukken uit het museum van de Scheutisten te Brussel.

 

image013.jpg

Pas toegetreden tot de congregatie, werd hij als novice zwaar ziek met een dubbele longontsteking die hem bijna fataal werd. Op zijn ziekbed mocht hij vroegtijdig zijn geloften uitspreken op 8 september 1928. Zijn oversten stuurden hem naar Rome, waar hij doctoreerde in de Wijsbegeerte. Zijn priesterwijding vond plaats op 19 augustus 1934. Tot 1938 was hij professor van filosofie aan het Bisschop Hamerhuis te Nijmegen, NL, en aan het Filosoficum te Scheut. Op 13 september 1938 vertrok hij voor een taalstudie naar Peking, China, en een jaar later naar de Missie van Tat'ung in China, waar hij werkzaam was tot eind 1948. Aanvankelijk deed hij er pastoraal werk in de Prefectuur en leerde hij naast de taal ook de cultuur en de leefgewoonten kennen. In Tat'ung werd hij directeur van het centrale college dat toen 700 leerlingen telde. Hij maakte er de tweede wereldoorlog mee.

In 1943 werd hij geinterneerd door de Japanners. In het kamp was hij één van de leidende figuren, en als sportman in hart en nieren bezielde hij er naar verluid het ontspanningsleven. Na de bevrijding verbleef hij in Peking, waar hij les gaf aan de Fu-jen universiteit. Als lid van de pas opgerichte Verbist Akademie deed hij aan apostolaat onder de Chinese intellectuelen. Tat'ung zelf behoorde nadien tot Thailand.

Vanaf 1949 was pater Louis Lauwers professor in de vormingshuizen van Scheut, Kessel-lo, Zuun, Jambes en, tussen 1959-1969 te Leuven, waar hij sociologie doceerde. Vóór die periode in Leuven was hij godsdienstleraar aan het Imelda Instituut te Sint-Jans-Molenbeek tussen 1949 en 1958. Hij was hoofdredacteur van het tijdschrift "World Justice" van 1958 tot 1977. Vanaf 1977 verbleef hij te Schilde. Op 24 maart 1981 overleed hij in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen.