Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

MEC XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 De fusiegemeente Mechelen omvat behalve de stad Mechelen ook Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem. De gezinsreconstructies van Hombeek en Leest staan op aparte webpagina’s.

3 Zie stamboom Aarschot-Langdorp.

4 Gezien het poorterschap doorgaans werd toegekend op 25-jarige leeftijd, leiden we de geboortedatum hieruit af. Zie ook Antwerpse poorters.

5 De parochie Sint-Jan was één van de rijkste parochies van de stad Mechelen. De leden van de Grote Raad woonden er meestal. De Grote Raad was vanaf de vijftiende eeuw (eerst onder de naam Parlement van Mechelen) het hoogste rechtscollege in de Nederlanden en bleef bestaan tot aan de Franse Revolutie.

6 Een ingrijpende gebeurtenis voor de Lauwers/Lauwaerts uit Mechelen, in het bijzonder voor de families die op Nekkerspoel woonden, was de ontploffing aan de Zandpoortvest in 1546. Dit gebeurde in de omgeving van de Zandpoort(vest)-Nekkerspoel-Sint-Pietersparochie. Heel wat registers van vóór die tijd, op de stadrekeningen na, gingen in de vlammen op en Mechelen zou nadien aan belang verliezen ten gunste van Brussel, mede door de verhuis van het hof van de landvoogdes Maria van Hongarije.

7 De Leeuw Elisabeth was gehuwd met Lauwers Johannes (Lauwaerts).

8 Het lijkt er op dat Willem Lauwers een bastaardzoon had met een Geertrude. Lauwers Philipsken werd nadat hij thuis was gedoopt in de Langestrate, begraven op 17 september 1597 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

9 De familie had al in de 15e eeuw banden met Mechelen. Een verwante Jan Muissart werd op 1 augustus 1561 begraven te Mechelen Sint-Rombout. Hij was dood van Leuven naar Mechelen gebracht, naar laatheer Jan Ofroes in de Koestraat bij de paters, en werd begraven in de Sint-Salvatorkapel.Lekebroeder Willem Muissart werd in 1454 begraven te Mechelen. Volgens de tijdslijn in sommige genealogiën is het ook mogelijk dat zij een zus was van Boudewijn Muissart, al werd deze naamgenoten vermeld als religieuze.

9b De familie De Cock / ‘s Cox telde meerdere schippers op de Dijle in de 16e eeuw. De schippers werden hoofdzakelijk vermeld in de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, en een enkele keer in de parochie Sint-Rombouts.

10 Nog op 19 maart 1624 werd haar jaargetijde vermeld te Mechelen Sint-Jan. Een familielid, meester Willem de Gros, werd begraven op 11 oktober  1512 te Mechelen Sint-Rombout nadat hij op de Melaan in de Gerspoorte was overleden ten huize van meester Jan Verstraeten. Mogelijk was Willem haar vader die kort voor het huwelijk was overleden.

11 Een Verwante, Filips Haneton, was advocaat van de Grote Raad van Mechelen en kanunnik van Sint Rombout. Hij overleed op 22 maart 1573 en werd de dag nadien begraven te Mechelen Sint-Rombout. Een zus, jonkvrouw Margriet Haneton, werd begraven op 1 februari 1536 te Mechelen Sint-Jan.

12 Dit zijn afstammeling van een andere stamlijn in het hertogdom Brabant uit dezelfde voorouderlijke lijn Lauwereyns uit het Graafschap Vlaanderen (“stamlijn Grimbergen”). Zie verhaal uit 1470-1520.

13 “Laurin, né à Béthune, était fils de Messire Jean Laurin, Seigneur des Planques , et de Barbe Muissart. — Il était frère de Messire Laurin , président du conseil d'Artois , et conseiller aulique de S. M. catholique au grand conseil de Malines; il prit l'habit des moines 4e Waast de Grenet le 17 janvier 1586, il étudia à Douai et à Louvain, puis parcourut toutes les charges du monastère.”

15 De vader, Lauwers Johannes, was een zoon van Lauwers Gerardus. Moeder De Cock Maria was een dochter van De Cock Jacobus.

16 In het eerste huwelijk met Beatrijs Van der Plast werd een dochter Lijsbeth Lauwers geboren omstreeks 1480.

16b Zijn vader was na het overlijden van zijn natuurlijke moeder Neefs in 1562 hertrouwd in 1563 met de weduwe Anna De Wint uit Rijmenam. Het ouderlijk gezin De Wint bezat onder meer de Rooshoeve te Keerbergen in 1524.

17 Zie melding: “
Francois Lauwaerts schipper te Werchter verkocht voor de Mechelse schepenen op 30 okt 1559 een pleitschip aan Jan Kemelings (Kemerlinckx) schipper te Aarschot. Op 18 dec 1559 kocht hij een pleitschip van de Mechelse schipper Wouter De Man. Op 21 aug 1561 kocht hij van Heylwich Smans weduwe van Jan Vander Eijcken een pleitschip wellicht eerder verkocht door Claes De Cluppel. Op 11 okt 1574 kocht Francois Lauwaerts een pleitschip van Jakob Kijnen, wellicht ook schipper te Werchter.” (Bron: Francois van der Jeught in HOGT 32/3).

18 Ook de naam “Fouffeleers” werd gebruikt. Het minste wat we kunnen zeggen is dat dit een hoogst opmerkelijke familienaam is die ook in Londerzeel voorkwam. Het is niet duidelijk of er een verband is met de huidige term “foefelaar” (onbekwaam persoon of bedrieger). In de middeleeuwen werd de term gebruikt voor een zogenaamde “voddenmarchand”.

19 Zie het huwelijk van Gielis Lauwens met Françoise Persoons in 1646 in Mechelen in de Sint-Pieter en Paul parochie en het huwelijk van Peter Lauwens met Johanna Persoons in 1655 te Leest in de Sint-Niklaasparochie.

20 Dit was de periode van de eerste adventszondag tot en met de eerste kerstdag, en van aswoensdag tot en met de eerste paasdag. Er was speciale toestemming nodig om een huwelijk te laten inzegenen in deze periodes.

21 Braes Henricus was H. Geestmeester (het toenmalige’OCMW’) in 1614-1615. Hij huwde Van Dijcke Johanna – naam ook gespeld als “Jenneken Van Den Eijcke” op 14 mei 1588 te Mechelen. Haar jonge broer Jacob huwde Verhagen Catharina. Een jongere zus Susanna huwde Sergijsels Engel, hertrouwde me Waijenborg Michiel en nadien met Geerts Frans. De jongste broer van Elisabeth, Braes Engel, staat in 1644 genoteerd als ‘landman in Rotselaar’. Merk ook dat op 2 oktober 1696 te Hever Sergijsels Elisabeth wordt vermeld als weduwe van Lauwers Jasper, ‘kousenmaker’ (Lauwens Gasparus werd begraven op 1 januari 1676 te Mechelen Sint-Pieter, melding ‘echtgenoot van Sergijsels Elisabeth). Zij heeft een erfgoed in Haacht, komende van haar ouders, en wordt vermeld als verwante (zuster, want zij treedt op als meter van Van Horenbeeck Elisabeth op 23 februari 1674?) van Sergijsels Catharina die op 15 april  1670 te Hever huwde met Van Horenbeeck Jacob. Sergijsels Catharina werd begraven op 24 november 1681 te Hever. De naam wordt ook gespeld als ’t Sergijsels.

21 Omdat haar eerste echtgenote stamde van de Grimbergse stamlijn (naam ook gespeld als “Lauwaerts”) ontstond verwarring met de schrijfwijze Lauwaerts, terwijl die schrijfwijze niet voorkwam in de stamlijn van Lauwerens.

22 Hij was van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en huwde een jaar na haar overlijden met Vande Plasse Catharina op 1 december 1618 te Sint-Pieter en Paul. Hij had een zoon Antoon (peter Antoon Van Laer).

23 Vermoedelijk in Klein-Brabant, waar in volgende generaties verwantschappen voorkomen met Boykens/Boeykens en Covens.

24 De familie Van Onderschot was te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw verwant met Van Dormael (van Duermans).

25 Een broer, Jan Vleminckx, huwde op 22 mei 1595 te Hombeek met An Lauwers.

26 Barbara Van Haecht werd geboren omstreeks 1542 als dochter van Hendrik Van Haecht en Anna De Rijcke. Zij had een broer Eustaas die nog minderjarig was op 14 juni 1570, en een zus Anna (die zou huwen met Willem Roggemans). In 1591 worden ook broers Hendrik en Aert vermeld. Barbara Van Haecht was eerder gehuwd met Augustijn Van Loossen en zij hertrouwde met Peter Lauwens. In 158036 werd vermeld dat zij zich vestigden in een huis met hof “de Moriaan” nabij de kerk van Werchter. Daarbij volgde een uitvoerige beschrijving van hun bezittingen waarin ook heel wat namen van doopgetuigen in deze tak van de familie opduiken. Dat waren beempten van wijlen Peter Wouters, wijlen Willem Spoelbergh en wijlen Jans Van Ijssche, een erf genoemd “den quaden dijck” gelegen aan de pastorij (waaraan een verplichting was verbonden om de dijk van de Dijle te onderhouden) met een geleend erf van Jan Schellekens (waaraan een verplichting was verbonden om het mangat te onderhouden aan de Dijle), een erf “de boonblock”, een beempt in Werchterbroek nabij de vierschoof van Antoon Smets (daarbij beempten bij de “Vogelaeren Dijk”, aan de weg van Werchter naar Haacht en van Hein Thijs, een eusel van wijlen Adriaan van Hoyvelde), beempten te “Blaesbroeck” achter de woning van wijlen Peter Vermeylen, en beempten te “Verdonck” van wijlen Rombout Van Scaije, “Sluysdonck” aan de kapel van wijlen Raes De Rijcke, ander land te “Veldonck” van wijlen Aert Smets”, land te Rotselaar van wijlen vader Hendrik Van Haecht, bos bij Betekom van wijlen Aert Brughmans, Hendrik Peeters, Anna Van Gestel en Jan Blanckaerts, erf te Walem onder Haecht naast de “Waelendriesch”, land te Schoubroeck, “Ottlangroijvelt” te Herent van Aert Van Essche, erven te Wespelaer op het “Broeckvelt voor Sint-Joris” van de erfgenamen van Thomas Van Haecht en Jan De Witte, land aan het “Molenvelt” dat “den Brempt” heette van Daniël Vanden Berghe, land in de “Wittebrootveld” te Herent van mr. Hendrik van Diependale en Jan Baerts, en erfelijke renten op Frans Van Hove onder Werchter verkregen in 156636, op Antoon De Raeijmaker verkregen in 1542, op Jan Verstraeeten verkregen te “Veldonck” verkregen in 1562, op Elisabeth Verelst te Rotselaar, verkregen in 1559. Haar vader Hendrik Van Haecht was een zoon van Jan Van Haecht en een kleinzoon van Philip Van Haecht, en werd in 1545 vermeld als rentmeester van de kerk van Wezemaal in opvolging van Jan De Witte.

27 In het Italiaans betekent “Assentato” zoiets als “hij die afwezig is”.

28 Hij was pastor in het Land van Waes en voogd van (de toen nog minderjarige) Anna Lauwens in 1614. De stiefvader David Rombout nam de voogdij over op 5 maart 1614.

29 Peter De Backer was gehuwd met Anna Lauwers (ook Laureijs). Zij zou op 27 augustus 1666 worden begraven te Mechelen Sint-Katelijne.

30 Lauwens Catharina werd begraven op 3 juli 1558 te Mechelen Sint-Jan. Zij was gehuwd met De Wechter Huijbrecht en het gezin woonden op het Begijnhof te Mechelen.

31 Karel woonde op de Ijzerleen en was op een schip dat zonk op 1 september 1693. Hij werd begraven op 29 oktober 1693 te Mechelen Sint-Rombout, na overbrenging uit de Sint-Jansparochie. Ook Lauwers Catharina uit het “Sieckelieden straettien” te Mechelen (Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle) verdronk in 1698 en werd begraven op 25 februari datzelfde jaar. Er zijn wel meer verwijzingen naar de scheepvaart. Een naamgenote die schippperes was op de Dijle werd in deze parochie op 8 december 1690 begraven. Clara Lauwers overleed in april 1681 in dezelfde parochie. Zij woonde aan de Zoutwerf ens was verbonden aan het lijntrekkers ambacht (schepen trekken). Zo ook Jasper Lauwens uit de Lange Nieuwstraat die bij het “visdraegers ende lijntreckers” ambacht was aangesloten ein die in de parochie op 8 december 1690 werd begraven.

32 In Mechelen overleed uit deze stamlijn de Utrechtse soldaat Jacob Lauwen die in de Borsestraat woonde in 1678. Hij werd begraven op 15 april dat jaar te Sint-Rombout. Zie o.m. stamboomonderzoek Chris Lauwen in 2008.

33 In deze tak zien we (via Antwerpen) uitwijking naar de omgeving ten zuiden van Antwerpen (o.m. Hemiksem, Aartselaar).

34 Families met Gentse roots.

35 Familie met vermoedelijk Joodse wortels die gekerstend werd. Joden, Toscanen en Lombarden waren in de 13e eeuw belangrijke geldwisselaars in Mechelen in hun “woeker” activiteiten werden in 1295 verboden door de heren van Mechelen en Nekkerspoel. Ook familienamen als Gabriëls/Gabreels waren van oorsprong vermoedelijk Joods, de Lombarde en Lombaerts verwezen naar een (Italiaanse) Lombarden afkomst, terwijl andere familienamen onmiskenbaar een Toscaanse oorsprong lijken te hebben (Francisci). Mogelijk waren ook namen als Asentato (Asteto?), Denis/Dionisius en Florentien een verwijzing naar het Lombardische Asti. Van het Lombardische woord banca (tafel van geldwisselaars) zou overigens het woord bankier zijn ontstaan. Piëmontezen uit Asti of Chieri stonden bekend als geldhandelaars en geldschieters in het Bourgondische rijk.

36 Van 6 op 7 augustus 1546 vond de ontploffing aan de Zandpoort plaats. Augustus 1566 was de periode van de beeldenstorm in Mechelen. Op 2 oktober 1576 had de Spaanse Furie plaats gevonden te Mechelen, op 9 april 1580 de Engelse furie. Toch zijn de meldingen van slachtoffers zeldzaam in de registers. In augustus 1546 werd het overlijden gemeld van Katrien Van Hueren, van Frans Vetteken, van Katrien Verberckt, van Jan Keijnaut, , Paulina Buntens, Peter Vander Horst. In oktober 1576 is er melding van één persoon Cornelis Nn. die werd doodgestoken, in april 1580 werden Gerard De Hont en Peter Lupus (De Wolf) vermeld als “vermoord door de protestanten”. Verder is er ook een melding van de ophanging van een Spaanse soldaat in 1577 in de nasleep van de Spaanse furie.

37 Merk dat raadsheer Alard de Saint-Vast in Mechelen overleed in april 1678. Hij was gehuwd met Francesca Vander Meeren (Vermeeren) en werd begraven op 29 april 1678 te Mechelen Sint-Jan.

38 Hij was een zoon van een soldaat in het regiment van graaf Waldeck. Zie ook de melding van de moord op zijn vader in 1678.

39 Zie ook BlogDe lakenindustrie – een geschiedenis van Mechelaars”.

 

Bronnen: o.m.: Rijksarchief België, eigen stamboomonderzoek, De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 2007-2021; bewerking van Jan Meutermans, "Gezinsreconstructies Geerdegem en Halfgalg"

© Foto Patrik Lauwens, 2020 – © Bewerking kaart Mechelen van Google Maps, 2021 onder gebruikslicentie. – © Prent Mechelen, 1616 van Guicciardini uit private collectie, originieel onder Publiek Domein.

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Mechelen tot 1700

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er vier onmiskenbaar verwante familielijnen Laurentii (Lauwens en Lauwers). Deze voorouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het Graafschap Vlaanderen.

 

Laurentii “van de heren des cooninckx” en die “van de graaf

 

·         Er zijn families die zich al vanaf de 13e eeuw in het Brabantse hertogdom vestigden, vooral in de omgeving van het voormalige «Land van Grimbergen». Zij gingen vooral bij familienamen als Lauwers, Laureijs, Lauwereijs en Lauwaerts, en uiteindelijk ook Lauwens. Dit waren de Laurentii van de « heren des coonincx », zeg maar van de hertogen van Brabant  / Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en er waren ridderlijke geslachten bij. Uit deze vroege stamlijn komt vanuit Mechelen de (schippers-) tak van Werchter.

·         Naamgenoten uit een tweede inwijking kwamen vanaf de 14e eeuw in het gevolg van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male naar Mechelen. Zij waren evengoed  van een ridderlijk geslacht dat startte als van Diepenhede en gingen bij familienamen als Laurin, Laurentij, Lauwereijns, Lauwerens en uiteindelijk Lauwens. In omliggende gemeenten als Hombeek en Leest kregen zij de bijnaam “die van de graaf” mee  / . Uit deze stamlijn komt de Hombeeks-Leestse tak.

·         Van de voorouders Lauwereyns / Laurin zijn er bovendien nog twee herkenbare takken binnen die « van de graaf » : die van Lauwereys de Terdeghem  /  en die van Lauwereyns van Watervliet  / . Deze vinden we bij inwijkelingen in Mechelen vanaf de 16e eeuw terug.

Lauwens of Lauwers?

 

“Lauwers” of “Lauwens”? Het is een eeuwen oude discussie in de omgeving van Mechelen2 die zijn oorsprong moet vinden in deze tweespalt: of men wilde zich profileren als “die van de hertog” of als “die van de graaf”. Uiteindelijk komen beide varianten voor in de nakomelingen van beide takken. Beide takken, die dezelfde voorouders hebben in het Graafschap Vlaanderen, zijn ook vertegenwoordigd in volgende stamlijnen die elders in het voormalige hertogdom en daarbuiten, zouden gaan wonen. In ieder geval was het geen sinecure om de familienamen correct te noteren in Mechelen. Oorspronkelijke namen als Lauwaerts voor Lauwers, Laureijs, Lauwereijs, Laurin en schrijfvarianten als Lautens, Laukens, Lauwkens voor Lauwens maakten het geheel moeilijk. Bij de gezinsreconstructies hebben de stamlijnen “des cooninckx” en “van de graaf” gemarkeerd met  de blauwe en oranje schildjes.

 

“Kinderen van Laurens”

 

Intussen bleven er families in het voormalige Graafschap Vlaanderen, die evengoed bij familienaam varianten als Laureijs, Lauwereijs, Lauwereijssens, Lauwers en Lauwens gingen. Niet al deze “Laurentii” zijn overigens noodzakelijk verwant. De oorspronkelijke familienamen kunnen anders en onder ander vorm zijn ontstaan als patroniem van “zoon van Laurens”. Zo komen nu nog families Laureys, Lauwereijs, Lauwereyns en andere voor. Een familienaam als “Lauwen” ontwikkelde in het noorden van de Nederlanden bijvoorbeeld uit een voorouder die Peter Luyten heette32.

 

Zoals gesteld, in Mechelen en omgeving vinden we sporen van zowel de “hertogelijke” als de “grafelijke” takken, ook al ging het met enkele eeuw verschil telkens om inwijking vanuit het graafschap Vlaanderen naar het hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn overigens noodzakelijk verwant en er kunnen ook los daarvan familienamen “laurentii” zijn ontstaan. De oudste vermelding vinden we omstreeks 1390 in Walem bij Mechelen, enkele decennia nadat zowel het graafschap Vlaanderen als het hertogdom Brabant onder Bourgondische voogdij kwamen. Van de Grimbergse lijn vinden we sporen vanaf 1464, inwijking vanuit het Graafschap Vlaanderen omstreeks 1495, eenentwintig jaar nadat Mechelen de hoofdstad van de Nederlanden werd. In de omgeving van Haacht zijn de oudste sporen zelfs van omstreeks 1260. Al in de 14e eeuw werd er geflirt met zowel Antwerpen als Mechelen (en vermoedelijk ook ander hertogelijke steden als Huldenberg en Leuven) als plaats waar men een leven wilde opbouwen.

 

De oudste vermeldingen binnen de stad dateren uit de 15e eeuw, in de omgeving vanaf de 14e eeuw

 

In 1454 werden de begrafenissen vermeld van “Laurentii” Hendrik, een lekenbroeder, en Johannes, een sub prior. Dat zijn bij ons weten de eerste meldingen waarmee de familienaam rechtstreeks in verband met de stad Mechelen kan worden gebracht, terwijl oudere meldingen eerder gaan over de omgeving buiten de stad Mechelen.

 

 

 

Gezinnen in Mechelen tot 1700

MEC V – 000025 GEZIN Lauwens – Nn. 1390  Mechelen (Walem) /Antwerpen    

Lauwens Johannes   (Jan) huwde Nn.. Lauwens Johannes werd geboren omstreeks 13664 te Brugge als zoon van Lauwers Gregorius   (Joris) [ZIE BRUg IV – 000018] => ook Laurin, Lauwereyns. Hij werd vermeld als poorter van Antwerpen in 1391.

·         Lauwens Johannes   (Jan) werd geboren omstreeks 1397 te Walem, Mechelen [ZIE ANT VI – 000030].

·         Lauwens Rumoldus   werd geboren omstreeks 1400. Hij werd in 1425 vermeld als poorter van Antwerpen.

 

MEC VI - 000027 GEZIN Tops – Lauwers 1415  Antwerpen/Mechelen

Tops Johannes huwde omstreeks 1415 met Lauwers Halewijn Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Heylwich) => ook Top, Lauwaerts. Tops Johannes werd geboren omstreeks 1390 als zoon van Top Alaert. Lauwers Halewijch was geboren omstreeks 1390 te Antwerpen.

·         Tops Elisabeth (Lijsbeth) werd geboren omstreeks 1415 te Antwerpen. Zij was gehuwd met Adriaenssens Cornelius (zoon van Adriaan Huyghesone en Bertelsmeeusdr Elisabeth) en Hendrickx Gisbertus (Gijsbrecht).

·         Tops Gertrudis.

 

MEC VIII - 000037 GEZIN Lauwers – De Leeuw 1464  Kapelle-op-den-Bos/Mechelen

Lauwers Gerardus (Gheert) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1464 met De Leeuw Elisabeth12 => ook ‘s Leeuws, Sleeus. Hij werd geboren omstreeks 1440 te Meise of Kapelle-op-den-Bos als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15 [ZIE MEIse VII – 000033] en was meier van Kapelle-op---den-Bos in 1470 voor de hertogen van Brabant en werd in 1520 op 80-jarige leeftijd vermeld bij een geschil tussen de heren van Grimbergen en de hertogen van Brabant over het huis de Croon tegenover de Zenne vanuit Mechelen12. In 1512 woonde het gezin in de Lange Schipstraat te Mechelen. Blijkens een melding in 1517, woonde hij op oudere leeftijd in het grensgebied tussen Hombeek en Leest in de Lepelstraat. De Leeuw Elisabeth werd geboren omstreeks 1440 als dochter van De Leeuw Waltherus (ridder Wauthier III van Leeuw) en de Walhain Heilwige.

·         Lauwers Johannes (Jan) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1465 [ZIE GRI IX – 000059]

·         Lauwers Egidius (Gielis) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1470 [ZIE MEC IX – 000058].

·         Lauwers Danijs overleed als jonge man ongehuwd in augustus 1512 te Mechelen Sint-Rombout.

 

MEC VIII -  000038 GEZIN Lauwers – Vande Plassche  1465  Mechelen/Meise

Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde Vande Plassche Gertrudis12 => ook Lauwaerts, Van de Plasse, Van der Plas. Van de Plassche Gertrudis werd geboren omstreeks 1441 te Meise als dochter van Van Der Plast Henricus (schepen van Meise omstreeks 1415) en Stickers Elisabeth (geboren omstreeks 1414). Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1439 te  Meise als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15 [ZIE MEIse VII – 000033]. Hij was een broer van Lauwers Gerardus (Gheert).

·         Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1465 [ZIE MEC IX - 000056].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Katelijne) werd geboren omstreeks 1466. Zij huwde Boykens Mattheus23.

·         Lauwers Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1467. Zij huwde De Covele Willem23 en Van Roye Johannes. 

 

MEC VIII – 000044 Lauwers – De Backer +/-1485  Mechelen/Grimbergen

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielys) huwde omstreeks 1485 met De Backer Christina => ook De Beckere. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1445 als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15[ZIE MEIse VII – 000033]. Hij was eerder gehuwd omstreeks 1475 met Vande Plasse Barbara (Van der Plast)16 en hertrouwde omstreeks 1490 met Impens Catharina.

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Jan) werd geboren omstreeks 1485 [ZIE GRI IX – 000059].

·         Lauwers Segerius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Segher) werd geboren omstreeks 1486. Hij huwde Buelens Catharina (Catelijne), een dochter van Buelens Martinus en Polspoel Elisabeth.

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1488.

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Katelijne) werd geboren omstreeks 1489.

 

MEC IX - 000056 GEZIN Lauwaerts – Nn 1495  Mechelen (Sint-Jan5)

Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1495 met NN. => ook Lauwaerts. Lauwers Martinus werd geboren omstreeks 1465 als zoon van Lauwers Johannes en Vande Plassche Gertrudis [ZIE MEC VIII -  000038].

·         Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1495 [ZIE MEC X – 000062].

·         Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1496 [ZIE MEC X – 000064].

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1499 [ZIE MEC X – 000063b].

·         Lauwers Michaelis Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1500 [ZIE MEC X – 000075 ].

·         Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1503 [ZIE MEC X - 000072].

·         Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1504 [ZIE MEC X – 000080].

·         Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1506 [ZIE MEC X – 000084].

 

MEC IX - 000057 GEZIN Lauwerens – du Buis 1495  Brugge/Mechelen (Sint-Jan) [ZIE ook NL AARd IX – 000058].

Noël Lauwereyns   huwde omstreeks 1495 in Aardenburg, NL, met Isabelle du Buis => ook de Buich, Lauwereyns. Hij  was heer de Planques en werd geboren omstreeks 1474 in Brugge als zoon van Jan Lauwereyns   en Joanne du Feuillette [ZIE NL AARd VIII – 000051].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1495 in Brugge [ZIE MEC X – 000063].

·         Lauwerens Damien  werd geboren omstreeks 1496 in Brugge [ZIE MEC X – 000065].

·         Lauwereyns Guilielmus  werd geboren omstreeks 1499 [ZIE MEC X – 000074].

·         Lauwereyns Petrus  werd geboren omstreeks 1501 [ZIE MEC X – 000077].

 

MEC IX – 000058 GEZIN Lauwers – Nn. +/- 1506 Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1506 met Nn. => ook Lauwaerts. Hij werd geboren omstreeks 1475 als zoon van Lauwers Gerardus en Sleeus Elisabeth [ZIE MEC VIII - 000037] en overleed op 25 januari 1548 te Mechelen Sint-Jan. Het gezin woonde vermoedelijk te Mechelen Nekkerspoel.

·         Lauwers Cornelius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1507 [ZIE MEC X – 000085].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1509 [ZIE MEC X – 000088].

·         Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1511 [ZIE MEC X – 000092].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1512 [ZIE MEC X – 000083].

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1515 [ZIE MEC X – 000098].

·         Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1516 [ZIE MEC X – 000099].

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1519 [ZIE MEC X – 000094].

·         Lauwers Helena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving  werd vermoedelijk geboren omstreeks 1520 . Zij werd begraven op 28 juli 1556 in het Groot Begijnhof te Mechelen.

 

MEC IX – 000061 GEZIN Lauwereyns – de Gros 1514 Gent/Mechelen

Lauwereyns Judocus (Joost)  huwde omstreeks 1514 met De Gros Johanna10 => ook Lauwreys, Lauwerens, Lauwers, Lauwens, Laurens. Lauwereyns Judocus werd geboren omstreeks 1489 als zoon van Lauwereyns Nicolaas, heer van Terdeghem. Hij was heer van Terdeghem en extraordinaris raadsheer / rekestmeester van de Grote Raad van Mechelen tussen 18 oktober 1514 en 1522, en president van de Grote Raad tussen 17 april 1522 en 6 november 1524, datum van zijn overlijden.

·         Lauwereys Margaretha  werd geboren omstreeks 1511 [ZIE MEC X - 000081].

·         Lauwereys Ferdinand  (Ferry) werd geboren omstreeks 1514. Hij huwde in 1541 in Gent met du Chasteler Anna.

·         Lauwereijs Rumoldus  werd geboren omstreeks 1517 [ZIE MEC X – 000103].

 

Lauwereyns Judocus hertrouwde omstreeks 1518 met Haneton Anna11.

·         Lauwers Johanna  werd geboren omstreeks 1519 [ZIE MEC X - 000095].

·         Lauwereijs Egidius  werd geboren omstreeks 1522 [ZIE MEC X - 000112].

 

MEC X - 000062 GEZIN Vijts - Lauwers 1520  Mechelen (Sint-Jan)

Vijts Lambertus (Lambrecht) huwde op 29 mei 1520 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts, Vets. Lauwers Clara werd geboren omstreeks 1495 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Pieter en Paul.

 

MEC X – 000063b GEZIN Coopmans - Lauwers 1524  Mechelen (Sint-Jan)

Coopmans Petrus (Peeter) huwde op 9 april 1524 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Lauwers Magdalena werd geboren omstreeks 1499 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000064 GEZIN Lauwers – Raes 1524  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielis) huwde op 12 november 1524 te Mechelen Sint-Jan met Raes Catharina => ook Lauwaerts, Raus. Raes Catharina was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Raes Catharina werd begraven op 21 juni 1557 te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1496 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

·         Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1521 [ZIE MEC XI – 000108].

·         Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XI - 000107.

·         Lauwers Carolus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1523 [ZIE MEC XI – 000111].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 29 januari 1524 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1525 te Mechelen. Hij was schipper te Werchter17 [ZIE ROTs XI – 000125].

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1527 te Mechelen [ZIE MEC XI – 000122].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 28 augustus 1530 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 27 september 1530 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1530 in Mechelen. Hij huwde omstreeks 1564 met Veven Anna [ZIE MEC XI – 000121].

 

MEC X – 000065 GEZIN Lauwers – Muissart +/- 1525  Mechelen

Lauwerens Damianus (Damien)   huwde omstreeks 1525 te Mechelen met Muissart Margaretha => ook Muyssaert, Lauwers, Lauwens. Lauwerens Damianus werd geboren omstreeks 1496 in Brugge als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

·         Lauwerens Maria  werd geboren omstreeks 1525. Zij huwde Mallet Franciscus omstreeks 1550 en hertrouwde met De Piperlem Nicolaas. Vermoedelijk was zij in 1565 gehuwd met Le Normand Guilielmus, secretaris van de Grote Raad van Mechelen.

·         Lauwerens Petrus  werd geboren omstreeks 1527. Hij is jong overleden.

·         Lauwereijs Catharina werd geboren omstreeks 1528 [ZIE MEC XI - 000115].

·         Lauwerens Petrus  werd geboren omstreeks 1529 [ZIE MEC XI – 000122].

 

MEC X – 000063 GEZIN Lauwerens  - Muissart 1528 Mechelen

Lauwerens Johannes  huwde omstreeks 1528 in Mechelen met Muissart Barbara => ook Muyssaert, Lauwers, Lauwens. Lauwerens Johannes werd geboren omstreeks 1495 in Brugge als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057]. Hij overleed vermoedelijk tussen 1556 en 156636. Muissart Barbara werd geboren omstreeks 1505 in Mechelen als dochter van Muyssaert Baldwinus9, baljuw van Wavrin, en le Cocq Maxellende9b.

·         Lauwerens Florentius  werd geboren omstreeks 1529. Hij werd priester en overleed te Rome, Italië.

·         Lauwerens Clara  werd geboren omstreeks 1530 te Mechelen [ZIE MEC XI - 000117].

·         Lauwerens Barbara  werd geboren omstreeks 1531 in Mechelen [ZIE MEC XI - 000125].

·         Lauwerens Damien  werd geboren omstreeks 1532 in Mechelen. Hij werd seigneur du Buich, lieutenant du château de la Motte au bois de Nieppe (1604), grand prévôt de la ville de Tournay en huwde met des Trompes Johanna.

·         Lauwerens Antonius (Laurin Antoine II)  werd geboren omstreeks 1565 in Béthune, Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij was abt van Saint-Bertin te Saint-Omer, Frankrijk en werd begraven op 2 oktober 1650 in Saint-Omer, Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij studeerde in Douai en in Leuven en legde zijn geloften af op 17 januari 158613.

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 156636 in Mechelen. Hij was président du conseil d’Artois, conseiller aulique de S.M. catholique au grand conseil de Malines, en huwde in 1596 met de Saint-Vast Maria37.

·         Lauwerens Petrus   werd geboren omstreeks 1533 in Mechelen [ZIE MEC XI – 000146].

·         Lauwerens Anna  werd geboren omstreeks 1535 in Mechelen Sint-Jan [ZIE MEC XI - 000129].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1536 [ZIE MEC XI – 000138].

·         Lauwerens Gregorius « Joris »  werd geboren omstreeks 1539 in Mechelen (doopgetuige Lauwers Rumoldus) [ZIE MEC XI – 000145].

·         Lauwerens Catharina  werd geboren omstreeks 1541 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XI - 000159].

 

MEC X - 000072 GEZIN Van der Veken - Lauwers 1528  Mechelen (Sint-Jan)

Van der Veken Franciscus (Fransen) huwde op 16 januari 1528 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Van der Veken Franciscus overleed op 30 september 1574 aan de Suisbrug en werd op 1 oktober 1574 begraven te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Maria werd geboren omstreeks 1503 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000074 GEZIN Lauwerens – Deijlaerts 1529  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Guilielmus  huwde op 12 januari 1529 te Mechelen Sint-Jan met Deijlaerts Petronella => ook Dillaerts, Lauwereijs, Dyele, Delen, Dullaert34. Lauwerens Guilielmus werd geboren omstreeks 1499 in Mechelen als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

·         Lauwereijs Petrus  werd geboren omstreeks 1531 [ZIE MEC XI – 000127].

·         Lauwerens Johanna   werd geboren omstreeks 1534 [ZIE MEC XI – 000131].

 

MEC X – 000075 GEZIN Lauwers – Van Braendonck 1530  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Michaelis Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Mechiel) huwde op 21 mei 1530 te Mechelen Sint-Jan met Van Braendonck Jacoba (Jacomine) => ook Lauwaerts, Bruyndonckx?. Lauwers Michaelis werd geboren omstreeks 1500 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].tober

 

MEC X – 000076 GEZIN Lauwers – Vermessien 1530  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Guilielmus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Willem) huwde op 14 november 1530 te Mechelen Sint-Jan met Vermessien Elisabeth (Lijsbeth) => ook Lauwaert, Lauwaerts. Lauwaert Guilielmus was afkomstig van Leuven.

 

MEC X – 000077 GEZIN Lauwerens – Van den Driessche 1531  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Petrus  huwde op 8 januari 1531 te Mechelen Sint-Jan met Van den Driessche Catharina (Katelijne) => ook Lauwereijs. Zij werd begraven op 31 maart 1563 te Mechelen Sint-Jan. Lauwerens Petrus werd geboren omstreeks 1501 in Mechelen als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

 

MEC X – 000080 GEZIN Lauwers – Neefs 1534  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Rombout) huwde op 7 juni 1534 te Mechelen Sint-Jan met Neefs Barbara (Berbele) => ook Lauwaerts, ‘s Neeven, ‘s Neven. Het gezin werd in 1593 vermeld bij de Weeskamer van Mechelen. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Neefs Barbara overleed in 1562 en werd op 21 oktober 1562 begraven te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Rumoldus zou omstreeks 1544 hertrouwen met Rubens Gertrudis [ZIE MEC X – 000096].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1535 [ZIE MEC XI - 000130].

·         Lauwers Christianus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1537. Hij trok in de periode van de beeldenstormen in augustus 156636 naar Broechem waar hij een jaar later zou huwen met Neefs Johanna [ZIE RAnst XI – 000140] 16b.

·         Lauwers Lucia Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving kreeg een uitvaart op 1 oktober 1567 te Mechelen Sint-Jan en werd begraven bij de broeders van Onze-Lieve-Vrouw.

 

MEC X - 000081 GEZIN Verhoeven - Lauwers 1536  Mechelen (Sint-Jan)

Verhoeven Guilielmus (Willem) huwde op 25 januari 1536 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Margaretha  (Margriete) => ook Lauwereijs. Hij overleed in de Scepstrate en werd begraven op 1 maart 1562 te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Margaretha werd geboren omstreeks 1511 als dochter van Lauwereyns Judocus en de Gros Johanna [ZIE MEC IX – 000061]. 

 

MEC X – 000083 GEZIN Lauwers – Scox 1537  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Johannes (Jan) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 29 april 1537 te Mechelen Sint-Jan met Scox Barbara (Berbele) 9b => ook Lauwaerts, De Cock.  Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1512 [ZIE MEC IX – 000058].  Lauwers Johannes overleed in 1544 en werd begraven op 23 mei 1544 te Mechelen Sint-Jan. De famlie ’s Cocx werd een eeuw later vermeld als schippers te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 12 november 1538 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1540 [ZIE MEC XI - 000146].

·         Lauwers Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1541 [ZIE MEC XI - 000139].

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1543 [ZIE MEC XI - 000142].

·         Lauwers Hubertus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1544 [ZIE MEC XI – 000156].

 

MEC X – 000084 GEZIN Lauwers – Holaerts 1537  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielis) huwde op 17 juni 1537 te Mechelen Sint-Jan met Holaerts Catharina (Katlijne) => ook Holemans?. Lauwers Egidius was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Hij werd begraven op 25 januari 1548 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Egidius te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000085 GEZIN Lauwers – ‘t Slaets 1537  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Cornelius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde in november 1537 te Mechelen Sint-Jan met ‘t Slaets Margaretha (Margriete). Zij was afkomstig uit Walem. Lauwers Cornelius werd geboren omstreeks 1507 [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X – 000088 GEZIN Lauwers – Hellinckx 1539  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 1 oktober 1539 te Mechelen Sint-Jan met Hellinckx Judoca (Josina) => ook Lauwereijs, Helicks. Hellinckx Judoca was afkomstig van Antwerpen. Lauwers Johannes was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1509 [ZIE MEC IX – 000058]. Het gezin woonde op Couwendale te Mechelen en Lauwers Johannes zou op 27 april 1554 worden begraven te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC X – 000092 GEZIN Lauwers – Thijs 1542  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 18 april 1542 te Mechelen Sint-Jan met Thijs Lucia => ook Lauwereijs, Thys. Lauwers Antonius werd geboren omstreeks 1509 [ZIE MEC IX – 000058]. 

 

MEC X - 000094 GEZIN De Vooght - Lauwers 1544 Mechelen (Sint-Jan)

De Vooght Petrus (Peeter) huwde in augustus 1544 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook De Voocht, Lauwereijs. Zij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel en werd geboren omstreeks 1519 als dochter van Lauwers Egidius [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X - 000095 GEZIN Vijts - Lauwers 1544  Mechelen (Sint-Jan)

Vijts Lambertus (Lambrecht) huwde op in augustus 1544 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Johanna   => ook Lauwereijs, Vijdt, Vets. Lauwers Johanna was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Het gezin werd in 1545 vermeld bij de Weeskamer van Mechelen. Lauwers Johanna werd geboren omstreeks 1519 als dochter van Lauwereyns Judocus  en de Haneton Anna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC X - 000096 GEZIN Lauwers – Rubens +/- 1544 Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde Rubens Gertrudis (Geertrui). Het gezin werd vermeld bij de Weeskamer van Mechelen in 1563 => ook Lauwaerts, Rubbens. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056]. Hij was eerder gehuwd op 7 juni 1534 te Mechelen Sint-Jan met Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080]. Lauwers Rumoldus zou in juni 1563 hertrouwen met Swints Anna [ZIE MEC X – 000134].

 

MEC XI – 000097 GEZIN Lauwerens – Van Der Borght 1545  Mechelen/Hombeek 

Lauwerens Hieronymus  (Jerome) huwde omstreeks 1545 met Van Der Borght Catharina (Katrien) => ook Lauwereyns, Laureijs, Lauwers, Lauwens, Laurens, Van der Burcht. Lauwerens Hieronymus werd geboren omstreeks 1520 als zoon van Lauwereyns Petrus  en Donche Elisabeth [ZIE BRUg IX – 000063]. Hij was eerder gehuwd of hertrouwde met De Wilde Maria. Zijn ouders werden in 1560 vermeld in de registers van de Weeskamer van Mechelen als Peter Lauwers en Liesbeth Donckx.

·         Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1546 [ZIE MEC XII – 000157].

 

MEC X – 000098 GEZIN Lauwers – Van Else 1545  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Peeter) huwde in juni 1545 te Mechelen Sint-Jan met Van Else Catharina => ook Lauwaerts, Van Elsen, Van Der Elst. Van Else Catharina was afkomstig van Sint-Katelijne-Waver. Lauwers Petrus was vermoedelijk afkomstig van Mechelen Nekkerspoel6, waar de alternatieve schrijfwijze Lauwaerts voorkwam. Hij werd geboren omstreeks 1515 als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X – 000099 GEZIN Lauwers – Van Binnebeke 1545  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 17 september 1545 te Mechelen Sint-Jan met Van Binnebeke Margaretha => ook Lauwaerts, Van Binnebeeck. Lauwers Franciscus was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Hij werd geboren omstreeks 1516 te Mechelen als zoon van Lauwers Egidius [ZIE MEC IX – 000058] en werd begraven op 24 februari 1564 te Mechelen Sint-Jan. De familie Van Binnebeke telde onder meer metsers in de volgende eeuw.

 

MEC X – 000103 GEZIN Lauwers – Boels 1547  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus (Rombout)  huwde op 1 juli 1547 in Mechelen Sint-Jan met Boels Magdalena => ook Lauwereijs, Bols, Bollens, Boëls. Boels Magdalena was afkomstig uit Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en werd begraven op 8 maart 1579 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1517 als zoon van Lauwereyns Judocus en de Gros Johanna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC XI - 000107 GEZIN Speeckmans - Lauwers 1547  Mechelen (Sint-Jan)

Speeckmans Nicolaas huwde op 3 november 1547 in Mechelen Sint-Jan met  Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (=> ook Lauwaerts, Speckmans. Lauwers Clara  werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064].

 

MEC XI – 000108 GEZIN Lauwers – Smets 1548  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus (Rombout) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 1 oktober 1548 te Mechelen Sint-Jan met Smets Maria => ook Lauwereijs, De Smet, De Smedt. Hij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne, zij van Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Rumoldus  werd geboren omstreeks 1521 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064]. Lauwers Rumoldus overleed op 15 mei 1568 te Mechelen Sint-Jan en werd er begraven op 11 juni 1568.

·         Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1550 [ZIE MEC XII - 000154].

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1560 [ZIE HOM XII – 000209].

                                                                                                                       

MEC XI – 000111 GEZIN Lauwers – Hofmans 1551  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Carolus (Carel, Chaerle) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 25 juli 1551 te Mechelen Sint-Jan met Hofmans Maria => ook Hoffmans, Lauwaerts. Lauwers Carolus werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064].  Hij was timmerman en werd begraven op 11 mei 1575 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1553 [ZIE MEC XII - 000161].

 

MEC X – 000112 GEZIN Lauwers – Mercxs 1552 Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Egidius  huwde op 14 juni 1552 in Mechelen Sint-Jan met Mercxs Anna => ook Merx, Merckx, Lauwereijs. Zij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Hij werd begraven op 22 november 1573 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1522 als zoon van Lauwereyns Judocus  en de Haneton Anna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC XI - 000115 GEZIN Boeijenans - Lauwerens 1554  Mechelen (Sint-Jan)

Boeijenans Martinus (Merten) huwde op 18 januari 1554 in Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Catharina   => ook Boeijenants, Van den Boeynant, Lauwaerts. Lauwens Catharina werd geboren omstreeks 1528 als dochter van Lauwerens Damien  en Muissart Margaretha [ZIE MEC X – 000065].

 

MEC XI - 000117 GEZIN Cranaerts - Lauwerens 1555  Mechelen (Sint-Jan) 

Cranaerts Johannes huwde in mei 1555 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Clara  => ook ‘s Cranen (melding 1566). Lauwerens Clara  werd geboren omstreeks 1530 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. Zij werd begraven op 19 mei 1561 te Mechelen Sint-Jan, ongeveer 31 jaar oud.

 

MEC XI – 000119 GEZIN Lauwers – Truyts 1556  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus (Peeter) huwde op 24 juni 1556 in Mechelen Sint-Jan met Truyts Catharina => ook Lauwereijs, Truijts, Tuysch?. Hij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XI – 000121 GEZIN Lauwers – Veven +/- 1557  Mechelen / Werchter

Lauwers Antonius alias De Doncker Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde met Veven Anna => ook Yeven, Lauwaerts.

Lauwens Antonius werd geboren omstreeks 1530 in Mechelen als zoon van Lauwers Egidius en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064]. Het gezin kocht op 14 juni 1564 van Rogmans Guilielmus land op de Bremberg te Werchter. Hij was net als zijn oudere broer Franciscus17 schipper te Mechelen en te Werchter.

·         Lauwers Petrus alias De Doncker Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1557. Hij huwde Vranckx Catharina [ZIE ROTs XII – 000183].

·         Lauwers Judocus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Joes) werd geboren op 23 februari 1567 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Spillemakers Laurentius (Laureys), Vercammen Catharina (Lynken)).

·         Lauwers Judocus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Joos) werd geboren op 9 november 1568 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Storms Jan, Verhagen Elisabeth (Lijsbeth)).

·         Lauwers Gregorius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Joris) werd geboren op 7 december 1569 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Lauwens Rumoldus (Reynbout), Cocx Catharina (Linken)).

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren op 21 november 1571 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Eskens Jan, Verhaegen Maria (Mary)).

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Lynken) werd geboren op 7 juli 1574 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Verhaegen Willem, Lauwers Catharina (Lynken)).

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Lynken) werd geboren op 30 juni 1576 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Coppens Henricus, Vertinnen Catharina (Linken)).

 

MEC XI – 000122 GEZIN Lauwers – Vertommen 1557  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus (Peeter) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 26 september 1557 te Mechelen Sint-Jan met Vertommen Elisabeth (Lijsbeth) => ook Tommens. Hij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1527 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064].

·         Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1558 [ZIE MEC XII - 000182].

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1560 in Mechelen Sint-Jan [ZIE MEC XII - 000181]. 

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 23 februari 1567 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Spillemaekers Laurentius en Vertommen Elisabeth). Hij is jong overleden.

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 9 november 1568 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Storms Johannes en Verhaegen Elisabeth) [ZIE MEC XII - 000190].

 

MEC XI - 000125 GEZIN Verlinden - Lauwerens 1558  Mechelen (Sint-Jan)

Verlinden Johannes (Jan) huwde op 22 oktober 1558 in Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Barbara . Lauwerens Barbara werd geboren omstreeks 1531 in Mechelen als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. De familie Verlinden waren landman en molenaar in de omgeving van Mechelen.

 

MEC XI – 000127 GEZIN Lauwerens – Lambrechts 1559  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Petrus   huwde in april 1559 in Mechelen Sint-Jan met Lambrechts Barbara => ook Lauwereijs. Lambrechts alias van Haecht Zij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwerens Petrus werd geboren omstreeks 1531 als zoon van Lauwerens Guilielmus  en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X – 000074]. Hij hertrouwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1559 [ZIE HEM XII – 000188].

·         Lauwerens Damianus  (Damien) werd geboren omstreeks 1560 [ZIE MEC XII – 000187].

·         Lauwens Lucia   werd geboren omstreeks 1561 in Mechelen. Zij huwde Verbeeck Cornelius te Werchter omstreeks 1589 en Calais Cornelius te Mechelen [ZIE MEC XII - 000201].

·         Lauwens Petrus   werd geboren omstreeks 1562.

 

MEC XI - 000129 GEZIN Scheppers - Lauwers 1560  Mechelen (Sint-Jan)

Scheppers Jacobus huwde op 9 september  1560 te Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Anna  => ook Sceppers, de Sceppere. Lauwerens Anna werd geboren omstreeks 1535 in Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].

 

MEC XI - 000130 GEZIN Ceulemans - Lauwers 1560  Mechelen (Sint-Jan) 

Ceulemans Michaelis (Machiel) huwde in september 1560 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Colemans. Lauwers Catharina was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Vermoedelijk hertrouwde zij met Cortebeeck Cornelius na het overlijden van haar echtgenoot. Lauwers Catharina werd geboren omstreeks 1535 als dochter van Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080].

 

MEC XI - 000131  GEZIN Van den Stock - Lauwens 1561 Mechelen (Sint-Jan)

Van den Stock Vulmarus huwde op 29 juni 1561 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Johanna => ook Van der Stockt, Lauwaerts. Lauwerens Johanna   werd geboren omstreeks 1534 als dochter van Lauwerens Guilielmus en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X - 000074].

 

MEC XI - 000133 GEZIN Lauwers – Van Onderschot 1563  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwens Petrus (Peeter)  huwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Van Onderschot Maria => ook Laurens24. Lauwens Petrus was geboren omstreeks 1531 als zoon van Lauwerens Guilielmus en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X – 000074]. Hij was eerder gehuwd in april 1559 te Mechelen Sint-Jan met Lambrechts Barbara alias Van Haecht [ZIE MEC XI – 000127]. Van Onderschot Maria (Magdalena) overleed in 1622 en werd begraven op 13 december 1622 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johanna   werd geboren omstreeks 1562 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000178].

·         Lauwens Franciscus   werd geboren omstreeks 1563 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000179].

·         Lauwens Martinus   werd geboren omstreeks 1564 te Mechelen.

·         Lauwens Steven   werd geboren omstreeks 156636 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000217].

·         Lauwens Catharina   werd geboren omstreeks 1567 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000194].

·         Lauwens Margaretha   werd geboren omstreeks 1568 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000205].

·         Lauwens Judocus werd geboren omstreeks 1572 [ZIE AArt XIII – 000254].

 

MEC X – 000134 GEZIN Lauwers – Swints 1563  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Rombout) huwde in juni 1563 te Mechelen Sint-Jan met Swints Anna => ook ‘s Wints, De Win, De Wint, Swinnen. Swints Anna was geboren omstreeks 1522 in Rijmenam als dochter van De Wint Guilielmus en Verhoeven Anna en was weduwe van Vleminckx Guilielmus17. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Hij was eerder gehuwd op 7 juni 1534 te Mechelen Sint-Jan met Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080] en omstreeks 1544 met Rubens Gertrudis [ZIE MEC X – 000096]. Hij werd begraven op 6 september 1618 te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC XI – 000138 GEZIN Lauwens – De Leeuw +/- 1563  Mechelen

Lauwens Johannes  huwde De Leeuw Elisabeth omstreeks 1563. Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1536 als zoon van als zoon van Lauwerens Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].  Het koppel werd vermeld in een Schepenakte van 1577.

 

MEC XI – 000139  GEZIN Paeps - Lauwens 1566 Mechelen (Sint-Jan)

Paeps Petrus huwde op 29 augustus 156636 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Margriete) => ook Laukens, De Paepe, Paeps alias Vander Eijcken. Lauwers Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1541 als dochter van Lauwers Johannes en Scox Barbara [ZIE MEC X – 000083].

 

MEC XI - 000141 GEZIN Lauwers - Verpaelt +/- 1568  Mechelen (Sint-Katelijne) 

Lauwers Johannes  huwde met Verpaelt Elisabeth te Mechelen Sint-Katelijne => ook Laureijs, Lauwereijs, Laurin, Vander Paelt.

·         Lauwers Gregorius  (Joris) werd gedoopt op 7 december 1569 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Lauwers Reijnhout en Cocx Catharina (Lijnken) 9b.

·         Lauwers Johanna  werd gedoopt op 24 juni 1569 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Coorens Johannes en Cornelis Maria). Zij zou op 30 mei 1592 in Mechelen Sint-Rombout huwen met Vander Paelt Jacobus [ZIE MEC XII - 000203].

·         Zij kreeg ongehuwd een kind in april 1590 : Laurin Henricus werd gedoopt in april 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren De Haen Henricus en Van den Driessche Adriana). De vader was een vreemdeling, Alexander NN. .

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 12 februari 1571 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Vriese Cornelius en Scamelarts Anna).

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 21 november 1571 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Elskens Johannes en Verhagen Marinus).

·         Lauwers Catharina  (Lijnken) werd gedoopt op 7 juli 1574 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Verhaegen Guilielmus en Lauwers Catharina (Lijnken)).  Zij is jong overleden.

·         Lauwers Catharina  (Lijnken) werd gedoopt op 30 juni 1576 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Lauwers Gertrudis  werd gedoopt op 26 maart 1578 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Lauwers Remigius en Verpaelt Anna).

 

MEC XI - 000142 GEZIN Van den Eynde - Lauwers 1568  Mechelen (Sint-Jan) 

Van den Eynde Simon huwde in juni 1568 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Lauwers Anna was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Lauwers Anna werd geboren omstreeks 1543 als dochter van Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en ‘s Cocx Barbara [ZIE MEC X – 000083].

 

MEC XI – 000145 GEZIN Lauwens – Van Dormael 1568 Mechelen [Zie ook stamboom]

Lauwens Gregorius (Joris)  huwde omstreeks 1568 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Dormael Christina (Chrystine) => ook Laurens, Duermans. Het gezin woonde in de Kattestraat te Hombeek. Lauwerens Gregorius werd geboren omstreeks 1539 in Mechelen als zoon van Lauwerens Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].

·         Lauwens Margaretha  werd geboren omstreeks 1568 te Hombeek [ZIE MEC XII - 000192].

·         Lauwens Martinus  werd geboren omstreeks 1569 te Hombeek [ZIE HOM XII – 000113].

·         Lauwens Maria  werd geboren omstreeks 1570 te Hombeek.

 

MEC XI – 000146  GEZIN Lauwers – Van Haecht +/- 1570  Mechelen / Werchter

Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving alias De Doncker huwde Van Haecht Barbara26. Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1540 als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving  [ZIE MEC X – 000083].  Van Haecht Barbara werd geboren omstreeks 1542 als dochter van Van Haecht Henricus en De Rijcke Anna34. Zij was eerder gehuwd met Loossen Augustinus. Van Haecht Barbara werd begraven op 20 september 1584 te Mechelen op 39-jarige leeftijd. De familie Van Haecht had schippers op de Dijle.

·         Lauwens Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1570. Zij huwde met Van Dijcke Henricus.

·         Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1578 [ZIE MEC XII - 000248].

·         Lauwens Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 158036 [ZIE MEC XII – 000264].

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1581 [ZIE MEC XIII - 000260].

 

MEC XII - 0000154 GEZIN Thijs - Lauwers 1575  Mechelen (Sint-Rombout)

Thijs Jacobus huwde op 28 januari 1575 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwers Barbara (Barbel) => ook Lauwereijs. Lauwers Barbara werd geboren te Mechelen omstreeks 1550 als dochter van Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Smets Maria [ZIE MEC XI – 000108]. Het gezin werd in 1598 meerdere malen vermeld te Battel. Thijs Jacobus was timmerman. Het gezin woonde in de Adegemstraat te Mechelen.

·         Thijs Barbara werd gedoopt op 29 januari 1595 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Vleminckx Petrus25 en Van Releghem Barbara). Zij overleed jong en werd begraven op 17 april 1597 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Het gezin woonde toe in de « Adegemstrate ».

·         Thijs Cornelius werd gedoopt op 5 september 1597 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Van de Jeught Cornelius en Elewaerts Catharina).

·         Thijs Elisabeth werd begraven op 19 oktober 1624 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XI – 000156 GEZIN Lauwers -  Van der Auwermeulen +/- 1576  Mechelen (Sint-Katelijne)

Lauwers Hubertus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde met Van der Auwermeulen Margaretha te Mechelen Sint-Katelijne => ook Vander Ouwermolen. Mogelijk was hij eerder gehuwd met Verhoeven Dymphna. Lauwers Hubertus (Huybrecht) werd geboren omstreeks 1544 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Jan) en Scox Barbara [ZIE MEC X – 000083]. Van der Auwermeulen Margaretha werd begraven op 3 mei 1618 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren op 2 maart 1578 te Mechelen, Sint-Katelijne (getuigen Vertommen Hendrik, Lauwers Elisabeth (Lijsken)). Zij bleef ongehuwd en overleed in 1610 in het Groot Begijnhof van Mechelen, waar zij werd begraven op 11 februari 1610.

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1590 [ZIE MEC XII - 000305].

·         Lauwers Mattheus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1594 [ZIE MEC XII - 000320].

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1595 [ZIE MEC XII – 000307a].

 

MEC XII – 000157 GEZIN Lauwers – Cristeen 1576  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Rumoldus  (Romment) huwde in oktober 157636 in Mechelen Sint-Jan met Cristeen Elisabeth (Lijsbeth) => ook Lauwereijs, Kerstens. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1546 als zoon van Lauwers Hieronymus en Van der Borght Catharina [ZIE MEC XI - 000097] en werd begraven op 4 mei 1617 te Mechelen Sint-Jan. De familie Cristeen was een notabele familie die raadsheren telde.

·         Lauwens Johanna  werd geboren omstreeks 158036 [ZIE MEC XIII – 000277].

 

MEC XI - 000159 GEZIN Cristeen - Lauwens 1577  Mechelen (Sint-Rombout) 

Cristeen Philippus huwde in augustus 1577 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Catharina (Katelijne) => ook Van Christinen. Lauwerens Catharina  werd geboren omstreeks 1541 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als dochter van Lauwers Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].

 

MEC XII - 000161 GEZIN Ceulemans - Lauwers 1578  Mechelen (Sint-Jan)

Ceulemans Petrus (Peeter) huwde op 12 januari 1578 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Magdaleene) => ook Lauwereijs, Cuelemans, Colemans. Ceulemans Petrus hertrouwde omstreeks 1594 met Lauwens Catharina. Hij werd begraven op 29 augustus 1620 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1553 als dochter van Lauwers Carolus en Hofmans Maria [ZIE MEC XI – 000111]. Zij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XII - 000164 GEZIN Lauwens – Van Laer 1579  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwens Johannes  huwde op 24 mei 1579 te Mechelen Sint-Rombout met Van Laer Anna => ook Laureijs. De ondertrouw vond plaats op 14 mei 1579. Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1549. Lauwers Johannes hertrouwde met Cornelis Judith en werd begraven op 14 januari 1587 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Petrus  werd geboren omstreeks 1579 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000254].

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 158036 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000282].

·         Lauwens Judocus  werd geboren omstreeks 1582 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000270].

 

MEC XII - 000170 GEZIN Lauwens – Van Pamel +/-1580  Mechelen  (Sint-Rombout)

Lauwens Adrianus  huwde met Van Pamel Genoveva => ook Laurin, Van Pamele. Van Pamel Genoveva was geboren omstreeks 1550 als dochter van meester Van Pamel Waltherus en Huens Margaretha, hertrouwde omstreeks 1600 met brouwer Rombout David en werd begraven op 12 oktober 1621 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwers Adrianus werd geboren omstreeks 1545 als zoon van Lauwerens Johannes. Zij bezaten een deel van de “Witte Hoeve” in Putte, blijkens een melding in juni 1590, alsook een deel van huizen “De Trektange” in de Koestraat en “De Ram” te Gent, naast woningen op de Grote Markt en de Wolmarkt te Mechelen, naast bezittingen te Leuven en te Antwerpen.

·         Lauwens Adrianus  werd geboren omstreeks 158036. Hij werd vermeld als apotheker te Antwerpen op 11 november 1606, 26 jaar oud, zoon van Lauwens Adrianus en Van Pamel Genoveva.

·         Lauwens David  werd geboren omstreeks 1587. Hij werd vermeld bij een erfenisregeling in 1617.

·         Lauwens Jacobus  werd gedoopt op 28 februari 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Bruyne Jacobus, Lansloots Meijnken).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 22 augustus 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Cale Johannes, Huens Mainken).

·         Lauwens Margaretha  werd gedoopt op 18 mei 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Van Pamel Rumoldus,  Huens Margaretha).

·         Lauwens Magdalena  werd gedoopt op 13 juni 1592 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Van Haelen Koenraedt, Goossens Magdalena).

·         Lauwers Mattheus  werd geboren omstreeks 1594 [ZIE MEC XIII - 000320].

·         Lauwens Johanna  werd gedoopt op 28 januari 1596 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Ooms Andreas, Van Cruijbeke Johanna) [ZIE MEC XIII – 000307a].

·         Lauwens Anna  werd gedoopt op 10 februari 1598 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Bruyn Johannes28, advocaat, en De Marcus Anna, begijn). Zij huwde op 10 september 1617 te Mechelen Sint-Rombout met Van der Hofstadt Antonius, notaris te Mechelen. Op 31 januari 1623 erfde zij een huis van wijlen Van Pamel Genoveva op de Nekkerspoel te Mechelen.

 

MEC XII - 000172 GEZIN Plauberge - Lauwens +/-1585 Mechelen (Sint-Jan)

Plauberge Andreas huwde Lauwens Barbara .

·         Plauberge Barbara werd gedoopt op 12 november 1585 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen De Coster Petrus, Van den Broecke Anna).

 

MEC XII - 000174 GEZIN Suetens - Lauwens 1586  Mechelen (Sint-Rombout) 

Suetens Guilielmus huwde op 17 juli 1586 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Elisabeth   => ook Laurin, Laureijs. Een eeuw later vinden we Suetens als kousenmakers te Mechelen.

·         Suetens Nn. werd levenloos geboren op 13 juli 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Grafmaker Franciscus en Gommaers Elisabeth).

·         Suetens Magdalena werd gedoopt in mei 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Verstappen Gasparus en Lauwens Magdalena).

·         Suetens Egidius werd gedoopt in december 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Suetens Egidius en Suetens Catharina, Van der Veken Lesken).

·         Suetens Catharina werd gedoopt in mei 1593 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Daems Nicolaas en Suetens Maria).

·         Suetens Anna werd gedoopt in december 1595 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Suetens Anna).

 

MEC XII - 000178 GEZIN Smets - Lauwens +/-1587 Mechelen (Sint-Rombout)

Smets Franciscus huwde Lauwens Johanna  Lauwens Johanna werd geboren omstreeks 1562 te Mechelen als dochter van Lauwens Petrus   en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133].

·         Smets Elisabeth werd gedoopt in april 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Navelepas Aert en Van Dade Elisabeth).

·         Smets Maria werd gedoopt op 15 augustus 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Cleijnen Aert, Van Haesten Elisabeth).

·         Smets Johanna (Jenneken) werd gedoopt op 12 maart 1592 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Verberckt Bastianus en Van den Eynde Catharina).

·         Smets Johanna werd gedoopt op 4 augustus 1594 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Haeck Martinus van Zellaar en Verberckt Beijcken). Zij werd begraven op 28 december 1634 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Smets Anna werd gedoopt op 19 mei 1597 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Hellemans Jacobus en Van den Campe alias De Borger Anna). Zij bleef ongehuwd en werd begraven op 12 mei 1617 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Smets Mattheus werd begraven op 23 januari 1622 te Mechelen Sint-Katelijne, melding « zoon van Franciscus ».

 

MEC XII - 000179 GEZIN Lauwens - Schelkens +/-1587  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Franciscus  had een relatie in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Schelkens Goedele => ook Laurens, Laureins, Schellekens. Lauwens Franciscus  werd geboren omstreeks 1563 te Mechelen als zoon van Lauwens Petrus en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133]. Hij werd vermeld als rentmeester van de Heilige Geesttafel van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in 1598 (schepenakte). Hij hertrouwde op 4 januari 1598 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met De Coster Christina [ZIE MEC XII - 000228].

·         Lauwens Christianus  werd geboren omstreeks 1587 [ZIE MEC XIII - 000276].

·         Lauwens Catharina  werd gedoopt op 12 mei 1588 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Van den Eynde Henricus en Van Paesschen Barbara).

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 1590. Hij bleef ongehuwd en werd begraven op 22 maart 1634 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XII - 000181 GEZIN Van den Eynde - Lauwers +/-1587  Mechelen (Sint-Jan)  

Van den Eynde Petrus huwde Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving. Lauwens Magdalena werd geboren omstreeks 1560 te Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Vertommen Elisabeth [ZIE MEC XI – 000122]. Hij werd begraven op 25 september 1624 te Mechelen Sint-Jan.

·         Van den Eynde Gasparus werd gedoopt op 29 september 1587 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Van den Eynde Gasparus en Fierens Catharina).

 

MEC XII - 000182 GEZIN Van Batenborch - Lauwens +/-1587  Mechelen (Sint-Jan)  

Van Batenborch Andreas huwde Lauwens Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving. Lauwers Barbara werd geboren omstreeks 1560 als dochter van Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Vertommen Elisabeth [ZIE MEC XI – 000122].

·         Van Batenborch Elisabeth werd gedoopt op 24 maart 1588 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Tongelen Petrus (Vertommen, Vertongen, Van Tongel ?) en Verhoeven Margaretha).

 

MEC XII - 000183 GEZIN Lauwens – Van den Brande 1587  Mechelen (Sint-Jan)  

Lauwens Roelant (Roel)  huwde op 14 april 1587 te Mechelen Sint-Jan met Van den Brande Philippotte => ook Laurens, Laurijn. Getuige bij het huwelijk was Lauwers Henricus (ook Laurin, Laureins). De ondertrouw had plaats gevonden op 4 april 1587.

 

MEC XII – 000187 GEZIN Lauwerens -Nn. 1588 Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Damianus (Damien)   huwde Nn. omstreeks 1588 => ook Lauwereijs, Laurinus. Lauwerens Damianus werd geboren omstreeks 1560 te Mechelen als zoon van Lauwers Petrus en Lambrechts Barbara [ZIE MEC XI – 000127].

·         Lauwerens Carolus  werd geboren omstreeks 1590 [ZIE MEC XIII – 000283].

 

MEC XII - 000188 GEZIN Lauwers – Goris 1588  Mechelen (Sint-Rombout)  

Lauwens Johannes  huwde op 14 april 1588 te Mechelen Sint-Rombout met Goris Elisabeth (Beijcken) => ook Ghooris. Lauwens Johannes was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne.

·         Lauwens Johanna werd geboren omstreeks 1588 [ZIE MEC XIII – 000287].

 

MEC XII - 000189 GEZIN Van Beneden - Lauwens 1588  Mechelen (Sint-Pieter-en-Paul)  

Van Beneden Johannes (Hans) huwde in juli 1588 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Magdalena  => ook Lauwereijs. De ondertrouw vond plaats op 14 mei 1588 te Sint-Pieter en Paul. De familie Van Beneden telde landbouwers en schippers te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Van Beneden Hubertus werd gedoopt in oktober 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Beveren Hubertus en Watrenberch Margaretha).

 

MEC XII - 000190 GEZIN Lauwens – Nn. +/- 1589  Mechelen (Sint-Katelijne)  

Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving had een relatie met  Barbara Nn. => ook Laureijs. Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 9 november 1568 te Mechelen Sint-Katelijne als zoon van Lauwers Petrus en Vertommen Elisabeth [ZIE MEC XI – 000122]. Hij week vermoedelijk uit naar Vilvoorde omstreeks 1597 [ZIE VIL XIII – 000222].

·         Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 25 november 1589 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen (Goris Henricus en De Leeuwe Elisabeth7).

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 3 juni 1591 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen De Cock Petrus9b, De Leeuwe Clara) [ZIE MEC XIII – 000290]. 

 

MEC XII - 000192 GEZIN Vermeren - Lauwens +/-1589  Mechelen  (Sint-Rombout) [zie Sb120002.htm]

Vermeren Philippus huwde met Lauwens Margaretha  => ook Van der Mere, Vermeeren. Lauwers Margaretha werd geboren omstreeks 1568 te Hombeek als dochter van Lauwerens Gregorius en Van Dormael Christina [ZIE MEC XI – 000145].

·         Vermeren Martinus werd gedoopt in april 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van de Perre Martinus en Van Slachmuylders Margaretha).

Andere kinderen werden gedoopt te Hombeek [ZIE HOM XII - 000186].

 

MEC XII - 000194 GEZIN Van Keerbergen - Lauwers +/-1591  Mechelen (Sint-Jan)   

Van Keerbergen Johannes huwde Lauwens Catharina. Lauwens Catharina werd geboren omstreeks 1567 te Mechelen als dochter van Lauwens Petrus  en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133]. Zij hertrouwde op 2 oktober 1593 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk met Vermost Antonius [ZIE MEC XII – 000206].

·         Van Keerbergen Catharina werd gedoopt op 2 december 1591 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Pauwels Jacobus en Watrenberch Catharina).

 

MEC XII - 000196 GEZIN Lauwers - Somers 1591  Mechelen (Sint-Pieter-en-Paul)    

Lauwens Rumoldus   (Romment) huwde op 13 oktober 1591 te Mechelen Sint-Pieter en Paul met Somers Maria (Maijken) => ook Laurentij. Getuigen bij het huwelijk waren Van den Eynde Henricus en Craenen Nicolaas (Cranaerts). Hij hertrouwde op 18 januari 1603 in Mechelen Sint-Jan met Van den Eynde Clara [ZIE MEC XII - 000238].

·         Lauwens Petrus   werd gedoopt op 24 september 1592 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren De Grove Petrus en Verschoor Barbara).

·         Lauwens Johannes   werd gedoopt op 1 januari 1594 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Somers Johannes (Hans) en Rommens Catharina).

·         Lauwens Elisabeth   werd gedoopt op 4 juni 1595 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen Van den Eynde Johannes, Somers Elisabeth).

·         Lauwens Henricus  werd geboren omstreeks 1596 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000296].

 

MEC XII - 000199 GEZIN De Bie - Lauwers +/-1592  Mechelen (Sint-Jan)   

De Bie Rumoldus huwde met Lauwers Jacoba.

·         De Bie Michaelis werd gedoopt op 26 juli 1592 in Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Robbijns Michaelis en Cats Catharina).

·         De Bie Johannes werd gedoopt op 25 december 1597 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Voorspoels Johannes en Smiten Johanna).

 

MEC XII - 000201 GEZIN Calais - Lauwens 1592  Mechelen (Sint-Rombout)   

Calais Cornelius33 huwde op 3 februari 1592 in Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Lucia  (Sijken) => ook Caleijs, Calas. Getuigen bij het huwelijk waren Mathijs Cornelius en Mathijs Johannes (Hans). De ondertrouw vond plaats op 15 januari 1592. Lauwens Lucia  werd geboren omstreeks 1561 in Mechelen als dochter van Lauwens Petrus  en Lambrechts Barbara alias Van Haecht [ZIE MEC XI – 000127]. Zij was eerder omstreeks 1589 in Werchter gehuwd met Verbeeck Cornelius. Zij eindigde haar leven als begijn en werd begraven op 15 augustus 1613 op het Groot Begijnhof te Mechelen.

·         Calais Catharina werd gedoopt op 1 januari 1592 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van de Winne Johannes en Wellekens Catharina). 

 

MEC XII - 000203 GEZIN Vander Paelt - Lauwers 1592  Mechelen (Sint-Rombout)   

Vander Paelt Jacobus huwde op 30 mei 1592 in Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Johanna     (Jenneken) => Loreins, Laurin, Verpaelt. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwens Balthasar en Coquille Jacobus. De ondertrouw vond plaats op 12 mei 1592. Zij werd gedoopt op 24 juni 1569 te Mechelen Sint-Katelijne als dochter van Lauwers Johannes en Vander Paelt Elisabeth [ZIE MEC XI - 000141].

·         Verpaelt Clara werd gedoopt op 4 mei 1595 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Brand Henricus voor De Coster Rumoldus, uit Antwerpen, en De Coster Clara).

 

MEC XII - 000205 GEZIN Van den Eynde - Lauwers +/-1593  Mechelen  (Sint-Jan)  

Van den Eynde Guilielmus huwde Lauwens Margaretha . Lauwens Margaretha   werd geboren omstreeks 1568 als dochter van Lauwens Petrus  en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133]. 

·         Van den Eynde Petrus werd gedoopt op 21 maart 1594 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Walteri Petrus en Tielens Maria).

 

MEC XII - 000206 GEZIN Vermost - Lauwens 1593  Mechelen (OLV-Hanswijk)   

Vermost Antonius huwde op 2 oktober 1593 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk met Lauwens Catharina . Getuigen waren Van Hove Bernardus en Penninckx Jacobus. Lauwens Catharina werd geboren omstreeks 1567 te Mechelen als dochter van Lauwens Petrus  en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133]. Zij was eerder gehuwd omstreeks 1591 met Van Keerbergen Johannes [ZIE MEC XII – 000194].

·         Vermost Jacobus werd gedoopt op 28 maart 1595 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (doopgetuigen waren broer Lauwens Martinus en Verschoor Barbara).

 

MEC XII - 000208 GEZIN Ceulemans - Lauwens +/- 1594  Mechelen (Sint-Jan)  

Ceulemans Petrus huwde Lauwens Catharina . Ceulemans Petrus was eerder gehuwd op 12 januari 1578 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Magdalena (Magdaleene) => ook Lauwereys, Cuelemans, Colemans.

·         Ceulemans Mattheus werd gedoopt op 13 november 1594 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Ceulemans Mattheus en Van Herck Catharina).

 

MEC XII - 000209 GEZIN Ceulemans - Lauwens +/- 1594  Mechelen (Sint-Jan)  

Ceulemans Guilielmus huwde Lauwens Margaretha . Lauwens Margaretha   werd geboren omstreeks 1568 als dochter van Lauwens Petrus  en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133]. Zij was eerder gehuwd met Van den Eynde Guilielmus [ZIE MEC XII – 000205].

·         Ceulemans Christianus werd gedoopt op 16 oktober 1595 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren De Backer Christianus en Gootens Maria [Lootens, Goossens ?]).

·         Ceulemans Egidius werd gedoopt op 28 februari 1597 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Verhoeven Egidius en Collijn Anna).

 

MEC XII - 000212 GEZIN Lauwens – le Febure +/-1595  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwens Johannes  (Hans) huwde met le Febure Maria (Maijken) => ook Laureijs. Hij was eerder gehuwd met Blancx Barbara (melding Schepenakte 1585). De familie le Febure was betrokken in de lakennijverheid39 in de daarop volgende eeuw.

·         Lauwens Margaretha  (Margriet) werd gedoopt in april 1596 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Blancx Baldwinus en Lauwens Margaretha).

 

MEC XIII - 000215 GEZIN Lauwers – Van Eeghem +/- 1596  Mechelen (Sint-Katelijne)   

Lauwens Egidius  huwde met Van Eeghem Magdalena => ook Laureijs.

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 23 maart 1597 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren De Roe Johannes en De Laet Catharina).

·         Lauwens Hermannus  werd gedoopt op 20 februari 1599 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Bogaerts Hermannus en Van Eeghem Cecilia).

·         Lauwens Anna  werd gedoopt op 1 januari 1600 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Van Leuven Rumoldus, Verlinden Anna).

·         Lauwens Petrus  werd geboren omstreeks 1601 [ZIE MEC XIV - 000335].

 

MEC XII - 000217 GEZIN Lauwens – Buelens 1596  Mechelen (Sint-Rombout)  

Lauwens Steven  huwde op 23 juni 1596 te Mechelen Sint-Rombout met Buelens Barbara => ook Bulens, Laureys. Getuigen bij het huwelijk waren Beullens Glaudius en Rijckaert34 Livinus. De ondertrouw had plaats gevonden op 19 mei 1596. Lauwens Steven werd geboren omstreeks 156636 te Mechelen als zoon van Lauwens Petrus en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133].

·         Lauwens Magdalena  werd gedoopt op 5 oktober 1597 in Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Rubens Petrus en Lauwers Magdalena).

·         Lauwens Goedele  werd gedoopt op 12 maart 1601 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Hellemans Johannes en Schelckens Goedele).

·         Lauwens Clara  werd gedoopt op 3 februari 1605 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren de Somer Gerardus en Camps Clara).

 

MEC XIII - 000218 GEZIN Lauwens - Vermeren +/-1596  Mechelen (Sint-Jan)   

Lauwers Rumoldus  had een relatie met Vermeren Maria te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwens Mattheus  werd gedoopt op 27 mei 1597 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Punder Mattheus en Verschoor Catharina).

 

MEC XIII - 000219 GEZIN Beeckmans - Lauwers +/-1596  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)   

Beeckmans Egidius huwde met Lauwers Maria => ook Bercmans. Het gezin woonde te Heindonk. Beeckmans Egidius zou omstreeks 1618 in Boom hertrouwen met Lauwers Barbara [ZIE BOOm VIII – 0020].

·         Beeckmans Anna werd gedoopt op 30 augustus 1597 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Caluwaerts Carolus en Van Hamme Anna).

 

MEC XIII - 000220 GEZIN Verbeeck - Lauwers 1596 Mechelen (OLV over de Dijle)

Verbeek Ludovicus (Lowijs) huwde op 31 december 1596 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Adriana (Adrieaen) => ook Verbeken. Lauwers Adriana (Adriaen) was afkomstig van Meise. Het ging om de ondertrouw.

·         Verbeke Johannes werd gedoopt op 2 januari 1598 te Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Vande Briele Johannes en Smeijers Catharina).

 

MEC XIII - 000223 GEZIN Lauwens – Van Steenwinckel 1597  Mechelen (OLV-over-de-Dijle

Lauwens Guilielmus (Willem)  huwde op 15 januari 1597 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Steenwinckel Barbara (Berbel) => ook Laurens, Lauwens. Het gezin woonde te Eppegem. Het huwelijk werd ook vermeld op 2 februari 1597 te Hombeek8.

·         Lauwens Catharina  werd geboren omstreeks 1599 te Eppegem. Zij huwde Vanden Houte Guilielmus op 8 oktober 1619 te Grimbergen [Merk ook de vermelding van een gezin Vanden Houte Marcus – Laureijs Maria te Mechelen in 1579 (Schepenakte)] en hertrouwde op 20 februari 1629 in Hombeek met Moortgat Johannes.

·         Lauwens Barbara  werd geboren omstreeks 1600 te Eppegem. Zij huwde op 11 oktober 1626 te Grimbergen met Heynsmans Petrus.

·         Lauwens Guilielmus  werd geboren op 15 juli 1606 te Grimbergen. Hij huwde er met Teeus Barbara omstreeks 1633.

MEC XIII - 000226 GEZIN Lauwers – Vande Linde +/- 1598  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Ludovicus  huwde met Vande Linde Magdalena => ook Laurens. Bij de vader werd vermeld dat hij in de Onze-Lieve-Vrouwestraat verbleef, van Nieuwpoort kwam en “zoetelaar” was in het koninklijk leger.

·         Lauwens Johanna werd gedoopt op 6 januari 1598 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren La Vefu Johanna (Jenneken) en Petrin Arthurus (Artus)).

 

MEC XII - 000228 GEZIN Lauwers – De Coster 1598  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Franciscus  huwde op 4 januari 1598 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met De Coster Christina (Stijnken) => ook Laureijs, ‘s Costers. Lauwens Franciscus  werd geboren omstreeks 1563 te Mechelen als zoon van Lauwens Petrus en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133], was eerder gehuwd met Schelkens Goedele [ZIE MEC XII - 000179] en werd begraven op 12 augustus 1624 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. 

·         Lauwens Lambertus  (Lambrecht) werd geboren omstreeks 1598 [ZIE MEC XIII - 000328].

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 1600 [ZIE MEC XIII – 000336b].

·         Lauwens Franciscus  werd geboren omstreeks 1602 [ZIE MEC XIII - 000338].

 

MEC XIII - 000229 GEZIN Lauwens – Lenaerts 1598  Mechelen (Sint-Jan)  

Lauwens Rumoldus  (Rombault) huwde in november 1598 te Mechelen Sint-Katelijne met Lenaerts Anna alias Vanders (getuigen Smets Hubertus en Van den Brande Philippus) => ook Lauwers, Lauwaerts (getuigen: Smets Hubertus, Van den Brande Philippus). Het gezin woonde te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwens Arnoldus  werd gedoopt op 15 februari 1600 te Mechelen Sint-Jan (peter Muissart Arnoldus, meter Verbeke Catharina).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 19 januari 1603 te Mechelen Sint-Jan (peter Van Linden Johannes, meter Gootens Agnes => Joostens ?) [ZIE MEC XIV – 000328a].

·         Lauwens Catharina  werd gedoopt op 1 juli 1605 te Mechelen Sint-Jan (peter Van Christinen Ludovicus, meter Smets Elisabeth).

·         Lauwens Rumoldus  werd gedoopt op 13 juni 1610 te Mechelen Sint-Jan (peter Dionisius Gerardus, meter De Clercq Gertrudis). Hij bleef ongehuwd en werd begraven op 1 september 1629 te Mechelen Sint-Jan (vader vemeld als Rumoldus, moeder als « Vanders Anna »).

 

MEC XIII - 000231 Gezin Lauwers – De Greve +/- 1600 Mechelen

Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde De Greve Maria => ook Lauwaerts.

·         Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1600 [ZIE MEC XIV - 000327].

·         Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1604 [ZIE MEC XIV - 000331].

·         Lauwers Quirinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 8 maart 1605 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Everaart Corijn en Cosaerts Barbara).

·         Lauwers Adrianus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 17 juni 1606 te Liezele (getuigen Van Paesschen Adriaen, Buestens Helena) [ZIE MEC XIV - 000348].
·         Lauwers Guilielmus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1607 [ZIE MEC XIV - 000351].

 

MEC XIII - 000232 Gezin Lauwers – Florentien +/- 1601 (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Egidius  (Gilis) huwde met Florentien Anna => ook Laurens. Het gezin woonde in de Onze-Lieve-Vrouwstraat te Mechelen).

·         Lauwers Johannes werd gedoopt op 14 juli 1602 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Vermeulen Johannes en Cornelis.

 

MEC XIII - 000234 GEZIN Herrebouts - Lauwers 1602 Mechelen (Sint-Jan)

Herrebouts Cornelius huwde op 27 januari 1602 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Jacoba (Jacomijne) => ook Herebouts, Herreboudt, Laurier. Getuigen waren Boelmans Petrus, Boelmans Rumoldus en Deens Henricus. De ondertrouw vond plaats op 23 december 1601.

 

MEC XII - 000237 GEZIN Lauwens – Marlé +/- 1603  Mechelen (Sint-Pieter en Paul) 

Lauwens Johannes  huwde Marlé Anna => ook Lauwereijs, Maraille. Lauwens Johannes werd geboren omstreeks 1559 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwens Petrus en Lambrechts Barbara [ZIE MEC XI – 000127]. Hij was eerder gehuwd met Van Bortel Adriana [ZIE HEM XII – 000188].

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 1 september 1603 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren de Fort Petrus en Guens Anna).

·         Lauwens Johanna  werd gedoopt op 31 mei 1605  te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Marlé Petrus Guilielmus en Lambrechts Johanna).

 

MEC XII - 000238 Gezin Lauwens – Van den Eynde 1603 (Sint-Jan)

Lauwens Rumoldus  (Romment) huwde op 18 januari 1603 in Mechelen Sint-Jan met Van den Eynde Clara (getuigen Lauwers Rumoldus en De Winter Andreas, De Rijcke34 Henricus). Hij was eerder gehuwd op 13 oktober 1591 te Mechelen Sint-Pieters en Paul met Somers Maria [ZIE MEC XII - 000196]. Hij werd begraven op 15 augustus 1621 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

 

MEC XIII - 000242 Gezin Lauwens – Leemans +/-1604 (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Jacobus had een relatie met Leemans Maria => ook Laumans.

·         Lauwens Augustinus werd gedoopt in oktober 1604 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Goyvaerts Johannes en Sluijts Linken).

 

MEC XIII - 000243 Gezin Lauwens – Deens 1604 (Sint-Rombout)

Lauwens Henricus  huwde op 1 juli 1604 in Mechelen Sint-Rombout met Deens Catharina (getuigen Van Hanswijck Franciscus en Van Rijn Johannes) => ook Laureijns. Lauwens Henricus werd begraven op 25 september 1622 te Mechelen Sint-Rombout. Hij was “ballemaecher”.

·         Lauwens Thomas  werd geboren omstreeks 1604 te Mechelen Sint-Katelijne [ZIE MEC XIV - 000332].

·         Lauwens Anna