Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Anne Wallace was een dochter van Milan Wallace en Dorothy Nn., geboren in 1174 in Ashton, Lancashire. Zij overleed er in 1234.

2 Vermoedelijk was de ware toedracht iets minder heldhaftig, en speelde Robert, gezien zijn Vlaams-Frans- Engelse oorsprong - De Franse koning Filip was ook graaf van Vlaanderen, en de van Cadsants waren vazallen, en overeenstemming bereiken binnen het kruisvaarderkamp bleek de grootste uitdaging - een belangrijke rol bij de onderhandelingen in juli 1191 die leidden tot de overgave van Accra door Saladin, wat ďde poorten opendeĒ van de stad. De kruistochten legden de families geen windeieren: Lawrence werd geridderd ďvan Ashton HallĒ door de Engelse koning, en ďLaurinĒ Lauwereyns in Vlaanderen werden geridderd ďvan DiepenhedeĒ door de Franse koning.

3 Zijn grootvader was Laurence van Cadsant, zijn overgrootvader Antoon II van Cadsant was gehuwd met Emma Capet de France, een dochter van de Franse koning Henrik I (koning tussen 1031-1060). Antoon IIvan Cadsant hertrouwde met Anna Rurikide de Kiev, regents van Frankrijk tussen 1036-1076.

4 Zijn voorouder Jan van Cadsant was in 980 gehuwd met Amadea, prinses van Ivrea, dochter van Adelbert II van Ivrea, en van Gerberga van Dijon.

5 De Vlaamse spellingvariant was Bijgodt/Bygodt. De Vlaamse familienaam spelling van Lawrence was Lauwereyns, terwijl ook Franse spellingvarianten als Laurin, Laurence voorkwamen. De (Franse) variant Laurence (tegenover de "double v" in de Franse taal of de "double u" in de Engelse taal) kwam voor. In de Franse taal zou eeuwen later ook de spelling "Laurin" opduiken als klanknabootsing van "Lauwerijn" in Vlaanderen. Terwijl later varianten met de "ij" bleven bestaan, ontstonden ook schrijfvarianten als Lauwerens in het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant, waaruit dan weer Lauwers, Lauwerts en Lauwens ontstonden.

6 Het wapen verwees naar de kroon met de gestrekte arm en stralende zonvan stamvader Beli Mawr, high king of Britain, die als Keltische zonnegod werd aanbeden.

 

image003.jpg

© Gestilleerde familiewapens laurentii.be van L. Lauwens, 2015 Ė © Migratie kaart, bewerking kaart GeoBasis DE/DKG, Google maps 2019 onder gebruikslicentie- wapen Laon onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0, Bruno Valette, 2006. Ė Zegel Richard I onder public domain uit 1861, bewerkt door Acoma, 2011 (Bron: Wikimedia) Ė © Kaart Engeland laurentii.be, 2022.

 

Voorouderlijke stamlijn - 1190 Lawrence Ė Wallace de Lancaster

Robert II Lawrence werd geboren omstreeks 1160 in Ashton Hall, Thurnham Parish, Lancashire, UK, als zoon van Robert I Lawrence (Lauwereyns) en Aline de Warenne. Hij huwde Anne Wallace1.

 

Hij nam deel aan de kruistocht onder koning Richard Leeuwenhart in 1187. Naar verluid beklom hij de muren van Accra met vier gezellen en opende de poorten2. Voor deze daad werd hij door koning Richard in 1191 tot ridder geslagen en verkreeg hij het domein Ashton Manor  (Ashton Hall) nabij Lancaster. Richard Leeuwenhart was een zoon van Henry II, en deze familie was verwant3. Robert Lawrence overleed in 1216.

 

Ouderlijk gezin:Gezin Lawrence- de Warenne, 1160, Lancashire, Engeland

 

Afstammelingen:

         Robert III Lawrence werd geboren omstreeks 1196.

 

 

Intussen bij het verwante voorouderlijke geslacht te Wales Ė het verraad van koning John

 

Intussen in Wales, zou Llywelyn ap Iorwerth "de Grote" (1173-1240) de grootste koning van Wales worden, nadat hij eerder over Gwynedd heerste. Llywelyn ap lorwerthhuwde in 1205 Johanna, de dochter van koning John van Engeland, en trok met zijn schoonvader ten strijde tegen koning Willem van Schotland. Koning John verraadde hem echter en trok Gwynedd binnen, waardoor Llywelyn zich in de westelijke bergen moest verschuilen. Doordat koning John onenigheid kreeg met zijn baronnen, en met de paus, heroverde Llywelyn het noorden en in 1216 werd hij erkend als Overlord door het Welshe parlement, ook door Hendrik III van Engeland in 1218.

 

De stamouder van de heren van Cadsant, Iago van Cadsant de Gwynedd was geboren omstreeks 800. Hij huwde omstreeks 830 met een dochter van Liederik de Buck, de Forestier van Vlaanderen, migreerde naar het eiland Cadsant en overleed omstreeks 865 te Oostkerke (Diksmuide). Zijn vader was Cadfan ap Rhodry of Gwynedd, geboren omstreeks 745 in Llangollen, Denbigshire, Wales en was een zoon van Rhodri ap Adwal Molwynog le Chauve de Gwynedd en Margaret Ferch Duplory.

 

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kaart: situering van Llangollen, Denbigshire, Wales en het eiland Cadzand in het Graafschap Vlaanderen.

 

Afbeelding rechts: merk ook de volledig stralende zon in het grote zegel van de Engelse koning Richard I Leeuwenhart in 1198. Richard Lionheart (1157-1199) was hertog van AquitaniŽ in 1172 en hertog van NormandiŽ in 1189. In Frankrijk heerste Filips II August van 1179 tot 1223. Hij was de zevende koning van het huis Capet en voegde in 1185 de graafschappen ArtesiŽ, Valois en Amiens toe aan het kroondomein. Filips II vertrok in 1190 met Richard Leeuwenhart en de Duitse keizer Frederik Barbarossa op kruistocht, maar keerde snel terug en spande met Richards broer John samen.

Het oude wapen van Iago v Cadsant was een kroon met een opgestoken arm met de stralende zon in de hand6. Kleinzoon Arthur van Cadsant zou dit wapen niet meer kunnen voeren na de nederlaag van zijn vader Frederik tegen Rollo.

 

Dit wapen, waarmee Jacob van Cadsant in Vlaanderen aankwam, bleef in ere als familiesymbool bij nazaten, hoewel het niet meer als familiewapen zou kunnen worden gevoerd. Dat blijkt generaties later bijvoorbeeld nog op afbeeldingen aan plafondbalken van het Hof van Watervliet in Brugge.

 

Afbeelding met munt

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Heraldiek

Uit deze periode zien we verschillende familiewapens in de families Lawrence/Lauwereyns en in de (voorouderlijke) lijn van de heren van Cadsant. Het wapen gevoerd door de Engelse families gaat terug op een voormoeder van de markiezen van Ivrea, ItaliŽ4. Dit was het huis van de Palatijnse graven van BourgondiŽ, waaruit behalve de graven BourgondiŽ ook de koningen van CastiliŽ stammen.

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het rode kruis op de witte achtergrond van het familiewapen dat door Robert Lawrence werd gevoerd, verwees naar het huis van Ivrea, waarvan Robert afstamde4.

Afstammelingen van deze familie waren onder meer de heren van Lancaster en Roger Bigod5, die ook een dergelijk wapen voerde.

Afbeelding met illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het wapen van het Franse koningshuis Capet de France (787-1322). Er waren banden tussen van Cadsant met zowel Frankrijk, Engeland als het graafschap Vlaanderen: Antoon II van Cadsant vergezelde Robert de Fries4 op pelgrimstocht (1086-1091) en werd door hem tot ridder geslagen. Na overstromingen van Cadzand (1086-1099) verhuisde de familie naar de streek van Leicester (East Midlands, UK).

Antoons broer Philip van Cadsant was hoogbaljuw van Gent en overleed in 1071 te Nancy (Grand Est, FR). Broer Gerard van Cadsant was abt te Saint-Quentin (Picardie, FR).

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving1112: Het wapen van de Franse stad Laon (Aisne, Picardie, FR) combineert de kleurkenmerken van het wapen van de Baenst van Cadsant en de schikking van het oudere wapen van Cadsant met het wapen van de Capetingse Franse koninklijke familie. De precieze datering en oorsprong van het stadswapen is onduidelijk, maar zou verwijzen naar de kruisvaarders van Laon volgens de lokale geschiedschrijving. De merlettes kwamen ook voor in het wapen van deelgemeente Aulnois-sous-Laon. Er is een band met de familie van Cadsant en PicardiŽ in de voorgaande eeuw via Gerard van Cadsant, abt te Saint-Quentin.

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding: het wapen van Ivrea, regio Piemonte, provincie Torino in ItaliŽ werd toegekend op 9 augustus 1936 en behield elementen het wapen van Adelbert II van Ivrea (932-971) die medekoning was van ItaliŽ. Hij zou zich later in zijn leven vestigen in BourgondiŽ en huwen met Geberga de Dijon, die nadien zou hertrouwen met Hendrik I van BourgondiŽ.

Huis van Ivrea in BourgondiŽ

 

Van de 11e tot de 14e eeuw heerste de hoofdtak van het huis van Ivrea over het Graafschap BourgondiŽ. Dat was zo in de periode waarin Robert II Lawrence leefde.