Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Alternatieve schrijfwijzen van de familienamen waren Lauwerens, Laurens, Lauwens, Laurin, (van) Duermael, (van) Durremael, (van) Dormael, Van Dormael en Joostens, Goossens. In het Latijns werd de voornaam van Joris weergegeven als Gregorius, in het Frans als Grégoire.

2 Met dank aan Mark Behets, de Ware Vrienden van het Archief: “Schepenregister Mechelen nr. 225 f° 216r, akte van 9 dec 1603: Christijne Duermans, weduwe van Joris Lauwers, voor het vruchtgebruik; haar zoon Merten Lauwers en haar dochter Marie Lauwers, voor de eigendom; verkopen de twee derde delen van een stede met het huis en de grond, groot omtrent 1 dagwand, gelegen te Hombeek in de Cattestraat, aan Margriet Lauwers (x Philip Vermeeren) die het derde derdedeel reeds bezit.”.

3 Corneel Van Dormael (Duermans) was in 1520 in Leuven gehuwd met Barbara Van der Borght. De nakomelingen vestigden zich voornamelijk in de omgeving van Leuven, naast Mechelen een andere belangrijke hertogelijke stad in het toenmalige hertogdom Brabant. Zie ook verhaal uit 1477.

4  Met bijzondere dank aan Gerard Lemmens uit East Sussex, UK. De afbeeldingen werden door hem gezien in 2005 in het Philadelphia Museum of Arts.

5 Zie ook verhaal uit 1570.

6 Boudewijn Lauwereyns (generatie VII) uit Aardenburg, NL, was geboren omstreeks 1420 als zoon van Jacques Laurin en Pasquine Goedertier, was er omstreeks 1445 gehuwd met Josine De Maecht] en was omstreeks 1451 via een concubine (maîtresse) in Brugge vader van de eerder genoemde Jerome, die heer werd van Watervliet.

7 Bronnen: huizenonderzoek Mechelen, registers van de weeskamers.

8 De familie moet verwant zijn geweest met de Lauwereyns familie van Vlaanderen via de stamlijn Frans-Vlaanderen (Berg-Saint-Vinox en Duinkerken), al is de verwantschap tot nu toe niet helemaal duidelijk.

9 De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 2007-2018.

10 RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 33 383, item 9. Jacob was de zoon van Isabeau Laroy, gewettigd in 1509.

Vandamme, Loyauteit of machtswellust, p. 39.

11 Dit was in de periode dat in Mechelen de ontploffing aan de Zandpoort plaats vond - zie 1546.

12 Merk dat kort daarna de Spaanse Furie plaats vond in de stad Mechelen - zie 1572. Joris had zich toen al in Hombeek gevestigd.

image002.jpg

(c) Afbeeldingen heraldische wapens uit private collectie Gerard Lemmens, East Sussex, UK - de kaart is een bewerking van (c) Google, 2016 onder gebruikerslicentie.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1570 Lauwers-Van Dormael,

Mechelen O.L.-Vrouw/ Hombeek

Joris Lauwers  werd geboren omstreeks 154511 in Mechelen als zoon van Jan Lauwer(en)s image086 en Barbara Muyssaert (Mutsaert). Hij huwde in 157012 in de parochie Onze-Lieve-Vrouw (aan de Dijle) in Mechelen met Christine Van Dormael (Duermans, Duermael) 1.

 

Ouderlijk gezin: Lauwerens-Muyssaert (Mutsaerts), 1530 Mechelen O.-L.-Vrouw

 

·         Maarten Lauwers  werd geboren omstreeks 1570 te Hombeek.

·         Margriet Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd geboren omstreeks 1571 te Hombeek.

·         Maria Lauwers werd StamboomLaurentii.jpg geboren omstreeks 1572 te Hombeek.

 

Joris Lauwers StamboomLaurentii.jpg (Laurens, Lauwerens) huwde omstreeks 1570 in de Mechelse Onze-Lieve-Vrouwekerk met Christine Van Dormael (Van Duermans). Joris kwam uit een vooraanstaande familie uit Brugge en Mechelen.

 

Van Maarten Lauwers StamboomLaurentii.jpg kennen we de afstammelingen tot in onze tijd. Van Margriet Lauwers StamboomLaurentii.jpg weten we dat zij omstreeks 1589 huwde met Philip Vermeeren en op 28 oktober 1625 te Mechelen, net als haar echtgenoot, aan een besmettelijke ziekte overleed in het klooster van de zwartzusters te Mechelen, vier dagen na haar echtgenoot die er op 24 oktober 1625 overleed. Merk dat Philip Vermeeren peter was van Philip Duermans, gedoopt op 22 december 1605 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als zoon van Bernard Duermans en Liesbeth Schreven. Meter was Margriet Van den Slachmeulen. Maria Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd in december 1603 nog vermeld als in leven2.

 

 

Familie van Joris Lauwer(en)s

 

De stamlijn is afkomstig van die van de naar Mechelen geïmmigreerde Brugse stamlijn Lauwereyns, van wie de Mechelse nakomelingen voornamelijk gingen bij de namen Lauwers, Laurens en Lauwens. Er is aardig wat informatie over verwanten van Joris in de streek, al laten de beschikbare bronnen niet altijd toe om de precieze verwantschap te definiëren met alle naamgenoten. De streek was de regio Hombeek, Zemst, Humbeek, Nieuwenrode, Kapelle-op-den-Bos, Tisselt, Heffen-Heindonk en Leest, waartussen de gedocumenteerde woonplaats van de familie sinds 1517 (omgeving van de Lepelstraat en de Kattestraat te Hombeek) centraal lag, en Mechelen (parochie Onze-Lieve-Vrouw aan de Dijle). Tegelijk waren er relaties met de stamlijn Haacht-Werchter vanaf de generatie van Joris Lauwers en er zijn aanwijzingen van verwantschap met de oudere Brabantse stamlijnen Grimbergen-Humbeek en Meise.

 

Karel Lauwe(re)ns  was omstreeks 1551 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Marie Hofman (Hoffman, Hoofman). Karel was ook een zoon van Jan Lauwer(en)s image086 en Barbara Mutsaert (Muissaert) die omstreeks 1530 huwden te Mechelen. De kinderen van Karel en Marie Hofman zijn bekend:

·         Karel Lauwers , geboren omstreeks 1561,

·         ridder Hendrik Florent Lauwers , geboren omstreeks 1562, was gehuwd met Johanna De Brackele,

·         Magdalena Lauwers , geboren omstreeks 1563, was gehuwd met Karel De Schiettere en met François le Cocq, de graaf van Humbeek

·         Marie Lauwers , geboren omstreeks 1564, was gehuwd met Peter De Varick

 

Een andere broer was Antoon Lauwens  die omstreeks 1564 te Werchter huwde met Anna Vivens (Vivijs, Vevens) en die de stamlijn Werchter zou inzetten.

 

Een broer van hun vader Jan, Damien Lauwerens image086, was gehuwd met Margriet Mutsaert. Behalve de hoger vermelde Antoon, was ook Damien (gehuwd met Jeanne des Trompes in 1562 te Mechelen Sint-Pieter en Paul) een broer. De familie was twee generaties voordien nog woonachtig te Brugge. Deze familie was verwant met Jerome Lauwereyns, heer van Watervliet via een gemeenschappelijke betovergrootvader, Boudewijn Lauwereyns image086 uit Aardenburg, NL6 (geboren omstreeks 1420, er omstreeks 1445 gehuwd met Josine De Maecht en omstreeks 1451 via een concubine in Brugge vader van Jerome Lauwereyns image045).

 

Andere vermeldingen van generatiegenoten met de familienaam in het Mechelse vonden we in diverse registers7:

 

·         Jan Lauwers was te Mechelen gehuwd met Katelijne Berchs (1551) en met Katelijne Hoffmans (1558). Hij was een zoon van Jan Lauwers (Lauwaerts) en Barbara (Berbele) Scox (’s Cocks, Cox, De Cock) die in Mechelen Sint-Jan waren gehuwd in 1537. Vader Jan Lauwerens, was een broer van de vader van Joris Lauwers, en diens eerstgeboren zoon werd ook Joris genoemd (gedoopt op 7 december 1569 in de Sint-Katelijnekerk te Mechelen, waarbij de verder vermelde Reynbout Rombout Lauwers en Katelijne Cocx, een zus van Barbara Cocx, optraden als peter en meter. Een tweede dochter Liesbeth Lauwerens, werd eerder gedoopt op 18 mei 1570 en toen was de verder vermelde Baeyken Barbara Lauwers meter.

·         Rombout Lauwers was gehuwd met Margriet Hillens (vermeld in de weeskamer van Mechelen in 1594).

·         Rombout Lauw(a)er(t)s (“Reynbout”) was gehuwd met Geertrui Rub(b)ens (vermeld in het huizenonderzoek in 1544 en de weeskamer van Mechelen in 1563).

·         Roelant Lauwers (Laurens) huwde in 1587 te Mechelen Sint-Jan met Philippotte van den Brande.

·         Romment Lauwer(ij)s was in 1576 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Liesbeth Kerstens.

·         Jan Laureijs was in 1579 te Mechelen Sint-Rombouts gehuwd met Anna Van Laer.

·         Peter Lauwer(ey)s was in 1559 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Barbara Lambrechts.

·         Johanna Lauwers was gehuwd was met Peter De Voocht, vermeld in de registers van de Weeskamer te Mechelen in 1545. De naam De Voocht komt later nog voor bij de vermelding van doopgetuigen te Hombeek.

·         Peter Lauwers huwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Marie Van Onderschot. Hij was vermoedelijk eerder in juni 1545 te Mechelen Sint-Jan gehuwd geweest met Katrien Van Else. De familie Van Onderschot was te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw verwant met Van Dormael (van Duermans).

·         Barbara Lauwers (“Bayken”) was in 1559 te Mechelen gehuwd met Jan van den Plasse.

·         Frans Lauw(a)er(t)s was op 17 september 1545 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Margriet Van Binnebeke. Hij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel.

·         Gielis Lauwers huwde op 17 juni 1537 te Mechelen Sint-Jan met Katrien (“Katelijne”) Holaerts. Hij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw en was vermoedelijk eerder gehuwd op 12 november 1524 te Mechelen Sint-Jan met Katrien Raus.

·         Michael Lauw(a)er(t)s was op 21 mei 1530 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Jacomine Van Braendonck.

·         Willem Lauw(a)er(t)s was op 14 november te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Liesbeth (“Lijsbeth”) Vermessien. Hij was afkomstig van Leuven.

 

Een verwante familie in het Mechelse was die van de familie Lauwereys (Lauwerijn, Lauwerin, Laurens), heren van Terdeghem8. Joost  Lauwereys image056was geboren in 1489 te Mechelen als zoon van Nicolaas Lauwereys image056, geboren omstreeks 1464 te Gent. Zij waren heren van Terdeghem en Joost was in 1514 te Gent gehuwd met Johanna de Gros. Joost werd extraordinaris raadsheer van de Grote Raad van Mechelen en overleed op 6 november 1527 te Mechelen. Een kleinzoon, Ferry Lauwereys image056, heer van Terdeghem, was gehuwd met Anne du Casteler en overleed er op 31 december 1624. Deze Ferry had een zus Margriet Lauwereys image056die ook in Mechelen resideerde.

 

Joris Lauwer(en)s was ook verwant met Jerome Lauwer(en)s, die huwde met Katrien Van der Borght en met Marie De Wilde. Beide aangetrouwde familienamen duiken op in het nageslacht van de nazaten en er zijn (nog) geen akten gevonden die de precieze verwantschap beschrijven. We hebben sterke aanwijzingen dat Jerome een nakomeling was van Jacques Lauwereyns, een zoon van Jerome Lauwereyns image045, heer van Watervliet, en Isabeau Laroy, geboren te Mechelen en erkend in 1509. De voorouder Jerome Lauwereyns, was op zijn beurt en buitenechtelijk kind van Boudewijn Lauwereyns image086 en een concubine in Aardenburg. Deze Boudewijn Lauwereyns image086 was de overgrootvader van Jan Lauwereyns image086 (de vader van Joris - overgrootmoeder was Josine de Maecht).

 

Van Dormael

 

Als startpunt van onze stamlijn Lauwers en Lauwens kozen we Joris Lauwers (Lauwerens, Laurens), die in 1570 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Christine Van Dormael (Duermans).

 

In een akte van 9 december 1603 in het Schepenregister te Mechelen, werd vermeld hoe Christine Duermans, weduwe van Joris Lauwers , voor vruchtgebruik een stede met het huis en de grond, ongeveer een dagwand groot, gelegen aan de

image011.jpg

Kaart: de Kattestraat in Hombeek

Kattestraat te Hombeek, overliet aan haar dochter Margriet Lauwers StamboomLaurentii.jpg. Margriet was gehuwd met Philip Vermeeren, en zij had een broer Maarten en een zus Marie2.

 

De familie Duermans (Deurmaels, Doermaels, Dormael) werd meerdere malen vermeld in de Onze-Lieve-Vrouw parochie van Mechelen en was er rond de eeuwwisseling onder meer verwant met de families Vertommen (Vertonghen, Vertongelen), Peeters, Puttemans, Somers, Van Hove, Van Winghe (Van Win), Bosmans, Herdiers, Langneus (Langenus), Van de Kerckhove, Van den Driessche, Willems, Van Thielen. Er waren ook verwantschappen met Van der Borght elders in Vlaams-Brabant3.

 

image014.jpg

1621 - Brandgeschilderd raam van het familiewapen van Matheus Van Dormael 4.

image015.jpg

1621 - Brandgeschilderd raam van het familiewapen van de met Matheus verwante familie Van den Driessche4.

 

Joris Lauwers is niet de oudste bekende stamouder van deze stamlijn. We weten meer over zijn verwanten en voorouders. Omdat sinds het huwelijk van Joris met Christine de afstamming gedocumenteerd is tot in ‘onze’ tijd, spreken we van de Hombeekse-Leestse stamlijn5.

 

Verwantschappen Van Dormael (Duermans) in Mechelen 1600-16209

 

datum

gebeurtenis

doopgetuigen

1600-02-12

Doopsel van Maria Van Durremael, dochter van Hans Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen Sint-Rombouts.

Peter was Hans Lambrechts [zie verwantschap in 1559], meter was Maria Goijers.

1602-06-28

Doopsel van Peter Dormael, zoon van Jan Van Dormael, in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Peter Joossens [zie verwantschap in 1593], meter was Anna Van Leuven.

1604-09-29

Doopsel van Michael Van Doremael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Michiel De Molder, meter was Jeanne Van Eecaut (Eeckhout).

1605-01-01

Doopsel van Anna Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Jan Mommaerts, meter was Anna Van Aken.

1606-09-07

Doopsel van Jacques Van Doerermael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Jacques Balemans, meter was Clara Verbist.

1606-11-27

Doopsel van Jan Van Doeremael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Mattheus Vander Jeucht, meter was Liesbeth Van den Bossche.

1608-04-21

Doopsel van Katrien Van Doremael, dochter van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve (De Greef) in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Peter Van (den) Wijngaert, meter was Katelijne De Greve (De Greef).

1608-08-05

Doopsel van Clara Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Urbain De Maeijer, meter was Barbara Coomans.

1610-09-24

Doopsel van Jan Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Luc Goijers, meter was Jeanne Van Besem.

1610-10-07

Doopsel van Michiel Van Doremael, dochter van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Michiel De Mulder, meter was Barbara Cappers.

1612-06-07

Doopsel van Margariet Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Michael Walschaerts, meter was Margriet (Van) de Greve.

1613-06-20

Doopsel van Jan Baptist Van Dormael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve (De Greef) in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Jan Van Dormael, meter was Liesbeth Van de Wille.

1614-09-11

Doopsel van Antoon Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Gommaar Taveniers, meter was Katrien Van den Broeck.

1618-07-22

Doopsel van Corneel Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Yvonne Verdonck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Corneel Peeters, meter was Liesbeth Krefiz (Crevits).

1619-12-01

Doopsel van Florentine Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Yvonne Verdonck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Christophe Van Loven (Leuven?), meter was Florentine Van Limborch (Limburg).

 

Merk ook dat Marie Van Onderschot meter was van Marie Deurmeuls, dochter van Jan Van Dormael en Katrien Boets, bij haar doopsel op 20 januari 1675 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw [zie verwantschap in 1563].