image003.jpg

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

1 Het koppel vierde op zondag 9 augustus 1987 in het parochiaal centrum van Breendonk hun gouden huwelijksjubileum. Een misviering ging door in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Liezele. Op dat moment woonden zij te Liezele dorp 67, Puurs.

2 Gerard Tersago, vader van Dina, was een zoon van Albert Tersago. Onze overgrootouders waren (half-)broers.

3 Uit het familieproject om foto- en filmmateriaal te dateren en te beschrijven uit geërfde fotoalbums of 'blikken koekendozen'.

4 Vader Vermeulen was als chemist werkzaam voor Johnson & Johnson, ook in de V.S.. Moeder Vermeulen was een afstammeling van graaf Charles de Broqueville (4 december 1860-5 september 1940), die Belgische premier was tijdens de eerste wereldoorlog tussen 1911-1918 en vervolgens tussen 1932-1934. Hij was volksvertegenwoordigr tussen 1892-1919, Minister van staat vanaf 1918, en senator tot 1936.

 

 

image007.jpg

(c) Alle foto's komen uit privé collecties in de familie. - (c) foto Dina Tersago, P.Lauwens, Brussel 2019.

 

 Verwante families - 1883 – Geboorte van Albert Cools te Liezele (Puurs)

image009.gifMijn grootmoeder Maria Cools

Afbeelding: Maria Cools, mijn grootmoeder, in 1930

Mijn grootmoeder Maria Cools, reed in 1925 al aardig met de vrachtwagen. Zij was een pionierster voor de oprichting van de "Vroegemarkt" (Vrijdagmarkt) te Gent. Zij reed met haar vader Albert naar de markt met een Ford vrachtauto. Ook de markt van Anderlecht werd aangedaan in de namiddag. Mijn grootmoeder vertelde wel eens hoe zij met de vrachtwagen Meise voorbijreden, haar vader de Ford in "po-mo" (in "point mort", "neutraal") zette, zodat ze met grote vaart de bergaf van Meise naar Londerzeel konden nemen. De markten werden enige tijd samen met "die van Batistes" gedaan, de erfgenamen van Baptist De Boelpaep. Mijn grootmoeder was een vrijgevochten vrouw. Zij ging zij naar de Provinciale Land- en Tuinbouwschool te Puurs tot haar zestiende jaar. Van 1924 tot 1932 werkte zij bij haar nonkel Frans Paridaens als secretaresse. De firma Paridaens handelde in fietsen, moto's, wasmachines en later ook in auto's (de latere autogarage Paridaens te Hingene).

Mijn tante, Lieve Van Praet, had de tijd genomen enkele van deze verhalen neer te schrijven. Een schat aan vertelkunst voor de kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen – en die had mijn “bomma” want ze werd 93 jaar. Grootmoeder herinnerde zich dat zij dat zij als driejarige haar billen verbrandde toen het huishoudhulpje een hete kom aardappelen op de grond zette. Zij was er toen gaan opzitten. Toen zij vier jaar was, liep zij school in de Sint-Gerardusschool te Liezele. Zij brak er eens haar voet, en moest met de kinderkoets naar huis worden gebracht.

Op 14 september 1932 werd Maria's kozijn Charles Paridaens begraven. Charles, een zoon van Frans Paridaens, verongelukte op de moto toen hij met de dichter Bert Peleman achterop, een wisselstuk ging halen. Door dit ongeluk moest het huwelijk van Maria met Pieter-Gerard Van Praet, aanvankelijk voorzien op 14 september 1932, worden uitgesteld.

Op 22 september 1932 huwde Pieter Gerard Van Praet te Liezele met Maria Cools. Maria "Miet" Cools werd geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele als dochter van Albert Cools en Kristina Paridaens.

 

Generatie 1Gezin Van Praet – Cools 1932  Liezele (Puurs)

Maria Cools huwde op 22 september 1932 te Liezele met Pieter-Gerhard Van Praet. Zij vestigden zich in het "Molenhuis" op de Wolf, waar nadien de familie Verhasselt lange tijd woonde.

 

De familie Van Praet-Cools had verschillende kinderen, waarvan er zeven in leven bleven:

 

·         Karel-Gabriël Van Praet werd geboren op 5 augustus 1933 te Mechelen. Hij huwde op 5 augustus 1957 te Steenhuffel met Simone De Velder.

·         Simonne Van Praet werd geboren op 29 augustus 1934 te Mechelen. Zij huwde op 25 april 1957 te Liezele met Kamiel Jacobs.

·         Nn. Van Praet werd levenloos geboren in 1935.

·         Gilberte Van Praet werd geboren op 18 februari 1936 te Mechelen. Zij huwde op 5mei 1956 te Mechelen met Paul Van Den Bossche.

·         Georgette Van Praet werd geboren op 15 januari 1937 te Liezele.

·         Maria Van Praet werd geboren op 14 februari 1938 te Liezele, en overleed er op 17 augustus 1939 aan de gevolgen van een longontsteking.

·         Georges Van Praet werd geboren op 2 november 1939 te Liezele, en overleed er op 18 november 1940 longontsteking.

·         Paul Van Praet werd geboren op 5 augustus 1943 te Tisselt. Hij huwde op 24 december 1966 te Liezele met Mariette Weymans.

·         Godelieve Van Praet werd geboren op 26 juni 1945 te Tisselt. Zij huwde op 3 juli 1965 te Liezele met Guido De Nutte.

·         Nn. Van Praet werd levenloos geboren in 1946.

·         Georges Van Praet werd geboren op 5 september 1947 te Tisselt. Hij huwde op 8 juli 1972 te Kasterlee met Rita Leysen.

 

 

De groentenkweek werd in 1936 geleidelijk overgelaten aan Maria's zuster Emma, inmiddels gehuwd met Georges De Boelpaep. Gerard en 'Mit' hadden een huis gebouwd in de Wolfstraat te Liezele. Dit huis brandde af door een schouwbrand. Albert Cools had in deze periode een groot lot gewonnen bij de Nationale Loterij en deed zijn kinderen een schenking. Hiermee werd een nieuw huis opgetrokken in de Wolfstraat. Toen in 1937 Gerard en Maria hun pachtland verloren, zei Gerard de landbouwerstiel vaarwel en ging hij werken bij Eternit te Kapelle-op-den-Bos.

image011.gif

Afbeelding: Maria Van Praet in 1938)

image016.gif

Afbeelding: Georges Van Praet in 1940

 

In 1938 had het gezin een herberg met winkel te Kapelle-op-den-Bos. Het huis in Liezele werd toen verhuurd, tot het in 1940 werd verkocht aan Emma Cools. De opbrengst van deze verkoop zou volledig opgaan in de aanschaf van voedsel tijdens de oorlogsjaren. Het gezin verhuisde nadien naar de Statiestraat te Tisselt, terwijl Gerard bleef werken bij Eternit (tot aan zijn pensioen in 1972). Na de oorlog verschaften Maria en Gerard onderdak aan het gezin van Jaak Eeraerts en Tinneke Van Praet. Jaak Eeraerts was beschuldigd van collaboratie, naar de gevangenis gevoerd, terwijl hun huis op de Triest kort en klein was geslagen.

 

Op 5 juli 1950 verhuisde het gezin Van Praet-Cools naar het Hemelhuis te Liezele. Zij hadden daarvoor geleend bij de Nationale Maatschappij voor Kleine Landeigendom. Maria Cools was zeer sociaal ingesteld. Zij was bestuurslid van de KAV te Tisselt, stond in Liezele mee aan de wieg van de Katholieke Landelijke Vrouwengilde (KVLV, toen nog 'Boerinnenbond' genoemd). Zij was mede-stichtster van de Gezinsbond (toen nog BGJG) te Liezele en actief bij de CVP, onder meer als bestuurslid van het toenmalige OCMW (toen nog COO). Ook bij een latere verhuis naar Kapelle-op-den-Bos, bleef zij het secretariaat van de Bond van de Gepensioneerden van Eterniet waarnemen. Gerard Van Praet overleed op 1 september 1989 te Kapelle-op-den-Bos. Maria Cools overleed op 20 maart 2001 te Schelle.

 

Generatie 2Het gezin Cools - Paridaens 1905  Liezele (Puurs)

Maria Cools werd geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele als dochter van Albert Cools en Kristina Paridaens. Zij stamde uit een familie van 15 kinderen waarvan er slechts vier in leven bleven. Behalve zijzelf waren dat:

·         Leon Cools werd geboren op 5 juli 1907 te Liezele en overleed op 12 december 1989 te Antwerpen. Hij huwde Francine Van Praet (°28 juni 1908 te Liezele, + 8 december 1997 te Antwerpen), kinderen: Esther, Maria (gehuwd met Gaston Prosec), Emma en Christiane (3 overleden);

·         Emma Cools werd geboren op 20 december 1912 te Liezele. Zij overleed op 27 februari 1999 te Bornem en was gehuwd met Georges De Boelpaep (°15 juni 1911 te Liezele, + 16 februari 2002 te Liezele)1, kinderen Jan (gehuwd met Liliane Meeus), Godelieve (gehuwd met Eugeen Van Gucht), Christiane (gehuwd met Paul Verheyden, ° 8 december 1944 te Opwijk, + 25 november 1996 te Duffel), Liliane (gehuwd met Keymolen+), René (gehuwd met Thérèse De Boeck), Georges, Miriam (gehuwd met Patrick Leon);

·         Maurice Cools, die huwde met Julia Kerremans (° 28 juli 1911 te Liezele, +11 maart 2002 te Sint-Niklaas), kinderen: Albert (gehuwd met Roza Leemans), Julien (overleden na een ongeval), Erik (gehuwd met Jeannine Van Muylders) en Greta (gehuwd met Jan Cauwenbergh)

Het gezin Cools-Paridaens in 1920

image017.gif

Afbeelding: mijn grootmoeder staat uiterst rechts in het midden op de foto met haar, jong overleden, tweelingszusje. Ik leerde pas iets over deze tweelingszus bij de ontdekking van deze foto.

 

image018.gif

Afbeelding: Het gezin Cools-Paridaens in 1928 aan het Turkenhof te Liezele. Rechts bovenaan Maria Cools, links bovenaan Leon Cools, links vooraan Maurice Cools en 4e van links Emma Cools. Het kind rechts vooraan is een Hongaarse vluchtelinge die tijdelijk werd opgevangen in het gezin.

 

 

 

Albert Cools werd geboren op 28 januari 1883. Hij was Eerste Schepen van Liezele omstreeks 1918 onder burgemeester Oscar Van Assche ("de brouwer van Liezele"), en speelde tuba in de fanfare "De Kadotters", later herdoopt in "De Prenaalzonen". Hij was een zoon van Clementina Cools uit Kalfort.

De familie Cools heette in de volksmond "die van Talus", vermoedelijk naar een voorvader die Vitalus noemde. Albert overleed op 13 januari 1957.

Kristina Paridaens werd geboren op 3 oktober 1883 te Liezele als dochter van Leopold Paridaens uit Wintam/Hingene en Marie-Thérèse De Wachter uit Liezele. Haar vader was schoenmaker en had een schoenenwinkel.

Albert Cools en Kristina Paridaens huwden in 1905 en woonden in het Turkenhof te Liezele. In 1911 bouwden zij een huis op de Achterheide. Kristina overleed op 14 december 1965 te Liezele, ten huize van De Boelpaep-Cools.

Tot op heden weten we niet zoveel van dit gezin. We weten dat slechts vier van de vijftien kinderen in het gezin in leven bleven.

Leontine Cools

image019.gif

Afbeelding: foto van Leontine Cools, naar verluid één van de overleden kinderen uit het gezin (niet gedateerd).

 

Generatie 3Het gezin Tersago - Cools  1897 

Liezele (Puurs)

 

Hortense "Clementina" Cools had een voorechtelijk kind, Albert, geboren op 28 januari 1883. Clementina was geboren op 26 januari 1857 te Hingene en zij was dus net geen 26 jaar oud toen zij moeder werd. Zij huwde op 40-jarige leeftijd op 16 juni 1897 te Liezele met Peter "Emmery" Tersago toen Albert 14 jaar oud was.

 

Emmery Tersago zou de peter worden van mijn grootmoeder Maria Cools. Emmery Tersago werd geboren op 29 juli 1854 te Liezele als zoon van Jozef Vitalis Tersago en Anatolia Leocadia Feremans. Hij overleed er op 16 augustus 1910. Clementina Cools overleed op 17 april 1923 te Puurs.

 

Het gezin Tersago-Cools kreeg nog twee kinderen:

image007.jpgDina Tersago

Dina Tersago, Miss België in 2001, is een bekende telg van de Tersago familie van Puurs. Haar ouders waren Gerard Tersago en Yvette Vromman. Gerard was een zoon van Albert Tersago. Onze overgrootouders waren (half-) broers.

·         Frans Tersago, bijgenaamd "de lange", geboren op 23 januari 1899 te Puurs. Hij huwde met Oktavie Mertens, geboren op 2 oktober 1895. Zij hadden één zoon, ClémentGerard, gehuwd met Bertha Aers (twee kinderen).

·         Gerardus Constantinus Tersago, kolenhandelaar, werd geboren op 8 december 1900 te Liezele. Hij huwde Met Hubertina Verhofstadt, geboren op 25 oktober 1899 te Breendonk. Zijn zoon Albert Joseph E. Tersago2 werd geboren op 11 januari 1929 te Puurs, werd ambtenaar en huwde er op 24 mei 1927 met Maria Schokkaert, geboren op 24 mei 1927 te Puurs. Maria Schokkaert was een zus van burgemeester Jef Schokkaert van Puurs. Zij hadden acht kinderen. De familie woonde op de Achterheide.

 

Foto's uit de blikken koekendoos3

image023.gif

1949: Georgette Van Praet bij haar Plechtige Communie in Tisselt. Het gezin woonde er tussen 1940 en 1950 in de Statie-straat.

image024.gif

 

1951: Karel Gabriël Van Praet met zijn broers Paul en Georges te Liezele. Op 5 juli 1950 was het gezin van Tisselt verhuisd naar het Hemelhuis op 'de Wolf' te Liezele. De broers waren toen 18, 8 en 4 jaar oud.

 

1952: Simone Van Praet en Gilberte Van Praet. Gilberte Van Praet was lid van de Chiro van Liezele. Zij waren toen 18 en 16 jaar oud.

image025.gif

 

image043.gif

 

1954: Maria Cools en dochter Georgette Van Praet aan het Hemelhuis te Liezele. Het gezin bouwde het huis met De Kleine Landeigendom op grond gekocht van Emma Cools. Voor de afbetaling gingen dochters Simone, bij De Boelpaep-Cools in Liezele, en Georgette, bij Vermeulen-de Broqueville in Brussel4, aan het werk als dienstmeisje.

1955: Kristina Paridaens en Albert Cools te Liezele bij hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Albert Cools zou overlijden op 13 januari 1957. Kristina Paridaens overleefde hem bijna acht jaar. Zij overleed op 14 december 1965 ten huize van De Boelpaep-Cools.

image044.gif

 

image045.gif

1956: Paul Van den Bossche en Gilberte Van Praet aan het Schemelbert te Liezele. Zij huwden op 5 mei 1956 te Mechelen. Het gezin nam de winkel in elektrische huishoudapparaten over van Pauls ouders René Van den Bossche en Henriette Marré in de Dr. Persoonslaan aan de brug van Willebroek. Zij hadden één dochter, Marleen Van den Bossche, geboren op 13 november 1957. In 1979 verhuisde het koppel naar Kasterlee. Paul Van den Bossche overleed er op 2 juli 2004.

1957: Georgette Van Praet en Willem Lauwens aan het Schemelbert te Liezele. Het koppel huwde op 5 oktober 1959 te Liezele. Zij hadden elkaar aan het Schemelbert leren kennen toen Willem er, als leider, met de Chiro van Kapelle-op-den-Bos op kamp was.

image046.gif

image047.gif

1957: Karel "Gabriël" Van Praet huwde op 5 augustus 1957 te Steenhuffel met Simone De Velder. Gabriël was technisch ingenieur bij Eternit en het gezin woonde te Oxdonk bij Kapelle-op-den-Bos. Simone De Velder overleed op 22 oktober 2011 te Kapelle-op-den-Bos.

 

 

 

 

 

 

Uit de persoonlijke kwartierstaat

Mijn generatie

 

Lauwens - Colaers

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon van

 

Willem Lauwens

 

 

Georgette Van Praet

 

Kleinzoon van

Frans Emiel Lauwens

Elisabeth Van Keer

Pieter Gerhard Van Praet

Maria Cools

Achterkleinzoon van

Lauwens

Moortgat

Willem Van Keer

Marie-Louise Vantilt

Karel Van Praet

Melanie Diddens

Albert Cools

Kristina Paridaens

Achterachterkleinzoon van

Lauwens

Segers

Moortgat

De Schouwer

Van Keer

De Doncker

Godfried Vantilt

Marie Elisabeth Neuteleers

Frans Van Praet

Melanie Schaerlaeken

Jan Frans Diddens

Jeanne Katrien De Meyer

Clementina Cools

Emmery Tersago

Leopold Paridaens

Marie-Thérèse De Wachter