Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Hendriks eerste zoon Jan Baptist overleed op 2 september 1859, net geen jaar oud, twee dagen na de dood van de moeder op 31 augustus. Merk ook dat Jacques Lauwens , een zoon van Antoon Lauwens  en Liesbeth Van Balen, overleed op 7 september 1859, en dat diens vrouw Katrien Vertommen overleed op 13 september 1859. Hendrik Lauwens huwde een drietal jaren later opnieuw. De huwelijksdatum is niet bekend, maar de geboorte van een zoon Peter in januari 1863 laat vermoeden dat het voorafgaand daaraan is gebeurd. Merk ook dat verschillende andere kinderen in deze periode jong stierven als gevolg van een epidemie die Leest trof omstreeks 1859.

2 Marie Louise Moortgat was enkele maanden jonger dan Joannes. Zij was geboren te Londerzeel op 13 september 1865 als dochter van Peter Jan Moortgat (geboren te Steenhuffel omstreeks 1831) van de brouwersfamilie Moortgat en Marie Thérèse De Schouwer (geboren te Londerzeel omstreeks 1839).

3 Foto: Lauwens Jan Frans en Jeanne Moortgat bij hun gouden huwelijksbruiloft in augustus 1941 in Nieuwenrode. Jeanne Moortgat zou een jaar later later, op 9 december 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog, overlijden in Kapelle-op-den-Bos. Zie ook de gehele familiefoto uit 1941.

4  Zij werden vermeld als Vuurkruisers, soldaten die zgn. “frontstrepen” of diensten aan de Ijzer volbrachten. Zie overzicht oudstrijders in 1914-1918. Er waren ook Vuurkruisers in andere takken van de familie, waaronder twee generaals (Frans Lauwens en William Lauwers).

 

image013.jpg

(c) Foto uit familiearchief. - Foto Vluchtoord Gouda onder Creative Commons licentie CC BY-SA 4.0 van Agaath, 2016. Bron: Wikimedia.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - Lauwens-Moortgat, Londerzeel / Nieuwenrode

image008.jpgJan Frans Lauwens  werd geboren op 21 juni 1865 in Tisselt als zoon van het tweede huwelijk van Hendrik Lauwens  met Marie Anne Segers. Jan Frans was meteen het oudste kind. Eén kind uit het eerste huwelijk van Hendrik Lauwens met Marie Katrien Van Kerckhoven heette Jan Baptist en overleed nog geen jaar oud in 1859 te Tisselt1. De eerste twee kinderen uit het tweede huwelijk van Hendrik, Peter Jan Lauwens en Jeanne Marie Lauwens, waren nog geen maand oud toen zij in 1863 en 1864 stierven. Jan Frans heeft deze broers en zus nooit gekend.

Jan Frans huwde op 26-jarige leeftijd op 27 augustus 1891 in Londerzeel met Marie Louise Moortgat2. Jeanne Moortgat was voor het huwelijk dienstmeid in Brussel. Haar ouders waren landbouwers in Londerzeel. Jan Frans Lauwens was voor het huwelijk werkman, woonachtig in Breendonk. Bij het huwelijk trad Eduard Moortgat, een 24-jarige broer van Jeanne Moortgat, op als getuige. Hij was werkman in Londerzeel. Andere getuigen waren Jos en Pieter Van Esbroeck, 32-jarige en 30-jarige blokmakers uit Londerzeel, en Vital De Hertogh, een 50-jarige stoelmaker uit Londerzeel. De ouders van Jan Frans, Hendrik en Maria Anna Segers waren overleden in 1884 en 1880 in Tisselt vóór het huwelijk.

 

Ouderlijk gezin:  Gezin Lauwens-Segers, Tisselt

 

Afstammelingen:

·         Marie Jeanne Lauwens  werd geboren op 13 mei 1889 in Londerzeel. Marie Jeanne was geboren als voorhuwelijks kind met de naam Moortgat, en werd gewettigd bij het huwelijk in 1891.

·         Jan Frans Lauwens  werd geboren op 14 juli 1892 in Londerzeel

·         Marie Thérèse Lauwens  werd geboren te Londerzeel op 25 mei 1894 in Londerzeel

·         Lodewijk Lauwens  werd geboren op 1 maart 1897 in Londerzeel

·         Frans Lauwens  werd geboren te Londerzeel op 24 april 1899 in Londerzeel

·         Jules Lauwens  werd geboren op 15 mei 1901 in Nieuwenrode na de eeuwwisseling

·         Jozef Domien Lauwens  werd geboren op 2 juni 1903 in Nieuwenrode

·         Frans Emiel Lauwens  werd geboren op 9 maart 1907 in Nieuwenrode

 

Het gezin woonde in Londerzeel en in Nieuwenrode3. Jan Frans en Jeanne zouden twee grote oorlogen meemaken. Toen de Eerste Wereldoorlog aanbrak in 1914, waren zij bijna 50. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren zij bijna 75 jaar oud. Drie zonen uit dit gezin zouden vechten aan de Ijzer tussen 1914 en 19184.

 

Jeanne Moortgat overleed op 9 december 1942 te Kapelle-op-den-Bos. Jan Frans Lauwens was bijna acht jaar weduwnaar toen hij op 85-jarige leeftijd op 15 september 1950 overleed te Nieuwenrode.

 

 

Afbeelding onder: oprukkende Duitse soldaten in 1914 en in 1940. Het is moeilijk te vatten welke impact een inval, en de bezetting, door een ander land heeft op het moreel van de bevolking. Zij was 53 toen de oorlog in 1914 uitbrak, en 75 toen het scenario zich herhaalde in 1940. Jeanne Moortgat overleed in december 1942 tijdens de Duitse bezetting. Haar man Jan Frans zou de “tweede” bevrijding wel nog meemaken. Inde foto’s valt mij het déjà-vu effect bijzonder op. Het lijkt wel heltzelfde draaiboek met andere figuranten (zie genummerde voorbeelden). Het lijkt wel of geschiedenis zich herhaalt.

 

 

 

 

 

 

Twee wereldoorlogen

W.O. I -  Op 4 augustus 1914 viel Duitsland het neutrale België binnen. De Eerste Wereldoorlog was een feit geworden. In de maanden daarna werd Nederland overspoeld door vluchtelingen (volgens schattingen meer dan 1.000.000) die vanuit België de grens overtrokken. Drie zonen, Jan Frans, Frans en Lodewijk Lauwens uit het gezin Lauwens-Moortgat en een Leestse achterkozijn, Alfons Lauwens , zouden vechten aan de Ijzer in 1914-19184.

W.O. II - Hoewel Duitsland al in maart van 1939 Tsjecho-Slowakije had bezet, begon de Tweede Wereldoorlog 'officieel' op 1 september 1939 met de Duitse aanval op Polen. 2 dagen daarna verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland. In januari 1940 kende het opperbevel van het Belgische leger de ware Duitse bedoelingen. Op 10 mei 1940 om vier uur 's morgens viel het Duitse leger België binnen. De vlucht naar Frankrijk, Nederland en West-Vlaanderen bracht 400 000 mensen op de been. België werd bezet. Op 28 mei gaf België zich officieel over. Pas in september 1944 marcheerden geallieerde troepen Brussel binnen.

 

Een minder gekend aspect uit wat toen de "Grote Oorlog" werd genoemd. In Nederland werden heel wat Belgische vluchtelingen opgevangen. Vondelingen in Bergen op Zoom werden bijvoorbeeld gefotografeerd met nummers in de hand en konden via deze methode op zoek naar hun familieleden.

 

 

 

Afbeelding: herinneringsbord aan het vluchtoord Gouda. Dit vluchtoord was gevestigd aan de snijgroenkwekerij van de gebroeders Steensma aan de Graaf Florisweg. Er was een klein Belgisch dorp ontstaan met slaapzalen, keuken, kerk, naaikamer.

 image007.jpg

 

 

De eerste helft van de 20e eeuw: een periode van grote veranderingen

 

De eerste helft van de twintigste eeuw was een periode van grote veranderingen in het leven van een doorsnee gezin. In 1936 waren er bijvoorbeeld al 600 000 gezinnen die een radio bezaten; in 1950 waren er dat al 1,5 miljoen. In 1936 werden werknemers verplicht zich te verzekeren voor pensioen, ziekte en invaliditeit; datzelfde jaar werd de wet op de betaalde vakantie gestemd. Na de oorlog deden nieuwe consumptiegewoonten, zoals het gebruik van elektrische keukenapparatuur hun intrede. Sommige gezinnen overwogen zelfs de aanschaf van een auto. Na de tweede wereldoorlog lag de gemiddelde sterfteleeftijd rond de 65 jaar. Tussen 1914 en 1950 nam de kindersterfte met bijna 60 % af.